Daily Archives: 15 Φεβρουαρίου 2010

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ο ΑΓΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ο απόστολος – Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ- ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Θράκη – Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΪΩΡ – Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ εν τοις Διακονίσσης – Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο εν Θεσσαλονίκη – Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ο Βαγιάνος, ο εν Χίω (+ 1960).

 Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ο απόστολος
Ήταν δούλος στο σπίτι του πλουσίου Φιλήμονα, στα χρόνια του Απ. Παύλου. ο Φιλήμων, με όλους τους ανθρώπους του σπιτιού του, είχε προσέλθει στο χριστιανισμό και ήταν στοργικότατος στους δούλους του. ο Όνήσιμος όμως, ήθελε να πάει στη Ρώμη, για να κάνει όπως του άρεσε τη ζωή του. Καταχράται, λοιπόν, τον κύριο του, εξοικονομεί τα ναύλα και δραπετεύει. Εκεί στη Ρώμη αλήτευε, εργασία δεν έβρισκε, ούτε στοργή και βοήθεια από πουθενά. Τον κατέλαβε μεγάλη στενοχώρια. Τι να έκανε; Θυμήθηκε τότε, από το σπίτι του κυρίου του, τους χριστιανούς, πού ήταν φιλάνθρωποι. Πλησιάζει τη ρωμαϊκή χριστιανική κοινότητα, και πράγματι ή βοήθεια πού παίρνει ήταν μεγάλη. Συγχρόνως μαθαίνει ότι στη Ρώμη είναι υπόδικος ο Απ. Παύλος. Τον γνώρισε όταν είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του κυρίου του. ο Όνήσιμος, αν καί ειδωλολάτρης, είχε εντυπωσιασθεί από την ψυχή του μικρόσωμου εκείνου χριστιανού. Τώρα πού άκουσε ότι είναι στη Ρώμη, νοιώθει την επιθυμία να τον δει και αισθάνεται μια συνταρακτική εσωτερική μεταβολή στον εαυτό του. Του συνέβη αυτό πού αναφέρει ο θεόπνευστος λόγος της Άγιας Γραφής, «έγενήθη έπ’ αύτω πνεύμα Θεού» . Δηλαδή, έπνευσε σ’ αυτόν πνεύμα Θεού. ο Όνήσιμος δεν αφήνει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Συναντάει τον Παύλο και αυτός του φέρεται τόσο στοργικά και πατρικά, ώστε ο Όνήσιμος όχι μόνο γίνεται θερμός χριστιανός, αλλά και σαν απόστολος της αγίας πίστεως λαμβάνει μαρτυρικό θάνατο. (Γνωστή βέβαια είναι ή επιστροφή του στον κύριο του Φιλήμονα πού αναφέρεται στην προς Φιλήμονα επιστολή 1-22 του απ. Παύλου).
1. Α’ Βασιλειών, ιθ’ 23.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Τής Ερήμου πολίτης.
Ταίς άκτίσι του Παύλου φωτισθείς την διάνοιαν, ώφθης υπηρέτης του Λόγου καί Απόστολος ένθεος· καί όνησιν έβράβευσας ζωής, Όνήσιμε θεράπων του Χριστού, δια λόγων καί θαυμάτων θεοπρεπών, τοις πίστει έκβοώσί σοι · δόξα τω σε δοξάσαντι φαιδρώς, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δια σου, πάσιν ίάματα.

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ
Ή παράδοση δεν μας διέσωσε ούτε τα ονόματα των γονέων του, ούτε τον τόπο της καταγωγής του. Γνωρίζουμε όμως, ότι υπήρξε ένας από τους διασημότερους, με ζωντανή ευσέβεια, ασκητές. Ή εγκράτεια του στάθηκε περιβόητη, άλλ’ ή μεγάλη πίστη του και το ακοίμητο ενδιαφέρον του για τη σωτηρία των ψυχών, του έδινε τις απαιτούμενες δυνάμεις, για να πηγαίνει στις πόλεις και να στηρίζει τους ανθρώπους στο λόγο και τις εντολές του Ευαγγελίου. Όσοι για πρώτη φορά τον έβλεπαν νόμιζαν, ότι από την πολλή αδυναμία θα αναγκαζόταν να έχει συνεχή μέριμνα για τον εαυτό του. Άλλ’ ή χάρη του Άγιου Πνεύματος, τον έκανε να ζει για τους άλλους. Τελείωσε δε τη ζωή του, εργαζόμενος για τη σωτηρία των ψυχών μέχρι τελευταίας πνοής του.

0Ι ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Θράκη
Βλέπε σχετικά την 25ή Όκτωβρίου
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΪΩΡ
Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού καί υπηρετούσε σαν στρατιώτης στο λεγόμενο τάγμα των Μαύρων. Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, βρισκόταν με το τάγμα του στη Γάζα. Καταγγέλθηκε στον εκεί έπαρχο, ότι ήταν χριστιανός. Όταν ρωτήθηκε, με θάρρος ομολόγησε και ο ίδιος ότι ήταν και θα παραμείνει χριστιανός. Τότε ο έπαρχος διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Και πέθανε, αφού μαστιγώθηκε μέχρι θανάτου.

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ εν τοις Διακονίσσης

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο εν Θεσσαλονίκη
Στις 15 Φεβρουαρίου 1776 μαρτύρησε ο Ιωάννης, πού καταγόταν από την Κωλακία (Κωλακία ή Κουλακιά είναι ή σημερινή κωμόπολη Χαλάστρα ή Πύργος, δυτικά της Θεσ/νίκης) και μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη. ο Ιωάννης συνέτρωγε κάποτε με κάποιους Τούρκους, οι όποιοι ξαφνικά σηκώθηκαν και είπαν πώς ο Ιωάννης τους είπε ότι θέλει να γίνει Τούρκος. Αυτός με όλη του τη δύναμη φώναξε, ΟΧΙ. Αυτοί του είπαν πώς ναι άλλ’ ο Ιωάννης ξαναφώναξε, ΟΧΙ!!! Τότε με τη βία τον έσυραν στο παζάρι (κεντρική αγορά), όπου τον κρέμασαν και στη συνέχεια τον πέταξαν στη θάλασσα. Έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ο Βαγιάνος, ο εν Χίω (+ 1960).

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


 Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ή ΦΙΛΙΠΠΟΣ ίερομάρτυρας επίσκοπος Γάζας Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ από το Ψάρι Κορινθίας – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ο μοναχός Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο ΠαϊζάνοςΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Τραπεζούντιος-Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ μάρτυρας, ο εν Ρώμη. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ Ίερομάρτυρες-Η ΑΓΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ, μάρτυς

 Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ο εν τω Όρει
Έζησε στην Κων/πολη (καταγόταν από τη Συρία), στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού (440) και είχε το αξίωμα του Σχολαρίου. Τον διέκρινε μεγάλη σωματική δύναμη, ευπρέπεια ήθους, επιείκεια, καθώς και άλλες αρετές. Όμως, ή φιλήσυχη διάθεση του και ο πόθος του να καταγίνεται συστηματικότερα με τις θρησκευτικές και θεολογικές μελέτες, τον έφερε στις μοναχικές τάξεις. Άφησε, λοιπόν τη βασίλισσα των πόλεων και αποσύρθηκε στο αντικρινό βουνό ενός μικρού νησιού και εκεί ασκήτευε. ο Αυξέντιος απέκτησε τόση πολλή εκτίμηση από τον πλούτο και την ακρίβεια των θεολογικών του γνώσεων και τη μεγάλη του αρετή, ώστε προσεκλήθη σαν απλός μοναχός το 451 να παραστεί στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκηδόνα. Βέβαια ο Αυξέντιος δεν έμεινε στη θεωρία μόνο του Ευαγγελίου, αλλά ήταν και πιστός εφαρμοστής της πίστεως. Διότι, «ή πίστις, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθ’ έαυτήν»1. Ή πίστη, δηλαδή, αν δεν έχει καρπό έργα αρετής, είναι όλως διόλου από τη ρίζα της νεκρή. ΟΙ καθημερινοί, λοιπόν, επισκέπτες του, πού πολλοί απ’ αυτούς ήταν πλούσιοι, του έφερναν άφθονα δώρα και τροφές. Εκείνος, όμως, κρατούσε τα αναγκαία. Τα υπόλοιπα τα μοίραζε στους φτωχούς, πού ήταν τακτικοί «πελάτες» του. Διότι ήξεραν ότι από το στόμα του θα έπαιρναν τροφή ψυχής και από τα χέρια του τροφή του σώματος. Μάλιστα, ο μεγάλος σεβασμός προς τον όσιο έγινε αιτία να Ιδρυθεί γυναικείο μοναστήρι, στους πρόποδες του βουνού πού ασκήτευε. ο θάνατος του, σε μεγάλη ηλικία, ήταν γαλήνιος θάνατος δικαίου.
1. Επιστολή Ιακώβου 6′ 17.

Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
‘Ώσπερ φοίνιξ ηύξήνθης Πάτερ ύψίκομος, δικαιοσύνης έκφέρων τους ψυχοτρόφους καρπούς- συ γαρ βίον ιερόν πολιτευσάμενος, της Εκκλησίας στηριγμός, και θαυμάτων αυτουργός, Αυξέντιε ανεδείχθης, δια παντός Ίκετεύων, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΩΝ
Είχε στήσει το άσκητήριό του στην κορυφή ενός βουνού της επαρχίας Αντιοχείας. Άλλ’ ή θερμή αγάπη του προς τον Θεό και προς τον πλησίον, τον έκανε να κατεβαίνει απ’ το ασκητήριό του και να περιοδεύει σε πόλεις και χωριά, κηρύττοντας το θείο λόγο. Επίσης έδινε παρηγοριά και συμβουλές, συμφιλίωνε και συμβίβαζε, άρπαζε πολλούς από τις παγίδες της πλεονεξίας, από το καμίνι του θυμού και από το βόρβορο της ακολασίας. Και όταν έφευγε από τις πόλεις, έρχονταν οι πόλεις προς αυτόν. Και τότε στο ερημικό ασκητήριό του ακατάπαυστα έρχονταν πυκνές ομάδες ανθρώπων, πού ζητούσαν γιατρειά στις διάφορες ηθικές και πνευματικές ασθένειες τους. Άλλα και προς τους μοναχούς, ο Όσιος, έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον. Τους παρακαλούσε λοιπόν και τους Ικέτευε, να μένουν πιστοί στα καθήκοντα τους, να είναι υποδείγματα της πίστης, ζηλευτοί τύποι της εγκράτειας, φρουροί του Ευαγγελίου και θεία κάτοπτρα της καλής συμπεριφοράς. Σε τέτοιες λοιπόν ασχολίες, βρήκε τον Μάρωνα ή ασθένεια, πού τον διαβίβασε απ’ αυτό τον κόσμο στον άλλο, με ήσυχη τη συνείδηση, ότι έζησε για τον Θεό και για τους συνανθρώπους του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ή ΦΙΛΙΠΠΟΣ ίερομάρτυρας επίσκοπος Γάζας
Ή μνήμη του αναφέρεται μόνο στον Πατμιακό Κώδικα 266. (Άλλοι καταγράφουν τα δύο ονόματα σαν δύο ξεχωριστούς επισκόπους).

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ από το Ψάρι Κορινθίας
Ό νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από το χωριό Ψάρι της Κορινθίας. ΟΙ γονείς του ονομάζονταν Ιωάννης και Καλή, και οι δύο ευσεβείς χριστιανοί. Δώδεκα χρονών έμεινε ορφανός και έφυγε για τη Σηλυβρία της Θράκης. Εκεί παντρεύτηκε, απόκτησε παιδιά και έκανε το επάγγελμα του πλανόδιου παντοπώλη. Τούρκοι όμως συνάδελφοι του, τον ζήλεψαν και τον συκοφάντησαν ότι δήθεν έβρισε τον Μωάμεθ. Έτσι οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά το 34ο έτος της βασιλείας του Σουλεϊμάν Α’ (1520-1566), οπού ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό. Αφού δεν υπέκυψε στις κολακείες και τα βασανιστήρια των Τούρκων, ρίχτηκε στη φωτιά και κατόπιν τον αποκεφάλισαν στις 14 Φεβρουαρίου 1554 στην Κων/πολη. Ακολουθία του νεομάρτυρα αυτού συνέγραψε ο Ιερομόναχος Δαμασκηνός ο Στουδίτης ο μετέπειτα Λιτής και Ρενδίνης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ο μοναχός
Πατρίδα του νέου όσιομάρτυρα Δαμιανού ήταν το χωριό «Ρίχοβον Άγραφων», δηλαδή το Μυρίχοβο της επαρχίας Καρδίτσας. Νέος ακόμα πήγε στο Άγιον Όρος, όπου εκάρη μοναχός στη Μονή Φιλόθεου. Κατόπιν πήγε κοντά σ’ έναν αναχωρητή, τον Δομέτιο, όπου έμεινε κοντά του, ασκούμενος στην αρετή, για τρία χρόνια. Έπειτα εγκατέλειψε τη σκήτη του και ήλθε στα χωριά του Θεσσαλικού «Ολύμπου και μετά του Κισσάβου κοίτης Λάρισας, διδάσκοντας τον λόγο του Θεού. Αργότερα αποσύρθηκε κοντά στο χωριό Σηλίτζιανη και έκτισε μοναστήρι στο όνομα της απότομης του Τιμίου Προδρόμου. «Εχοντας λοιπόν σαν ορμητήριο το μοναστήρι του, εξακολουθούσε την αποστολική του δράση. Κάποτε πήγε σε κάποιο χωριό, πού ονομαζόταν Βουγαρίνη και συνελήφθη από τους Τούρκους το 1568. Οδηγήθηκε στη Λάρισα, όπου φυλακίστηκε με διαταγή του Τούρκου άρχοντα της πόλης αυτής. Εκεί μέσα υπέστη πολλά και σκληρά βασανιστήρια. Άλλ’ επειδή δεν υπέκυψε στις δελεαστικές υποσχέσεις του Τούρκου άρχοντα και έμεινε σταθερός στη χριστιανική του πίστη, καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ αγχόνης. Το πρωί, πού πήγαν να τον κρεμάσουν, κόπηκε το σχοινί της θηλειάς και έτσι όπως ήταν μισοπεθαμένος τον έριξαν στη φωτιά. Τη δε άτακτη του με μανία την έριξαν στα νερά του ποταμού Πηνειού. Όλα αυτά έγιναν στίς 14 Φεβρουαρίου 1568.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Παϊζάνος
Ήταν από την Μυτιλήνη, ράφτης στο επάγγελμα και μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, αφού έμεινε σταθερός στη χριστιανική του πίστη, στις 14 Φεβρουαρίου 1693. Σύμφωνα με την παράδοση, ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από το χωριό Πλαγιά της περιφερείας Πλωμαρίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Τραπεζούντιος
Ό νέος όσιομάρτυρας Νικόλαος καταγόταν από την Τραπεζούντα του Πόντου, και σε μικρή ηλικία ήλθε και εγκαταστάθηκε μαζί με τους γονείς του σε κάποια μικρή κωμόπολη Κατίγογι λεγόμενη, της επαρχίας Άμασείας και Αμισού. Σέ ηλικία 18 χρονών μεταμφιέστηκε για να ξεφύγει από τ’ αδέλφια του, προκειμένου να πάει σε μοναστήρι της Ιερουσαλήμ. ο μοναχικός πόθος τον έκαιγε υπερβολικά. Άλλα δεν τα κατάφερε και τ’ αδέλφια του τον πάντρεψαν με τη βία. Ή γυναίκα του όμως πέθανε και τον άφησε έρημο με δύο παιδιά, πού το ένα πέθανε κι αυτό, ενώ το άλλο το πήρε υπό την προστασία του κάποιος συγγενής του. Έτσι μόνος τώρα, εργάστηκε πνευματικά σ’ αυτό πού ποθούσε. Από την πολλή μελέτη, έπαθαν ζημιά τα μάτια του και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έμαθε θαυματουργικά την ιατρική τέχνη και ωφέλησε πολλούς πάσχοντες. Αργότερα χειροτονήθηκε μοναχός και απέκτησε το προορατικό χάρισμα. ο δε επίσκοπος Πάφρας Αμισού Ευθύμιος ο Ζήλων, διέκρινε τις μεγάλες αρετές του Νικολάου και τον χειροτόνησε επίσκοπο των χωριών γύρω από την επαρχία του. Όταν τον ρωτούσαν οι μαθητές του γιατί δεν ησυχάζει καθόλου, αυτός απαντούσε: «Φοβάμαι, παιδιά μου, τον λόγο του Προφήτη, έπικατάρατος πάς ο ποιών το έργον του Κυρίου αμελώς». Ποίμανε το ποίμνιο του 4-5 χρόνια, ώσπου τον συνέλαβαν οι Τούρκοι σαν κακούργο. ΟΙ ευλαβείς χριστιανοί βρήκαν τρόπο να τον ελευθερώσουν, άλλ’ αυτός αρνήθηκε. Διότι άγγελος Κυρίου του είπε να βαδίσει μετά χαράς στο μαρτύριο. Μετά δε από πολλά βασανιστήρια, άφησε την τελευταία του πνοή στις 14-2-1920 σε ηλικία 66 χρονών. Τα θαύματα του και μετά τον θάνατο του είναι επίσης πολλά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ μάρτυρας, ο εν Ρώμη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ Ίερομάρτυρες
Ή διάκριση αυτών των Αγίων δεν είναι σαφής. ο πρώτος ήταν κληρικός της Ρώμης και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του Κλαυδίου Β’. ο δεύτερος ήταν επίσκοπος Τέρνι και μαρτύρησε στη Ρώμη. Τα δε λείψανα του άνακομίστηκαν στην Τέρνι. Στη Δύση, καθώς και σε πολλούς άλλους μη Όρθόδοξους λαούς, ή εορτή του Αγ. Βαλεντίνου θεωρείται εορτή των ερωτευμένων, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος από τη ζωή των συγκεκριμένων αγίων. Πιθανότατα ή επιλογή αυτή συνδέεται ή με την εποχή πού ζευγαρώνουν τα πουλιά ή και με τη γιορτή της γονιμότητας πού εορταζόταν από τους Ρωμαίους στις 15 Φεβρουαρίου (Λουπερκάλια).

Η ΑΓΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ, μάρτυς
Σέ κάποιο αγιολόγιο αναφέρεται αυτή τη μέρα και ή μνήμη της πιο πάνω αγίας. Πιθανότατα είναι ανύπαρκτη και προφανώς συγχέεται με την μνήμη των πιο πάνω δύο Αγίων Βαλεντίνων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2010


Δελτίο Τύπου

Για πρώτη φορά από το 2003 και την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Ελλάδα έστειλε εμπρόθεσμα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την έκθεση πιστοποίησης των λογαριασμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ενισχύσεις του οικονομικού έτους 2009…


Η ετήσια έκθεση συντάσσεται από ανεξάρτητο φορέα, κατάλληλο για την εργασία αυτή και αποτελεί προϋπόθεση της ετήσιας εκκαθάρισης των λογαριασμών της χώρας μας για τις κοινοτικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας.

Η συνέπεια στις υποχρεώσεις έναντι της Κομισιόν βοηθά στην εξομάλυνση των σχέσεων και στην προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, καταδεικνύει την αποτελεσματικότερη εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Παρά τις προσπάθειες μας, παραμένουν ορισμένες  σοβαρές εκκρεμότητες από την έκθεση πιστοποίησης του οικονομικού έτους 2008 για τις  πληρωμές της παραγωγικής περιόδου 2007, σχετικά με την στρεμματική ενίσχυση της σταφίδας,  ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληρωμές αυτές έγιναν αντικανονικά, με υπουργικές αποφάσεις, που όριζαν, αυθαίρετα και χωρίς τεκμηρίωση, μείωση της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης, που αποτελούσε προϋπόθεση  για την πληρωμή της στρεμματικής ενίσχυσης.

Η κακοδιαχείριση εκείνης της περιόδου, όπως και άλλες ανάλογες τακτικές, έχουν ήδη οδηγήσει στη διαδικασία επιβολής ανάλογων Κοινοτικών προστίμων.

Σε δηλώσεις της, η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή τόνισε:

«Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις Βρυξέλλες με στόχο την διαφύλαξη των συμφερόντων των Ελλήνων παραγωγών αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

Η προχειρότητα και αναξιοπιστία αποτελούν παρελθόν και οι αγρότες το γνωρίζουν.

Η προώθηση και η εφαρμογή της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ελληνική Γεωργία περνά μέσα από την συνέπεια και την διαφάνεια. Δυο έννοιες ανύπαρκτες για την προηγούμενη κυβέρνηση, οι πολιτικές της οποίας εξαντλήθηκαν είτε σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα είτε σε πρόσκαιρες διευθετήσεις που αντί να λύσουν τα προβλήματα δημιούργησαν καινούργια, συνοδευόμενα μάλιστα από πρόστιμα εκατομμυρίων. Κάθε ευρώ προστίμου είναι ένα ευρώ λιγότερο στην τσέπη του Έλληνα αγρότη. »

Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης δήλωσε:

 «Επιτέλους τέλος εποχής για τις πρακτικές εκείνες που μας έκαναν «μαύρα πρόβατα» της Ευρώπης και στον αγροτικό τομέα.

Η γνώση και η συμμόρφωση με τους Κοινοτικούς κανόνες διαδέχονται τα 5,5 χρόνια αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας.

Ο αγρότης έζησε την ακυβερνησία και τις έωλες πολιτικές της προηγούμενης περιόδου.

Εμείς είμαστε εδώ και εφαρμόζουμε το πρόγραμμα μας με ένα και μόνο κριτήριο: Το συμφέρον του Έλληνα αγρότη»

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ


Τραγική είναι η κατάσταση στα Λάβαρα του Δήμου Ορφέα στο Νομό Έβρου, όπου πλημμυρίζουν σπίτια, ενώ τα νερά έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του οικισμού.

Ήδη εκκενώθηκαν πέντε κατοικίες από τις οποίες οι κάτοικοι πήραν και τις οικοσκευές τους. Άλλα δεκαπέντε άτομα έφυγαν… 

…από τα σπίτια τους και διαμένουν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Η στάθμη των νερών ανεβαίνει και εκτιμάται ότι και άλλοι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το πρωί έγινε έκτακτη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου του Δήμου Ορφέα, παρουσία του επάρχου Β. Έβρου και με τη συμμετοχή Πυροσβεστικής – Αστυνομίας – Στρατού και τοπικών Εθελοντικών Οργανώσεων για λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της κατάστασης.

Ο νομάρχης Έβρου Νίκος Ζαμπουνίδης μίλησε για πρωτοφανή κατάσταση, καθώς οι πλημμύρες δημιουργούνται κυρίως από τοπικά νερά και όχι από τα νερά των φραγμάτων της Βουλγαρίας, που αναμένεται να διοχετευτούν στον Άρδα και τον Έβρο τις επόμενες ώρες, μιας και τα φράγματα της γειτονικής χώρας έχουν ήδη υπερχειλίσει.

Η Νομαρχία Έβρου ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν πλημμυρίσει 120.000 στρέμματα, μετά και από υποχώρηση αναχώματος στην περιοχή των Κήπων, από τα οποία, τα 45.000 είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ όλα τα ποτάμια έχουν ξεπεράσει το όριο συναγερμού.

Έντονη ήταν η αντίδραση του νομάρχη Έβρου Νίκου Ζαμπουνίδη για την άρνηση του ΟΣΕ να διαθέσει λεωφορεία για την κάλυψη του δρομολογίου Αλεξανδρούπολη – Δίκαια, καθώς η σιδηροδρομική γραμμή, σε πολλά σημεία έχει πλημμυρίσει. Το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου καλύπτει μόνο 6 δρομολόγια σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Έβρου.

«Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο κόκκινο, αλλά κινδυνεύουμε να φτάσουμε», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου, που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα. 

nooz.gr

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ


ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΣΚΑΡΑ


Μέρες καρναβαλιού ,ο κόσμος μασκαρεμένος γλεντάει στους δρόμους.Από αύριο οι μάσκες και οι στολές μπαίνουν στις ντουλάπες και ο καθένας επιστρέφει στην καθημερινότητά του.

Υπάρχουν όμως και πολλοί που φορούν μάσκες και είναι μασκαράδες όλο το χρόνο και σαυτούς αφιερώνουμε το ωραίο τραγουδάκι.

Ανοίξτε τον ήχο και απολαύστε το.

Αρέσει σε %d bloggers: