Daily Archives: 12 Φεβρουαρίου 2010

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


 Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Αρχιεπίσ. Αντιοχείας – Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ή μετονομασθείσα ΜΑΡΙΝΟΣ
 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΛΩΤΙΝΟΣ και ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ
 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ –  Εγκαίνια ναού της Θεοτόκου «εις Πούσγην».
 Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ο Κηπουρός –  Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ο θαυματουργός,

 Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας
Ό Μελέτιος γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Μικρής Αρμενίας, περίπου το 310. Ήταν πολύ μορφωμένος και ευσεβής χριστιανός. Το 357 χειροτονείται επίσκοπος Σεβαστείας, κατόπιν μετατίθεται στον θρόνο της Βερροίας της Συρίας και μετά τρία χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας (361). Δυστυχώς, όταν έγκαταστάθηκε στη νέα του έδρα ο Μελέτιος, στο χριστιανικό στρατόπεδο επικρατούσε μεγάλη αναταραχή, από τους Άρειανούς. Τριάντα ήμερες έμεινε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, και κατόρθωσε μέσα σ’ αυτό το λίγο χρόνο να θεμελιώσει με το έργο του τόσο την πίστη των Όρθοδόξων, ώστε, όταν μετά τους προσέβαλαν δυνατοί άνεμοι, αυτοί έμειναν γερά ριζωμένοι. Έτσι, ο Μελέτιος έπραξε στο ποίμνιο του αυτό πού λέει ο λόγος του Θεού: «Αρα ούν ως καιρόν έχομεν, έργαζώμεθα το αγαθόν προς πόντος, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως»1. Δηλαδή, όσο καιρό έχουμε σ’ αυτή τη ζωή, ας εργαζόμαστε το αγαθό προς όλους, και ιδιαίτερα σ’ εκείνους πού έχουν την ίδια πίστη μ’ εμάς. Με διάφορες ραδιουργίες οι Άρειανοί κατορθώνουν να τον εξορίσει ο Κωνστάντιος στην Αρμενία. Άλλα ή δικαιοσύνη του Θεού θριάμβευσε. Στην Οικουμενική Σύνοδο, στην Κων/πολη το 381, ο Μελέτιος όχι μόνο λαμβάνει μέρος, αλλά και προεδρεύει. Απεβίωσε ενώ ακόμα διαρκούσαν οι εργασίες της Συνόδου. Ή κηδεία του έγινε πάνδημος και πανηγυρική, με συμμετοχή όλων των Πατέρων της Συνόδου. 1. Προς Γαλατάς, στ’ 10.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας Πίστεως.
Νόμον ένθεον, έμμελετήσας, την ούράνιον, γνώσιν έκλάμπεις, τη Εκκλησία Ίεράρχα Μελέτιε· την γαρ Τριάδα κηρύττων όμότιμον, αιρετικών διαλύεις τάς φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ήμίν το μέγα έλεος.

Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ή μετονομασθείσα ΜΑΡΙΝΟΣ
Ή όσια αυτή Μητέρα, άλλαξε τα γυναικεία φορέματα, φόρεσε ανδρικά και αντί Μαρίας μετονομάσθηκε Μαρίνος. Στο μοναστήρι μπήκε μαζί με τον κατά σάρκα πατέρα της, εκάρη μοναχός και υπηρετούσε μαζί με τους νεότερους μοναχούς, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι γυναίκα. Μία μέρα πού έμεινε σε κάποιο ξενοδοχείο με άλλους αδελφούς συκοφαντήθηκε ότι διέφθειρε την κόρη του ξενοδόχου. Ή Όσια δέχτηκε τη συκοφαντία, αν και εύκολα εκ των πραγμάτων θα μπορούσε να την αντικρούσει. Όποτε εκδιώχθηκε από το μοναστήρι και για τρία ολόκληρα χρόνια ταλαιπωρήθηκε, τρέφοντας το παιδί πού δεν γέννησε αυτή. Όταν κάποτε έγινε πάλι δεκτή από το μοναστήρι και απεβίωσε, φανερώθηκε ότι ήταν γυναίκα. Ή δε κόρη του ξενοδόχου κυριεύτηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε ότι τη δέφθειρε κάποιος στρατιώτης και όχι ή Όσία. ο Ηγούμενος λοιπόν και οι μοναχοί, πού πρώτα την ονόμαζαν άθλια, τότε την αποκαλούσαν μακάρια και την έθαψαν με πολλές τιμές.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης
Άλλοι νομίζουν, ότι ο έορταζόμενος την 12η Φεβρουαρίου Αντώνιος άρχιεπ. Κων/πολης είναι ο Αντώνιος Β’ , πού πατριάρχευσε το 893 με 895 (κατ’ άλλους το 893-901, διαδεχθείς τον πατριάρχη Στέφανο). ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κων/πολη, προ της πατριαρχείας του υπηρέτησε σα μοναχός, κατόπιν σαν Ιερομόναχος και ηγούμενος σε μια από τις μονές της πρωτεύουσας. Ήταν άνδρας όσιος, με αρετές γεμάτος, ναός ευσπλαχνίας και καλωσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος Αγιορείτης, νομίζουν ότι ο έορταζόμενος Πατριάρχης Αντώνιος, είναι ο Γ’ (974-980). Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα, από τη Μονή του Στουδίου. ο Λέων ο διάκονος γράφει για τον Αντώνιο αυτό, ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι’ αύτό τον εμπιστεύονταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντας του πολλά αγαθά, πού ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στους φτωχούς. ο δε σύγχρονος του Ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει ότι ο Αντώνιος ήταν καθαρός στην καρδιά, εντελώς άφιλοχρήματος, πολύ ταπεινόφρων, τελείως άκακος, φίλος της απλότητας, οπαδός της αλήθειας και της ειρήνης, τέλειος ασκητής, χωρίς καμμιά οργή, με πολλή συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος ευσπλαχνίας, τέλειος τύπος επισκόπου με αποστολική χάρη. Άλλ’ είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται είτε για τον άλλο, και οι δύο είναι άξιοι σεβασμού και τιμής.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΛΩΤΙΝΟΣ και ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ
Μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ
Μάλλον οι ίδιοι μ’ αυτούς της 13ης Φεβρουαρίου.

Εγκαίνια ναού της Θεοτόκου «εις Πούσγην».
Αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 1590 και ότι τα εγκαίνια αυτά έγιναν το 1002. Λόγος γι’ αυτά τα εγκαίνια γίνεται και στον 787 Κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ο Κηπουρός
Ό νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την Αλβανία. Σέ ηλικία 40 χρονών πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έκανε το επάγγελμα του κηπουρού. Κάποια μέρα φιλονίκησε με έναν Τούρκο για την τιμή των μήλων πού πουλούσε. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Κριτή, συκοφαντούμενος, ότι είπε ότι θα γίνει Τούρκος. Τότε τον έριξαν στη φυλακή, χωρίς ψωμί και νερό, και τον βασάνισαν σκληρά. Στήν ίδια φυλακή βρισκόταν και ο λόγιος Καισάριος Δαπόντε, πού παρακολούθησε τα βασανιστήρια του Άγιου και αργότερα έγραψε το μαρτύριο του. ο Χρήστος παρέμεινε σταθερός στην πίστη των πατέρων του και αποκεφαλίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1748 στην Κων/πολη.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ο θαυματουργός,
Αρχιεπίσκοπος Μόσχας (Ρώσος, + 1378).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΛΟΓΙΑ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ Ε.Ε ΚΑΙ ΝΔ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ


Σκληρά λόγια κατά της ΝΔ, αλλά και εναντίον της ΕΕ χρησιμοποίησε κατά την ομιλία του στο υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε «εγκληματική» την πολιτική του πρόσφατου παρελθόντος, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της ΕΕ, καταλογίζοντας της «ατολμία», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να γίνει «πειραματόζωο» στη μάχη… …της Ευρωζώνης με τις αγορές. Αναφερόμενος στη Eurostat, είπε ότι κρύφτηκε πίσω από την Ελλάδα. «Η χώρα δίνει μάχη, σημείωσε και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε».

Στο υπουργικό Συμβούλιο, όπου έγινε ο απολογισμός των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής– ο κ. Παπανδρέου ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι «αποκαλύφθηκε η εγκληματική πολιτική του πρόσφατου παρελθόντος: Η σπατάλη, η διαφθορά, η πελατειακή διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, το ξεχαρβάλωμα της δημόσιας διοίκησης λόγω κομματικών παρεμβάσεων». Πρόκειται για τα αίτια και τις ρίζες του κακού που απαιτούν ριζοσπαστικές αλλαγές, όπως είπε: «Με πολιτικές που αλλάζουν τα κακώς κείμενα».

Υπογράμμισε ότι οι αλλαγές αυτές «απαιτούν το χρόνο τους«. «Οι ευεργετικές συνέπειες των μεγάλων αλλαγών θα φαίνονται καθώς εμπεδώνονται. Θα πάρουν όμως το χρόνο τους. Αυτό σημαίνει να συνεχίζουμε και να προωθούμε τις μεγαλύτερες αλλαγές γιατί χρειάζονται χρόνο ωρίμανσης, για να φανούν τα απ΄ τα αποτελέσματα για τον πολίτη και την κοινωνία», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Ο αγώνας της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκε στο να δοθεί η απαραίτητη πίστωση εμπιστοσύνης στη χώρα μας για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές». «Ζητάμε ανάσα ζωής«, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι για γίνουν πράξη οι μεγάλες αλλαγές «πρέπει να ξεφύγουμε από την κρίση«.

Κατόπιν επισήμανε ότι «βρεθήκαμε ξεκρέμαστοι μπροστά στις διεθνείς αγορές», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «δεν είναι μία υπερδύναμη για να δώσει μόνη της αυτή τη μάχη». Έκανε λόγο για «εικασίες διεθνώς» που «δημιούργησαν ψυχολογία επικείμενης κατάρρευσης«, κατηγορώντας τα όργανα της ΕΕ για «έλλειψη συντονισμού«.

Είπε, δε, χαρακτηριστικά: «Υπήρξαν πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Υπήρξε προσπάθεια να κρύψουν ευθύνες τους πίσω από την Ελλάδα«. Και κατηγόρησε ευθέως την προηγούμενη διακυβέρνηση: «Υπήρξε σκόπιμη παραποίηση των δεδομένων από τη ΝΔ«.

«Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο για την ευρωζώνη φαινόμενο, γίναμε πειραματόζωο. Αυτή η μάχη δεν τέλειωσε, μόλις ξεκίνησε με σημαντική απόφαση της ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας και της Ευρωζώνης», συμπλήρωσε.

«Είμαστε μέλος της Ευρωζώνης και ήταν αναγκαίο να αποφασίσει η Ευρώπη τι θέλει. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν χθες ήταν σημαντικές για την ΕΕ. Σήμερα δοκιμάζεται η αξιοπιστία της ΕΕ, να επανορθώσει πιθανά λάθη της και για αυτόν τον λόγο θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Εύκολα θα εννοηθεί ότι η Ελλάδα είναι πηγή όλων των δεινών. Χρειάζεται να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνει η ΕΕ», δήλωσε ο κ. Παπανδρέου. Πρόσθεσε, δε, ότι «η σημερινή Ευρώπη δεν έχει αντιληφθεί τη δύναμη της», τονίζοντας ότι πρέπει να τεθούν επί τάπητος οι αναγκαίες ρυθμίσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Βέλη εξαπέλυσε κατά της ηγεσίας της προηγούμενης διακυβέρνησης, λέγοντας ότι η «χώρα μας γνώρισε έναν κατήφορο χωρίς προηγούμενο τα τελευταία χρόνια» και πως «κάποιοι απομύζησαν μέχρι εκεί που δεν πάει το κράτος, και σηκώθηκαν και έφυγαν δίχως ίχνος ντροπής. Ευθύνες έχουν όσοι από μικροκομματική βλέψη τόσα χρόνια χάιδεψαν αυτήν την αντίληψη εξουσίας». Και τόνισε ότι «καλό θα ήταν οι υπαίτιοι να είναι πιο σοβαροί και μετρημένοι στα λόγια τους», καθώς- όπως είπε- «υπάρχουν ευθύνες για αυτό τον κατήφορο«.

«Πείσαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια τους εταίρους μας, τίποτα όμως δεν είναι δεδομένο και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά», τόνισε και συμπλήρωσε: «Όσα πέρασε και περνάει η χώρα μας είναι μάθημα ζωής για όλους. Ένα μάθημα για το μέλλον για να μην  φτάσουμε ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο. Μόνο με επιμονή θα πιάσουν τόπο οι προσπάθειες. Όλοι θα έχουν τα μάτια τους στραμμένα πάνω μας θα επιτηρούν κάθε μας επιλογή». «Το πατριωτικό μας καθήκον είναι να δείξουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα του οίκου μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπανδρέου κατέληξε λέγοντας ότι στο υπουργικό Συμβούλιο συζητώνται έξι νομοσχέδια που αφορούν σε μεγάλα θέματα της χώρας μας, με αιχμή τη διαφάνεια και την ανάπτυξη, και ζήτησε από όλους «συστηματική και επίμονη δουλειά».

«Μαζί με τους πολίτες που στηρίζουν την αλλαγή πορείας στη χώρα, θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Δεν υπάρχει ατολμία, θα φύγουμε μπροστά να ανοίξουμε ένα νέο αισιόδοξο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός.

nooz.gr

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ- ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ


Είδα απόψε τον Γιωργάκη, τον Πρωθυπουργό μας στην συνέντευξη του μετά την σύνοδο στην ΕΕ και μας λυπήθηκα. Θα έχουμε τριπλή επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένας οργανισμός μόνος του δεν μπορεί να μας κάνει ζάφτι. Ούτε με ορθοπεταλιές στην ανηφόρα δεν την βγάζουμε καθαρή.


Λυπήθηκα γιατί συνειδητοποίησα ότι οι ηγέτες μας, Ο Γιωργάκης και οι άλλοι,  δεν πιστεύουν σε εμάς. Απλώς μας διαχειρίζονται. Καταντάω βαρετός αλλά αυτή είναι η άποψη μου και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε τόσο πιο καλά για όλους μας… και συνεχίζει ο Έρμος Καστριώτης

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 2010…ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ !!!


Το είδαμε στα Θεσπιακά … και μας άρεσε
Έχει και συνέχεια … ΕΔΩ

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ


 Ένας αλλιώτικος περήφανος αϊτός. Ο χαρταετός, η χιλιόχρωμη χαρά των μικρών και μεγάλων στο πανηγύρι της Καθαρής Δευτέρας, δεν είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι, που ίπταται στον αέρα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το πέταγμά του στα ύψη και ο χορός του με τον άνεμο, ψηλά στον καταγάλανο ουρανό, δεν υποδηλώνει παρά την ανάταση και την κάθαρση της ψυχής μετά το διονυσιακό ξεφάντωμα της Αποκριάς. Μολονότι ο χαρταετός πρωταγωνιστεί στα Κούλουμα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πατρίδα του είναι η μακρινή Ανατολή…

 Η ιστορία των χαρταετών… των ουράνιων χορευτών

                Ο χαρταετός φαίνεται να άνοιξε για πρώτη φορά τα πολύχρωμα εύθραυστα φτερά του περίπου στα 1000 π.Χ.,  και έκτοτε δεν έπαψε να χρωματίζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τον ουράνιο θόλο, από την Ανατολή έως τη Δύση.

                Από την Κίνα, φτιαγμένος από μετάξι και μπαμπού, με τη μορφή του δράκου που ήταν ιερό, θεϊκό σύμβολο, αντικείμενο θαυμασμού και λατρείας για τον λαό, πέταξε μακριά.

                Πέταξε στην Κορέα κι από εκεί στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, για να φτάσει στην Ιαπωνία, όπου εμπλουτίστηκε με περισσότερο έντονα χρώματα και πήρε τη μορφή των αυστηρών Σαμουράι.  Στη Βόρεια Ινδία, εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι αιθέριοι χορευτές υποδέχονται την άνοιξη, σε γιορτές που έχουν τις ρίζες τους στην ινδουιστική μυθολογία.

                Τον 4ο π.Χ. αι., στην αρχαία Ελλάδα, σύμφωνα με τις πηγές, ο αρχιμηχανικός Αρχύτας του Τάραντος χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον αϊτό. Παλαιότερη αναφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί η απεικόνιση σε ελληνικό αγγείο της κλασικής περιόδου μιας κόρης που κρατά στα χέρια της λευκή σαΐτα δεμένη με νήμα, ένα είδος αϊτού δηλαδή, και την οποία ετοιμάζεται να πετάξει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του χαρτιού δεν ήταν ακόμη γνωστή, εικάζουμε ότι τα χρόνια εκείνα, τα όποια πειράματα ή παιχνίδια με αϊτούς θα πρέπει να τα έκαναν με πανί, αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιούσαν στα πλοία έως και τα μεσαιωνικά χρόνια. Πολύ αργότερα, ο Μάρκο Πόλο, γυρίζοντας από τα ταξίδια του, φέρνει το χαρταετό στη Μεσαιωνική Ευρώπη.

                0 χαρακτήρας του εξαγνισμού, τον οποίο πολλοί απέδιδαν στο πέταγμα του χαρταετού, με τον καιρό γίνεται απολαυστικό παιχνίδι, επιστημονική έμπνευση και πηγή μιας διαρκούς ικανοποίησης του ανθρώπου για την υποταγή της ύλης στα πιο ευφάνταστα και τολμηρά του όνειρα.  0 χαρταετός, στη μακραίωνη ιστορία του, χρησιμοποιήθηκε ποικιλοτρόπως: για τη μέτρηση της Θερμοκρασίας και της ταχύτητας των ανέμων, για μελέτες της ατμόσφαιρας και του ηλεκτρισμού, αλλά ακόμα και για αεροφωτογραφίσεις. Έσωσε ναυαγούς, έστειλε στρατιωτικά σήματα, κίνησε κάρα, ακόμα και αυτοκίνητα.

Στην ιστορική διαδρομή του αγαπημένου χαρταετού, συνέβησαν πολλά και διάφορα:

                Το 1749 ο Σκωτσέζος μετεωρολόγος Alexander χρησιμοποίησε χαρταετούς με θερμόμετρα, προκειμένου να καταγράψει και να μελετήσει τις θερμοκρασιακές μεταβολές σε μεγάλο υψόμετρο.

                Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό, προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστραπές δεν είναι τίποτα άλλο παρά στατικός ηλεκτρισμός.

                Τα χρόνια 1799-1809, ο σερ George Cayley άρχισε να πειραματίζεται με τους χαρταετούς, προκειμένου να κατασκευάσει μια μηχανή που να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ανθρώπους στον αέρα. Και τα κατάφερε! Το 1853 πέτυχε να πετάξει το πρώτο ανεμοπλάνο, που μπόρεσε να σηκώσει το βάρος ενός ατόμου για σαράντα ολόκληρα δευτερόλεπτα.

                Το 1833 ένας Βρετανός, αυτή τη φορά, μετεωρολόγος, χρησιμοποίησε τους χαρταετούς για να ανυψώνει ανεμόμετρα, ώστε να καταγράφει και να μελετά τις ταχύτητες των ανέμων στα διάφορα υψόμετρα.

                Το 1887 ο Ε. Β. Archibald τράβηξε τις πρώτες αεροφωτογραφίες χρησιμοποιώντας χαρταετούς.

                

Χαρταετοί … στου κόσμου τις γιορτές

                Σε κάθε χώρα, το πέταγμα του χαρταετού παίρνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς με διάφορους τρόπους, συσχετίζεται με τις παραδόσεις, τα ήθη και  τα έθιμα του τόπου. Πάντως, είτε ως παιχνίδι και συνήθεια του χθες είτε ως παιχνίδι του σήμερα μα και του αύριο, το πέταγμα του χαρταετού έχει τη δύναμη, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους του έτους για κάθε χώρα, να ξεσηκώνει σε όλο τον κόσμο μικρούς και μεγάλους και να τους παρασύρει σ’ ένα διαφορετικό, αλλά πάντοτε πολύχρωμο πανηγύρι χαράς.

                Για παράδειγμα, στην Κίνα διοργανώνονται κάθε χρόνο διαγωνισμοί για την ανάδειξη του πιο όμορφου χαρταετού· οι περισσότεροι από τους χαρταετούς αυτούς, όχι μόνο αναπαριστούν δράκους, ψάρια, πουλιά και άλλα αιώνια σύμβολα της μακρινής Ανατολής, αλλά συχνά έχουν ενσωματωμένες σφυρίχτρες ή σωλήνες που μπορούν να βγάζουν μουσικούς ήχους χάρη στον αέρα που περνά από μέσα τους, δημιουργώντας έτσι ένα μαγευτικό υπερθέαμα εικόνας και ήχου.

                Στην Οσάκα της Ιαπωνίας, κάθε χρόνο, την Πέμπτη ημέρα του Μαΐου, οι μικροί Ιάπωνες περιμένουν με αγωνία το Κοντομόνο–χι ή αλλιώς τη Μέρα των Παιδιών. Εκείνη την ημέρα, οι οικογένειες που έχουν μικρούς γιους συνηθίζουν να ανεμίζουν στον κήπο πολύχρωμες κορδέλες και πελώριους χαρταετούς σε σχήμα κυπρίνου, που τους έχουν δέσει σ’ ένα μεγάλο στύλο από μπαμπού μ’ έναν ανεμόμυλο στην κορυφή του.

                Οι γιρλάντες και οι χαρταετοί-κυπρίνοι συμβολίζουν την οικογένεια: ο πρώτος χαρταετός τον πατέρα, ο δεύτερος τη μητέρα και ο τρίτος το παιδί-γιο. 0 κυπρίνος είναι ένα δυνατό και γερό ψάρι, γνωστό για την ενεργητικότητα και την αποφασιστικότητά του, καθώς κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα και πετάγεται ψηλά πάνω από την επιφάνεια του νερού. Έτσι, ο κυπρίνος αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τους μικρούς Ιάπωνες, που πρέπει να μάθουν και εκείνοι να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο της ζωής με δύναμη και αποφασιστικότητα.

                Ωστόσο, μια από τις πιο εντυπωσιακές γιορτές των αιθέριων αιώνιων χορευτών πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Βόρεια Ινδία και παίρνει μοναδικές διαστάσεις στη γιορτή «Basant» η γιορτή γίνεται για την υποδοχή της άνοιξης κάθε Φεβρουάριο στη Λαχώρη στο σημερινό Πακιστάν και αντανακλά παγανιστικές συνήθειες του παρελθόντος. Πρόκειται για ένα ξέφρενο γλέντι, το οποίο προσμένουν με μεγάλη ανυπομονησία μικροί και μεγάλοι. Σε αυτή τη γιορτή, όλοι λαχταρούν να κατακτήσουν με τον χαρταετό τους τον ουρανό, πράγμα που θα τους εξασφαλίσει η χρήση των πιο καλών υλικών, και ιδιαίτερα του ανθεκτικότερου σπάγκου, ο οποίος επικαλύπτεται με σκόνη γυαλιού. Μαζί με τα υλικά, αυτό που καθορίζει τη νίκη είναι η έξυπνη άμυνα, οι δυναμικές επιθέσεις και οι επιδέξιοι χειρισμοί που γίνονται κυρίως από τις ταράτσες των σπιτιών.

                Η ομορφιά που προσφέρουν την ημέρα οι εκατομμύρια πολύχρωμοι χαρταετοί συνεχίζεται και τις νύχτες, καθώς συνεχίζεται και το παιχνίδι, με ολόλευκους χαρταετούς, λουσμένους όχι μόνο στο φως του φεγγαριού, αλλά και στο φως που πλημμυρίζει την πόλη, ειδικά για την περίσταση.

Χαρταετών ονόματα… σχήματα και χρώματα

                Στα αγγλικά, η λέξη «Kite» είναι συγχρόνως το όνομα ενός υπέροχου πουλιού.
                Στα ιαπωνικά, η λέξη «taco» σημαίνει «χταπόδι». Προφανώς, οι Ιάπωνες επέλεξαν αυτό το όνομα για τον χαρταετό τους, επειδή μοιάζει με χταπόδι, καθώς πετά με τη βοήθεια πολλών νημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν την κίνηση τού συνήθως περίπλοκου σχήματός του.
                Στα μεξικανικά, η λέξη «papalote», σημαίνει ταυτόχρονα «πεταλούδα»
                Στα γερμανικά, η λέξη «Drachen» σημαίνει «δράκος». Προφανώς, η ονομασία αυτή καθιερώθηκε από τα χρόνια που οι γερμανικοί χαρταετοί είχαν μορφή άγριων ζώων που εκτόξευαν φωτιά από τα στόματά τους.

                Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ονόματα των χαρταετών δεν είναι διαφορετικά μόνο από χώρα σε χώρα, αλλά πολλές φορές και από περιοχή σε περιοχή μέσα στην ίδια χώρα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τον χαρταετό στη Θράκη τον λέμε και πετάκι, στα Επτάνησα και Φύσουνα, ενώ γενικά τους εξάγωνους αϊτούς τους λέμε και σμυρνάκια.

                Για τα ελληνικά κούλουμα, ο χαρταετός κατασκευαζόταν πάντα από τα ίδια τα παιδιά, με ή χωρίς τη βοήθεια των δικών τους, με απλά υλικά, όπως χαρτί, καλάμι ή λεπτό πηχάκι, σπάγκο και εφημερίδες και με περισσεύματα από τις αποκριάτικες κορδέλες.

                Σήμερα, σχεδόν όλοι, μικροί και μεγάλοι, αγοράζουν έτοιμους πλαστικούς χαρταετούς με πολλά μειονεκτήματα, όπως ανεπιτυχή ζύγια, ακατάλληλη ουρά και χαμηλή αισθητική.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ


Ο πολιτιστικός – περιβαλλοντικός σύλλογος Αγίου Θωμά διοργανώνει μουσική βραδιά  και σας καλεί το 
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010 
στο cafe Ψαλίδας
με ορχήστρα έντεχνου, λαικού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

Τιμή πρόσκλησης
•    ενήλικες: 10 ευρώ
•    παιδιά: 5 ευρώ (χυμός)

ΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ : Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ GUMMY BEAR


Είναι η φωνή του Gummy Bear, του αξιαγάπητου πράσινου αρκούδου που έχει κλέψει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, και παράλληλα η φωνή που ακούγεται σε μερικά από τα πιο γνωστά διαφημιστικά σποτ του ραδιοφώνου! Ο λόγος για τον 30χρονο Αρη Καλογερόπουλο, ο οποίος ως «τζούφιος, τεμπέλης, μασκαράς» γαμπρός στη…

…ραδιοφωνική διαφήμιση γνωστής εταιρείας παιχνιδιών έκανε πολλούς οδηγούς να ξεχαστούν στο φανάρι και άλλους τόσους να θέλουν να κρατήσουν την κοιλιά τους από τα γέλια!

Είτε ως πράσινος, τροφαντός Gummy Bear, είτε ως κακομοίρης γαμπρός που θέλει να εκδικηθεί την πεθερά του βάζοντας στη γόβα της στρακαστρούκες και καψούλια, ο 30χρονος Αρης Καλογερόπουλος καταφέρνει με τη φωνή και τις μιμήσεις του να χαρίζει γέλιο. Ο άνθρωπος με το «άγγιγμα του Μίδα» στη διαφήμιση -αφού όποιο διαφημιστικό σποτάκι «πιάνει» στα χέρια του το κάνει επιτυχία- μίλησε στην «Espresso» για τη μέχρι τώρα πορεία του στο ραδιόφωνο και αποκάλυψε τι κάνει ένα διαφημιστικό σποτ μεγάλη επιτυχία!

Οπως λέει, η ενασχόλησή του με το χώρο της διαφήμισης έγινε τυχαία: «Είμαι μουσικός και το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με τη μουσική επένδυση εικόνας. Ετσι, πριν από κάποια χρόνια σκέφτηκα να ανεβάσω κάποια κομμάτια στην ιστοσελίδα του Βασίλη Δερτιλή, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς που θέλουν να δειγματίσουν τη δουλειά τους. Φαίνεται πως οι συνθέσεις αυτές απέσπασαν πολύ καλές κριτικές, γιατί μετά από λίγο καιρό με πήρε τηλέφωνο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και μου είπε: “Εχω ακούσει κάποια πράγματα και μου αρέσουν. Θέλεις να σε φέρω σ’ επαφή με έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της διαφήμισης;”».

Οπως εξηγεί στη συνέχεια, τον πρώτο καιρό ασχολήθηκε αποκλειστικά με τις ενορχηστρώσεις και τις συνθέσεις. Το ταλέντο του στο τραγούδι το ανακάλυψε στην πορεία: «Μουυ άρεσε πολύ να κάνω παρωδίες. Να παίρνω, δηλαδή, ένα τραγούδι και να το “ξεφτιλίζω”. Το ηχογραφούσα, το έβαζα στους φίλους μου και λιώναμε στα γέλια! Αρχισα να κάνω τέτοια πλακούλα χωρίς να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να με πήγαινε κάπου. Μια μέρα, ενώ ήμουν στο στούντιο, γύρισα στα παιδιά και τους είπα: “Θέλετε να δοκιμάσουμε αν μπορώ να το κάνω;” Είδαμε ότι μας κάθεται κι έτσι ξεκίνησα να κάνω και ηχογραφήσεις»!

Η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή: «Η γριά στο καρναβάλι», «Δεν έχει πορτοφόλα», «Πλάτσα πλούτσα» και φυσικά η ελληνική βερσιόν του τραγουδιού του Gummy Bear είναι μόνο μερικές από τις διαφημίσεις στις οποίες δάνεισε τη φωνή του ο Αρης Καλογερόπουλος και στη συνέχεια μπήκαν στη hit list με τα καλύτερα διαφημιστικά σποτάκια του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

 Περισσότερα στην www.espressonews.gr/default.asp?pid=79&la=2&catid=1&artid=1145346

ΜΠΡΑΒΟ ΒΡΕ ΞΑΔΕΛΦΕ…ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩTΕΡΑ!!!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΠΑΡΩΔΙΑ
 

ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ..ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ


Το είδαμε στο troktiko 
«O μοναδικός λόγος που μας τρελαίνουν με τις αποδείξεις που πρακτικά ΔΕΝ γίνεται να μαζέψει κάποιος είναι μόνο ένας. Να καταναλώνουμε περισσότερα χρήματα και να αποταμιεύουμε λιγότερα για να υπάρχει ρευστό στην αγορά. Τέτοιος εκβιασμός δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει και να…ζητάς αποδείξεις 30% από κόσμο που ποτέ δεν χαλάει τόσα πολλά χρήματα. Είναι αστείο και να το συζητάμε. Εμείς δεν θέλουμε ρε παιδάκι μου να χαλάσουμε 9.000 ευρώ. Και ξέρετε ότι μαζί με ΔΕΚΟ, κινητά κ.α. που δεν μετράνε το ποσό των χρημάτων που θα πρέπει να χαλάμε είναι τεράστιο.

Στο τέλος θα …γίνονται ληστείες για αποδείξεις και όχι για χρήματα…»


ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΤΥ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


                                                        

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΟ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ πατέρα του Προδρόμου
 Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ή Αυγούστα – Ο ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ο Βασιλεύς (+ 1138)
 Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από τη Σερβίαv-  Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ο Άκαρνάνας
 ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (1603) – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΕΣ – ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΠΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
Ό Άγιος αυτός έζησε τον 4ο αιώνα. Σπούδασε την ιατρική και οι γνώσεις πού πήρε άπ’ αυτή συνετέλεσαν να ενισχυθεί ή πίστη του. Διότι στη μελέτη του ανθρωπίνου σώματος, του θαυμάσιου αυτού ζωντανού οργανισμού, έβλεπε αναρίθμητα και καταπληκτικά δείγματα σοφίας. Θα ήταν παραφροσύνη να τα αποδώσει στην τύχη. Όλα αυτά μαρτυρούν τον παντοδύναμο και πάνσοφο Δημιουργό. ο Βλάσιος, λοιπόν, ήταν άριστος επιστήμονας και σοφός στο μυαλό. Όμως αυτό δε φθάνει, και ρωτάει ο θεόπνευστος λόγος της Άγιας Γραφής: «Τίς σοφός και επιστήμων εν ύμίν; δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραΰτητι σοφίας»1. Δηλαδή, ποιος από σας είναι σοφός και φωτισμένος; Όποιος είναι, ας το δείξει όχι με λόγια, αλλά με τα έργα της καλής του ζωής και με πραότητα, πού δίνει στον άνθρωπο ή αληθινή σοφία. Και ο Βλάσιος το έδειξε. Την επιστήμη του δεν την έκανε επάγγελμα, αλλά αγαθοεργία. Πήγαινε στα σπίτα των φτωχών ασθενών, πού θεράπευε και φρόντιζε με κάθε τρόπο. Συγχρόνως όμως, μελετούσε αδιάκοπα και την Αγία Γραφή. Όλη του ή καλή εργασία έφερε τον Βλάσιο στις τάξεις του κλήρου και τον ανέδειξε επίσκοπο Σεβαστείας. Από τη θέση αυτή, χρησιμοποιεί περισσότερο την επιστήμη του για τη δόξα του Θεού, με έργα και διδασκαλία. Τελικά, βασανίζεται σκληρά από τον έπαρχο Άγρικόλα και αποκεφαλίζεται. Συνδύασε, έτσι, στη ζωή του αρμονικότατα, πίστη και επιστήμη. 1. Επιστολή Ιακώβου, γ’ 13.

Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Φερωνύμως βλαστήσας ως δένδρον εϋκαρπον, Ίεράρχα Κυρίου Βλάσιε ένδοξε, μαρτυρίου τους καρπούς κόσμω προήγαγες, και θαυμάτων δωρεάς, αναβλύζεις δαψιλώς, ως θείος Ιερομάρτυς, τοις καταφεύγουσι Πάτερ, τη άντιλήψει της πρεσβείας σου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΕΣ
Ήταν συναθλητές του Άγιου Βλασίου και μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΠΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αυτές ακολούθησαν τον «Αγιο Βλάσιο στο μαρτύριο, και μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ πατέρα του Προδρόμου
Βρέθηκε στα χρόνια του Θεοδοσίου του νέου το 409, στο χωριό Κοφάρ της Ελευθερούπολης στην Παλαιστίνη, από κάποιο άνθρωπο πού ονομαζόταν Καλήμερος. Φορούσε λευκό ένδυμα, μίτρα χρυσή στο κεφάλι και σανδάλια χρυσά στα πόδια όπως βρισκόταν στο θυσιαστήριο, όταν λειτουργούσε στον Θεό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δοσίθεος στη Δωδεκάβιβλο. Το Ιερό λείψανο του Προφήτη Ζαχαρία βρίσκεται τώρα στην Ιταλία, όπως λέει ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος στο έργο του περί της αρχής του Πάπα αντιρρήσεως. (Όρισμένοι Συναξαριστές αναφέρουν, ότι μαζί με την προαναφερθείσα εύρεση των λειψάνων του προφ. Ζαχαρία, εορτάζουμε και την εύρεση λειψάνων του Ιωσήφ, γιου του Ιακώβ. Κατά πόσο όμως αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε).

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ή Αυγούστα
Καταγόταν από το χωριό Έβεσσα της Παφλαγονίας, νωρίς όμως ή οικογένεια της εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη. ο πατέρας της ονομαζόταν Μαρίνος και κατείχε το βαθμό του δρουγγαρίου. Ή δε μητέρα της Θεοκτίστη, διακρινόταν για την ευσέβεια της και την ένθερμη προσήλωση προς την Όρθοδοξία, πού εργάστηκε να μεταδώσει και στα παιδιά της. Ή Θεοδώρα είχε πέντε αδέλφια. Τη Σοφία, τη Μαρία, την Ειρήνη, το Βάρδα και τον Πέτρωνα. Το 830 παντρεύτηκε τον βασιλιά Θεόφιλο, μετά το γνωστό επεισόδιο αυτού με την Κασσιανή. Όταν το 842 πέθανε ο Θεόφιλος, πού ήταν είκονομάχος, τη βασιλεία ανέλαβε ή Θεοδώρα διότι ο γιος της Μιχαήλ ήταν πολύ μικρός. Αμέσως τότε συνεκάλεσε Σύνοδο, πού αποφάσισε την αναστήλωση των αγίων εικόνων. Δυστυχώς όμως αργότερα, ο γιος της και ο αδελφός της Βάρδας, διέταξαν τον άλλο αδελφό της Πέτρωνα να κλείσει την ίδια με τις θυγατέρες της, αναγκαστικά στη Μονή Γαστρίων. Εκεί ή Θεοδώρα αφοσιώθηκε αποκλειστικά στα θεία και εργάστηκε, να παρηγορήσει τις θυγατέρες της, στρέφοντας όλη την ψυχή τους στη χριστιανική ευσέβεια, τη μόνη άγκυρα των ψυχών μέσα στην κοσμική αστάθεια και ματαιότητα. Το δε λείψανο της Θεοδώρας βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, στο ναό της Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης.

Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Δωρεών των ένθέων ούσα επώνυμος, την Έκκλησίαν φαιδρύνεις βασιλικαις δωρεαίς, ως θεόγλυπτος είκών θείας φρονήσεως· των γαρ Εικόνων των σεπτών, την τιμήν ως σχετικήν, έτράνωσας Θεοδώρα, των Βασιλίδων άκρατης, των Ορθοδόξων έγκαλλώπισμα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από τη Σερβία
Καταγόταν από την πόλη Κράτοβα της Σερβίας και από γονείς ευσεβείς, τον Δημήτριο και τη Σάρρα. Από έξι χρονών επιδόθηκε στη μελέτη των Ιερών Γραφών και αργότερα έμαθε την τέχνη του χρυσοχόου. Όταν πέθανε ο πατέρας του, φοβήθηκε μήπως, λόγω της ωραιότητας του, τον πάρει στην αυλή του ο ακόλαστος Σουλτάνος Βαγιαζήτ ο Β'(1418-1512), και γι’ αυτό ήλθε στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου κατοικούσε στο σπίτι ενός Ιερέα ονομαζόμενου Πέτρου. ο Ιερέας αυτός του έδωσε τη δυνατότητα να μάθει άριστα τα Ιερά γράμματα. Εφαρμόζοντας ο Γεώργιος αυτά πού έμαθε, έγινε υπόδειγμα χρηστού και ενάρετου νέου. ΟΙ Τούρκοι λόγω της μεγάλης προκοπής του Γεωργίου, προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν μέσω ενός έμπειρου μουσουλμάνου διδασκάλου. Τότε ο Γεώργιος βρήκε την ευκαιρία, με μακρές θρησκευτικές συζητήσεις, να αποδείξει ότι ή μόνη αληθινή θρησκεία είναι ή χριστιανική και να ελέγξει συγχρόνως σαν ψεύτικη τη μουσουλμανική θρησκεία. Αμέσως τότε οδηγήθηκε στον κριτή, πού έμεινε έκπληκτος από την ομορφιά του. Παρά τίς κολακείες και τις υποσχέσεις του κριτή, ο Γεώργιος παρέμεινε σταθερός στην πατρώα πίστη. Γι’ αυτό παραδόθηκε δέσμιος με πολλά βασανιστήρια στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε ο Ιερέας Πέτρος, πού του είπε λόγια ενθαρρυντικά. Έπειτα πάλι οδηγήθηκε στον κριτή, και αυτή τη φορά μπροστά σε πλήθος τούρκικου όχλου. ο κριτής υποσχέθηκε να υιοθετήσει τον Γεώργιο και να τον κάνει μέτοχο όλου του πλούτου του, αν αυτός αρνηθεί τον Χριστό. Άλλ’ ο μάρτυρας με τόλμη ήλεγξε και πάλι τον μουσουλμανισμό και ομολόγησε την αγάπη του στον Χριστό. Τότε παραδόθηκε στο εξαγριωμένο πλήθος, πού τον έσερνε αλυσοδεμένο στους δρόμους της πόλης. Στό τέλος τον έκαψαν ζωντανό στις 11-2-1515 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείω Πνεύματι, ανακηρύξας, την του Κτίσαντος, οίκονομίαν, άθλητικώς ήγωνίσω Γεώργιε και του πυρός ένεγκών την κατάφλεξιν, καταδροσίζεις ημάς θείαις χάρισι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν Ικέτευε, δωρήσασθαι ήμίν το μέγα έλεος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ο Άκαρνάνας
Ό άγιος Ίερομάρτυρας Βλάσιος καταγόταν από χωριό της Ακαρνανίας, πιθανότατα από το χωριό Σκλάβαινα, οπού βρέθηκε ο τάφος του με τα ιερά λείψανα του το 1923. Στίς εμφανίσεις του έλεγε: «Είμαι Άκαρνάν». «Είμαι ο άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα» κ.ά. Σύμφωνα με τη χρονολογία (1006), πού βρέθηκε μέσα στον τάφο του, πρέπει να έζησε στο τέλος του 10ου αιώνα και στις αρχές του 11ου. Μόνασε σαν Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Είσοδίων της Παναγίας, στην παλιά Κιάφα -Σκλάβαινα της Ακαρνανίας της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου. Υπέστη μαρτυρικό θάνατο από τους άγαρηνούς πειρατές, μαζί με τους πέντε συμμοναστές του. Δύο Ιερομόναχους και τρεις μοναχούς, καθώς και με πολλούς άλλους χριστιανούς της περιοχής. Τη ζωή του, τον μαρτυρικό του θάνατο και τον τάφο του, απεκάλυψε ο ίδιος ο άγιος Βλάσιος σε πολλούς Κληρικούς και λαϊκούς κυρίως στην ευσεβέστατη και αείμνηστη Γερόντισα Ευφροσύνη Σ. Κατσαρά από τα Σκλάβαινα, με οφθαλμοφανείς εμφανίσεις του. Πρόσφατα ο άγιος Βλάσιος έκανε δύο εμφανίσεις, μία σε όραμα στον ευσεβέστατο αείμνηστο Άρχιμ. Αρσένιο Τσαταλιό την 6-12-1978 και μία άλλη σε ευλαβέστατο μοναχό Αγιορείτη στο Άγιο Όρος την 3-2-1980.

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (1603)

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ο Βασιλεύς (+ 1138)

Αρέσει σε %d bloggers: