Daily Archives: 16 Φεβρουαρίου 2010

ΑΣΕΠ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ 230 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Κανονισμού Εργασίας της, Διαγωνισμό για την πρόσληψη 230 υπαλλήλων ( 6 θέσεις στη Βοιωτία) του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα ανατεθεί από την Τράπεζα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π. …

Περισσότερες πληροφορίες για τον παραπάνω διαγωνισμό παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων η σχετική προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Συνοδευτικό αρχείο:
  Προκήρυξη Διαγωνισμού Εθνικής Τράπεζας

Α. Νομός Αττικής Αριθμός Θέσεων
Νησί Πόρος 2
» Σπέτσες 1
» Αίγινα 2
» Σαλαμίνα 1
» Κύθηρα 1
Δήμος Μάνδρας 2
» Μεγαρέων 2
» Ελευσίνας 2
» Ασπροπύργου 2
» Λαυρίου 1
» Ωρωπού 1
» Βιλλίων 2
» Ερυθρών 1 
Β. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1. Νομός Έβρου 1
• Νησί Σαμοθράκη 1
2. Νομός Ξάνθης 1
3. Νομός Ροδόπης 1
4. Νομός Δράμας 5
5. Νομός Καβάλας 4
• Νησί Θάσος 3 
Γ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
1. Νομός Θεσσαλονίκης
• Δήμος Λαγκαδά 1
• Δήμος Αγ. Γεωργίου 1
• Δήμος Ρεντίνας 1
• Δήμος Αγ. Αθανασίου 1
• Δήμος Κουφαλίων 1
• Δήμος Χαλάστρας 1
2. Νομός Κιλκίς 2
3. Νομός Σερρών 4
4. Νομός Χαλκιδικής 6
5. Νομός Πέλλας 2
6. Νομός Ημαθίας 2
7. Νομός Πιερίας 3 
Δ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
1. Νομός Φλωρίνης 2
2. Νομός Καστοριάς 1
3. Νομός Γρεβενών 1
4. Νομός Κοζάνης 5
Ε. Περιφέρεια Ηπείρου
1. Νομός Θεσπρωτίας 2
2. Νομός Πρεβέζης 3
3. Νομός Ιωαννίνων 4
4. Νομός ‘Αρτας 2 
ΣΤ. Περιφέρεια Θεσσαλίας
1. Νομός Λάρισας 19
2. Νομός Μαγνησίας 2
• Νησί Σκόπελος 2
• » Αλόννησος 2
• » Σκιάθος 2
3. Νομός Καρδίτσας 2
4. Νομός Τρικάλων 2 
Ζ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
1. Νομός Βοιωτίας 6
2. Νομός Ευβοίας 1
• Δήμος Καρύστου 1
• Δήμος Ερέτριας 1
• Δήμος Ελυμνίων 1
• Δήμος Κηρέως 1
• Νησί Σκύρος 1
3. Νομός Φωκίδας 5
4. Νομός Ευρυτανίας 1
5. Νομός Φθιώτιδας 5
Η. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
1. Νομός Αιτωλ/νίας 3
2. Νομός Αχαϊας 2
3. Νομός Ηλείας 1 
Θ. Περιφέρεια Πελοποννήσου
1. Νομός Αργολίδας 3
2. Νομός Κορινθίας 3
3. Νομός Λακωνίας 4
4. Νομός Μεσσηνίας 2
• Δήμος Κυπαρισσίας 1
• Δήμος Πύλου 1
5. Νομός Αρκαδίας 1
Ι. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
1. Νομός Ζακύνθου 2
2. Νομός Κεφαλληνίας 3
3. Νομός Κερκύρας 9
4. Νομός Λευκάδας 1
Κ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
1. Νομός Λέσβου
• Νησί Λέσβος 4
• » Λήμνος 1
2. Νομός Χίου
• Νησί Χίος 6
• » Οινούσες 1
3. Νομός Σάμου 3
Λ. Περιφέρεια Κρήτης
1. Νομός Χανίων 1
2. Νομός Ηρακλείου 1
3. Νομός Ρεθύμνου 1
4. Νομός Λασηθίου 2
Μ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
1. Νομός Δωδεκανήσου
• Νησί Ρόδος 7
• » Κάρπαθος 1
• » Κως 2
• » Λέρος 1
• » Σύμη 3
• » Μεγίστη(Καστελλόριζο) 1
• » Κάλυμνος 1
• » Πάτμος 1
2. Νομός Κυκλάδων
• Νησί ‘Ανδρος 1
• » Θήρα 4
• » Μύκονος 4
• » Σύρος 5
• » Μήλος 1
• » Πάρος 2
• » Τήνος 1
• » Νάξος 1
• » Ίος 1
• » Σίφνος 1
• » Κέα 1 
Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα μέσω του ημερησίου τύπου και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕwww.nbg.gr και στο siteτου Α.Σ.Ε.Π. http://www.asep.gr 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα.  Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με σχετικό πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
2. Να έχουν πτυχίο τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διευκρίνιση: Το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου οποιουδήποτε έτους, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1980 και μετά).
4. Να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών ή των Δήμων για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
-με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης
– ή με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος,
– και, εάν ελλείπουν τα παραπάνω εκκαθαριστικά σημειώματα, με Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
και πάντως σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.
5. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:
• Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
• Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
• Γενικών Γνώσεων
• Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)
Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice). 
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν:
Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης–συγκατάθεση του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης.
Η κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή. 
Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο Κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Επίσης, η ειδική εξουσιοδότηση θα διατίθεται και θα παραλαμβάνεται από το ίδιο Κατάστημα. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 16/2/2010 μέχρι και την 1/3/2010 σε οποιοδήποτε Κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του Κατάστημα της Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από 08:00 – 14:30 και Παρασκευή από 08:00 – 14:00). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν θα γίνουν επίσης δεκτές αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία, καθώς και αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ή θα σταλούν με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Αναγκών σε Προσωπικό της Διεύθυνσης Προσωπικού ( Αιόλου 86, Γραφείο 72, 1ος όροφος ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2103341431, 2103342157, 2103341428, 2103341322, 2103341243, 2103341432.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Στο σφυρί και ο παρθενώνας ;;


Αν αυτό που διαβάσαμε  αληθεύει είμαστε αξιολύπητοι.

πατήστε εδώ και δείτε το http://newsmme.blogspot.com/2010/02/blog-post_3500.html

Η Πάλη των τάξεων


Είχα σκοπό να γράψω κάτι,ας πούμε ένα άρθρο,που να ξεφεύγει λίγο από την μονοθεματικότητα των τελευταίων μηνών,ελλείματα,επιτήρηση,χρέη κτλ.που μας έχουν προκαλέσει κατάθλιψη.Το ξεκίνησα αλλά, χωρίς να το καταλάβω ,κατέληξα να γράφω γιαυτά και το …….
………………παράτησα

.Θυμήθηκα ,όμως, ένα παλιό ανέκδοτο απ’αυτά που διαβάζοντάς τα ,θαυμάζεις αυτόν που το σκέφτηκε γιατί με απλούς συνειρμούς και την απαραίτητη,γιαυτή την περίπτωση,γλωσσική εκτροπή,περιγράφει την κατάσταση και φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα για το οποίο ένας επιστήμονας του είδους θα έπρεπε να γράψει πολλές σελίδες.
Διαβάστε το
Ο μικρός Γιωργάκης έχει να γράψει μια έκθεση για το σχολείο σχετικά με την Πάλη των τάξεων.
Ζητάει λοιπόν από τον μπαμπά του να τον βοηθήσει και αυτός του εξηγεί…-
Παιδί μου τα πράγματα είναι απλά και έχουν ως εξής:
Εγώ που δουλεύω και φέρνω λεφτά στο σπίτι είμαι το λεγόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Η μαμά σου που διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα είναι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
Η Μαρία που μας βοηθάει στις δουλειές στο σπίτι είναι η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ.
Και τέλος το μωρό μας ,το αδεφάκι σου ,είναι το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Κατάλαβες τώρα; Μπορείς να γράψεις την έκθεσή σου;
– Ναι μπαμπά, λέει ο Γιωργάκης και πάει στο δωμάτιό του.
Αφού τελειώνει τα άλλα του μαθήματα ξεκινάει να γράψει την έκθεση, αλλά ακούει κάποιο θόρυβο μέσα στο σπίτι και πάει.να.δει.
Βλέπει λοιπόν τον μπαμπά του να κάνει έρωτα με την υπηρέτρια τη Μαρία και τρέχει στη μαμά του η οποία όμως κοιμόταν ενώ στο διπλανό δωμάτιο ο μικρός κλαίει γοερά γιατί έχει ανάγκη από αλλαγή πάνας.
Η έκθεση λοιπόν του Γιωργάκη ξεκινάει ως εξής:

«Ενα είναι σίγουρο. Όταν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ πηδάει την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ, η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ κοιμάται και το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΕΣΜΕΝΟ !».

Υ.Γ.(οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική)

ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΘΗΒΑ


I. Τὸ Ἵδρυμα ἱδρύθηκε τὸ 2009, καὶ ἔχει ἕδρα τὴ Θήβα.
II. Ἱδρυτὲς εἶναι οἱ πρωτοψᾶλτες κ. Δημ. Ἀναδιώτης καὶ κ. Ἀντ. Τσαρουχᾶς, καὶ μία ὁμάδα νέων ἱεροψαλτῶν καὶ φιλόμουσων, καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Γεωργίου Χατζηχρονόγλου.
III. Οἱ βασικοὶ σκοποὶ καὶ στόχοι τοῦ Ἱδρύματος εἶναι οἱ ἑξῆς:…

1. Ἡ καλλιέργεια πνεύματος ὁμόνοιας, συνεργασίας καὶ ἀγάπης μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἀσχολοῦνται ἢ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴ Βυζαντινὴ καὶ Παραδοσιακὴ Μουσική,
2. Ἡ ἕρευνα, μελέτη, ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση, διάδοση καὶ προβολὴ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Ῥεμπέτικου τραγουδιοῦ, ὅπως καὶ κάθε ἄλλης μουσικῆς ἔκφρασης στὰ εὐρύτερα πλαίσια τῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς μας.
3. Ὁ ἐντοπισμός, ἡ ἕρευνα, ἡ μελέτη, ἡ διάσωση καὶ ἡ διατήρηση τοῦ μουσικοῦ πλούτου, τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων σὲ θέματα Μουσικολογίας καὶ Ψαλτικῆς τέχνης καὶ ἡ μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο ἐνίσχυση καὶ προβολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ παραδοσιακοῦ μουσικοῦ πλούτου.
4. Ἡ δημιουργία χορωδιῶν καὶ μουσικῶν συνόλων Bυζαντινῆς Μουσικῆς, Δημοτικῶν τραγουδιῶν καὶ διάφορων ἄλλων μορφῶν Ῥεμπέτικου τραγουδιοῦ, ὅπως καὶ κάθε ἄλλης Ἑλληνικῆς καὶ ξένης, λαϊκῆς, μοντέρνας καὶ ἔντεχνης μουσικῆς ἔκφρασης καὶ ἡ προβολὴ αὐτῶν στὸν Ἑλληνικό, Εὐρωπαϊκὸ καὶ τὸν εὐρύτερο διεθνῆ χῶρο, μὲ κάθε πρόσφορο μέσο.
5. Ἡ δημιουργία Μουσικοῦ Ἐργαστηρίου μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ὅπου θὰ στεγάζονται οἱ ἀπαραίτητες ὑποδομὲς γιὰ τὴν προώθηση τῶν σκοπῶν ποὺ ἅπτονται τῆς μουσικῆς ἔκφρασης καὶ καλλιέργειας, μέσῳ τῆς διδασκαλίας εἰδικῶν μαθημάτων καὶ σεμιναρίων, τῆς ἐκπαίδευσης στελεχῶν καὶ τῆς προώθησης χορωδιῶν καὶ ἄλλων μουσικῶν σχημάτων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. 

Τηλ.: 6932-605-919 & 6936-950-738

viotiaevents.blogspot.com

ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ


Με αφορμή την απομάκρυνση της Διοίκησης του ΙΓΜΕ, ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, βουλευτής Βοιωτίας, Μιχάλης Γιαννάκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:


 

«Καθημερινά γίνεται διαφανής η διαφορά μεταξύ εξαγγελιών και έργων του κυβερνώντος κόμματος, που είναι σαφές ότι εξυπηρετεί επικοινωνιακούς στόχους. Στην αρχή το ΠΑΣΟΚ εξήγγειλε αξιοκρατία και διαφανείς διαδικασίες για τη στελέχωση των νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα και αυτό τελικά κατέληξε στην επιλογή των υμετέρων και την τοποθέτησή τους στις Διευθυντικές θέσεις των νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα και στον αποκλεισμό κάθε άλλου ικανού υποψηφίου.

Σήμερα Πέμπτη 11/2/2010 ανακοινώθηκε από τον ημερήσιο τύπο η νέα Διοίκηση του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών). Η Υπουργός Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, αντιδεοντολογικά και αυθαίρετα ανακοίνωσε την αντικατάσταση της Διοίκησης του ΙΓΜΕ στον Τύπο, χωρίς να έχει δει ή επικοινωνήσει τέσσερις μήνες τώρα με τη Διοίκησή του. Οι μόνες συναντήσεις που είχε για αυτό το θέμα ήταν με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ.

Σημειωτέον ότι η θέση του Γενικού Διευθυντού του ΙΓΜΕ δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της διαφάνειας που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου αλλά διορίστηκε απ’ ευθείας από την Υπουργό χωρίς αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες. Ο νέος Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στο ΙΓΜΕ την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, από το 1982 μέχρι και το 1988.

Η κυρία ΥΠΕΚΑ, με τις επιλογές της, γυρνά τον τόπο 30 χρόνια πίσω, σε πρακτικές που η κοινωνία έχει καταδικάσει και ευθύνονται εν πολλοίς για το σημερινό οικονομικο-κοινωνικό αδιέξοδο.»

viotiarecords.blogspot.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΟΜΙΛΟΥ Β’ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


Με 1-0 έχασε ο Υψηλάντης στην Άσκρη και έπεσε στην τέταρτη θέση. Πεντάρες έριξαν ο Παναλίαρτος και η Δάφνη , σε Αμβρυσσέα και Παμβαγιακό αντίστοιχα.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής καθώς και τις βαθμολογίες

Α’ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Επόμενη αγωνιστική (21η)
Παρνασσός – Πήγασος
Πλαταιές – Επαμεινώνδας
Θεσπιακός –  Ένωση
Πελοπίδας – Δαύλεια
Ορχομενός – Κιθαιρώνας  
Αμβρυσσέας – Ιωνικός
Δάφνη –  Αναγέννηση  

Παμβαγιακός – Παναλίαρτος

Β’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Επόμενη αγωνιστική 17η
Κάστρο – Άσκρη
Παύλο – Κόκκινο
Υψηλάντης – Λεοντάρι
Άρης Αγ. Τρ.- Ελλοπία
Ελικώνας – Πανγεωργικός
Ρεπό: Απόλλων 

Πίνακες από stereasports4

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΜΦΙΛΟΣ, ΟΥΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, άλλος ΗΛΙΑΣ, ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΗΣΑΪΑΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΔΑΝΙΗΛ
Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΟΥΘΑΣ ο επίσκοπος και οι ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ που μαρτύρησαν στην Περσία και τα λείψανα τους μεταφέρθηκαν στην Μαρτυρούπολη – Ο ΑΓΙΟΣ ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης
Ο ΟΣΙΟΣ ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας

Αναλυτικά

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΜΦΙΛΟΣ, ΟΥΑΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, άλλος ΗΛΙΑΣ, ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΗΣΑΪΑΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΔΑΝΙΗΛ
Όλοι οι Άγιοι αυτοί έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανου. Το εντυπωσιακό είναι ότι, ενώ όλοι κατάγονταν από διαφορετικούς τόπους, ήταν στενώτατα ενωμένοι με το σύνδεσμο της χριστιανικής αγάπης, πού είναι ο μόνος άρρηκτος σύνδεσμος αγάπης και δίνει ζωή σ’ όλες τις αρετές του αγωνιζόμενου χριστιανού. Μάλιστα, ο Απ. Παύλος τονίζει: «επί πάσι δε τούτοις την άγάπην, ήτις εστί σύνδεσμος της τελειότητας»1. Δηλαδή, πάνω σ’ όλα αυτά (τα καλά έργα) βάλτε την αγάπη, πού είναι σαν κρίκος και δένει όλες τις αρετές σε τέλειο σύνολο. Σαν ένα τέτοιο αρμονικό σύνολο και οι ενάρετοι αυτοί άνθρωποι εργάζονταν στην Καισαρεία (της Παλαιστίνης). Ή μπόρα, όμως, του διωγμού (290) έπληξε και αυτούς και ομολόγησαν με θάρρος το Χριστό, μπροστά στον έπαρχο Φιρμιλιανό. Και οι μεν Πάμφιλος, Ούάλης, Παύλος, Σελεύκιος, Ηλίας, Ιερεμίας, Ησαΐας, Σαμουήλ και Δανιήλ, μετά από φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίζονται ο ένας μετά τον άλλο. ο δε Θεόδουλος πεθαίνει με σταυρικό θάνατο. Και τέλος, ο Πορφύριος, πού ήταν υπηρέτης του Άγιου Παμφίλου, και ο Ιουλιανός, όταν πήγαν να παραλάβουν τα λείψανα των μαρτύρων, ο έπαρχος κατάλαβε ότι ήταν κι αυτοί χριστιανοί και διέταξε να τους ρίξουν στη φωτιά. Έτσι, ενώθηκαν και αυτοί με τους υπόλοιπους μάρτυρες και προστέθηκαν όλοι μαζί στο χορό των γενναίων αθλητών του Χριστού.
1. Προς Κολασσαεΐς, γ’ 14.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Την ωραιότητα.
Την δωδεκάριθμον, Μαρτύρων φάλαγγα, άνευφημήσωμεν, ένθέοις άσμασι, Πάμφιλον Παύλον Σαμουήλ, Ούάλεντα και Ήλίαν, Ίερεμίαν, Σέλευκον, Δανιήλ και Πορφύριον, Ιουλιανόν ομού Ήσαΐαν θεόδουλον αυτοί γαρ τον Δεσπότην των όλων, πάσιν ήμϊν έξιλεοΰνται.

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΟΥΘΑΣ ο επίσκοπος και οι ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ που μαρτύρησαν στην Περσία και τα λείψανα τους μεταφέρθηκαν στην Μαρτυρούπολη
Ό όσιος Μαρουθάς (πού ήταν επίσκοπος Ταγρίτης στη Μεσοποταμία) έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου (379-395), ο όποιος τον έστειλε κάποτε με επίσημη εντολή στο βασιλιά των Περσών (Ίσδιγέρθή). Αυτός αισθάνθηκε βαθύ σεβασμό προς το Χριστιανό Επίσκοπο, του οποίου θαύμασε το ήθος και τη συμπεριφορά. Μάλιστα, έμεινε υποχρεωμένος απέναντι στον Μαρουθά, διότι ο όσιος θεράπευσε την βασιλοκόρή, πού έπασχε από δαιμόνιο. Τον ρώτησε τότε, ποια χάρη ήθελε άπ’ αυτόν. ο επίσκοπος Μαρουθάς απάντησε, ότι τίποτα άλλο δεν ζητούσε παρά μόνο να του επιτραπεί να κτίσει πόλη, στην οποία θα μεταφέρονταν τα λείψανα όλων των Αγίων, πού μαρτύρησαν στην Περσία. ο βασιλιάς δέχτηκε. Χορήγησε λοιπόν την απαιτούμενη δαπάνη και ή πόλη κτίστηκε, και ονομάστηκε Μαρτυρούπολη. Ή πόλη αυτή βρίσκεται στη Μεγάλη Αρμενία προς τον Νυμφαίο ποταμό, έγινε μάλιστα με τον καιρό και επισκοπική έδρα. Αξιοσημείωτο δε είναι, ότι, ύστερα από αρκετά χρόνια, ο επίσκοπος Μαρουθας πέθανε ακριβώς την επέτειο της ημέρας, πού είχε εγκαινιάσει την Μαρτυρούπολη. Την ήμερα αυτή της μνήμης του, συνεορτάζουμε και για το σύνολο εκείνο των μαρτύρων, γνωστών και αγνώστων, πού τα λείψανα τους κατέθεσε στην πόλη εκείνη. (Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο όσιος Μαρουθας, συνέγραψε πολλά μαρτύρια των συγχρόνων αυτού μαρτύρων, στη Συριακή γλώσσα, δημοσιευθέντα υπό του Ασσαμάνη).

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης
Ό άγιος Φλαβιανός ήταν πρεσβύτερος της Αρχιεπισκοπής Κων/πολης και σκευοφύλακας του ναού της Άγιας Σοφίας. Διαδέχτηκε τον επίσης άγιο Αρχιεπίσκοπο Κων/πολης Πρόκλο κατά το 447. Σαν Αρχιεπίσκοπος ο Φλαβιανός, καταδίκασε με τοπική Σύνοδο, πού έγινε το 448, την πλάνη του άρχιμανδρίτου Ευτυχούς, πού έλεγε ότι ο Χριστός είχε μόνο θεία φύση, ή οποία άπερρόφησε εντελώς την ανθρωπινή. Συγχρόνως δε, ή Σύνοδος αυτή καθαίρεσε και αφόρισε τον Ευτυχή. Άλλ’ ο Ευτυχής, με την υποστήριξη της πολιτικής εξουσίας και του αναξίου Πατριάρχη Αλεξανδρείας Διοσκόρου, κατάφερε να συγκροτηθεί, τον Αύγουστο του 449 στην ‘Έφεσο, Σύνοδος ή λεγόμενη ληστρική Σύνοδος. Κατά τη Σύνοδο αυτή, όλα ήταν προετοιμασμένα κατά του Φλαβιανού, και μάλιστα, όχλος με επικεφαλής αγρίους μοναχούς και υπό την αρχηγία ενός ρασοφόρου τέρατος, του αρχιμανδρίτη Βαρσουμά, εισέβαλαν στη Σύνοδο και κακοποίησαν βαριά τον Φλαβιανό, ο όποιος μετά τρεις ήμερες πέθανε από τις πληγές, πού του προκάλεσαν οι φονείς του. ‘Αλλά μετά δύο χρόνια, το 451, στη Δ’ Οίκ. Σύνοδο, ή αίρεση καταδικάσθηκε, ο Ευτυχής αναθεματίστηκε και ο Διόσκορος καθαιρέθηκε. Το δε λείψανο του Άγιου άνακομίσθηκε στην Κων/πολη, στο ναό των αγίων Αποστόλων.

Ο ΟΣΙΟΣ ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ
Ό όσιος Φλαβιανός πήγε στην κορυφή ενός όρους, όπου έκτισε ένα μικρό κελί. Εκεί μέσα κλείστηκε και πέρασε 60 ολόκληρα χρόνια, με αυστηρή νηστεία, προσευχή και χωρίς να έλθει σε επαφή με κανέναν άνθρωπο. Από κάποιο μέρος έβγαζε μόνο τα χέρια του για να παραλάβει την τροφή του, πού ήταν βρεγμένα όσπρια μια φορά τη βδομάδα. Έτσι ο Θεός τον προίκισε με το θαυματουργικό χάρισμα, πού με την προσευχή του, θανάτωσε μεγάλο δράκοντα, έδιωξε από κάποιο χωράφι τις ακρίδες πού θα το κατέστρεφαν, έβγαλε το δαιμόνιο από κάποιον νέο και τον μαστό κάποιας γυναίκας θεράπευσε από καρκίνο. Έτσι άγια αφού έζησε παρέδωσε στον Θεό την μακάρια ψυχή του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας
Βλέπε τη βιογραφία του στις 5 Ιανουαρίου.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Διαβάστε τα βασικά ρεπορτάζ που κυριαρχούν στις σελίδες των εφημερίδων ανά θεματολογία ή τομέα,  έτσι όπως να παρουσιάζει η εφημερίδα express στην ιστοσελίδα της…

 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
   *ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:
   σελ. 6 ρεπορτάζ «Τασούλα πρότεινε ο Σαμαράς»
   Τον πρώην υφυπουργό ‘Αμυνας Κώστα Τασούλα θα στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς για νέο γενικό γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ ο οποίος είναι πρόσωπο κοινά αποδεκτό.
   σελ. 6 ρεπορτάζ «Ισορροπημένες οι θέσεις της Ντόρας»
   Για το σκάνδαλο της Siemens και την πολιτική της πορεία μίλησε δίχως ενδοιασμό η κ. Ντόρα Μπακογιάννη στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της στο «Βήμα της Κυριακής» η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτηρίστηκε από όλες τις πλευρές ισορροπημένη.
   σελ. 7 ρεπορτάζ «Στη Μόσχα τώρα οι ελπίδες»
   Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κρεμλίνο για την ελληνική οικονομία. Θα συζητήσει με Πούτιν Μεντβέντεφ για ενεργειακό για στρατιωτική συνεργασία και εθνικά προβλήματα.
   σελ. 7 ρεπορτάζ «»Οικονομικές αλχημείες από τον Κ. Σημίτη»»
   «Γκρεμίζει» το προφίλ του Κώστα Σημίτη δημοσίευμα των «New York Times» σύμφωνα με το οποίο αποκαλύπτονται οι αλχημείες του πρώην πρωθυπουργού στην Οικονομία.
   *ΑΥΡΙΑΝΗ
   σελ.3 θέμα «Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τις ευθύνες»
   Γαλάζιος αντιπερισπασμός για την Εξεταστική σχετικά με την οικονομία.
   σελ.3 θέμα «ΚΚΕ: Να μάθει ο λαός την αλήθεια για τα αντιλαϊκά μέτρα»
   Το ΚΚΕ σημαίνει συναγερμό μπροστά στον πόλεμο που κήρυξε στο λαό η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα άλλα αστικά κόμματα και την ΕΕ, αναφέρει ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου.
   σελ.4 θέμα «Να πληρώσει ο Σημίτης από την τσέπη του»
   Τα 300 εκατ. ευρώ που έδωσε για προμήθεια στην Goldman Sachs.-Τα άπλυτα της περιβόητης «δημιουργικής λογιστικής» που επι κυβέρνησης Σημίτη αναδείχθηκε σε επιστήμη απάτης εις βάρος του δημοσίου, βγάζουν στη φόρα οι Αμερικανοί.
   *ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:
   σελ. 6 ρεπορτάζ «Ο Γιώργος ελπίζει να «σπάσει τον πάγο» με τους Ρώσους»
   Η ατζέντα των συνομιλιών με Πούτιν-Μεντβέντεφ περιλαμβάνει οικονομικά και ενεργειακά θέματα, στρατιωτική και τουριστική συνεργασία. καθώς και προσέλκυση επενδύσεων.
   σελ. 7 ρεπορτάζ «Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σύνηπταν και κρυφά δάνεια»
   Μείζον θέμα έχει ανακύψει σχετικά με την παραποίηση των οικονομικών στοιχείων του ελλείμματος που σημειώθηκε διαδοχικά επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ σύμφωνα πάντα με τις σχετικές καταγγελίες της σαββατιάτικης έκδοσης της αμερικανικής εφημερίδας Νιου Γιορκ Τάιμς.
   σελ. 7 ρεπορτάζ «Ντόρα: Δεν θα κάνω ούτε κόμμα ούτε ανταρτοπόλεμο»
   Στην επαναβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη ΝΔ για να δημιουργήσει νέο κόμμα, αλλά και σε μία «αυτοκριτική εφ’ όλης της ύλης» ατομική, κομματική αλλά και κυβερνητική προέβη η τέως υπουργός Εξωτερικών και εκ των κορυφαίων στελεχών σήμερα της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, σπάζοντας την πολύμηνη σιωπή της.
   σελ. 9 ρεπορτάζ «»Ψαλίδι» μέσω Ε.Ε σε δώρο Πάσχα αλλά και επίδομα αδείας»
   Επιμονή των Βρυξελλών για περικοπή του 14ου μισθού, αλλαγές στο Ασφαλιστικό, αύξηση του ΦΠΑ κατά μία ή δύο μονάδες περαιτέρω μείωση των επιδομάτων, πάγωμα προσλήψεων, αλλά και πάγωμα των μισθών για την ερχόμενη τριετία.
   σελ. 12-13 έρευνα για την Διαφάνεια «Η «μάχη» στα μέτωπα της υγείας, της ανάπτυξης της δικαιοσύνης και των θεσμών»
   Το γενικό συμπέρασμα είναι πως προτάσεις όπως αυτές της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς είχαν υιοθετηθεί νωρίτερα, πολλές από τις πτυχές της σημερινής οικονομικής κρίσης, που συνδέεται με τη διαφθορά, θα είχαν αποφευχθεί.
   * Η ΒΡΑΔΥΝΗ
   σελ. 3 ρεπορτάζ «Στενό «μαρκάρισμα» από Ευρώπη»
   Πιέσεις ασκούνται στην Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
   *ΕΘΝΟΣ:
   σελ. 04 θέμα «Έρχονται νέοι φόροι με προθεσμία 30 ημερών»
   Σκληρό μπραντεφέρ από τις Βρυξέλλες με επίκεντρο τη λήψη πρόσθετων μέτρων από την Κυβέρνηση η οποία πήρε τελικά προθεσμία 30 ημερών.
   σελ. 04 θέμα «Περιμένουμε από την Ελλάδα να είναι συνεπής με τα μέτρα»
   «Περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει με συνέπεια τα μέτρα της επανέλαβε χθες ο Γερμανός υπ. Οικονομικών Β. Σόμπλε, ενώ δεδομένη θεωρεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων ο νέος επίτροπος Ολι Ρεν.
   σελ. 06 θέμα «Με τρία «όπλα» το σχέδιο της Αθήνας»
   Παγώνουν οι επιστροφές ΦΠΑ το πρώτο τρίμηνο, μπλόκο στα έξοδα κίνησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φόρος μεταβίβασης αντί ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.
   σελ. 06 θέμα «Διχογνωμία στην Ε.Ε για τις συστάσεις Τρισέ»
   Υπέρ των πρόσθετων μέτρων τάσσεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
   σελ. 07 θέμα «Αγωνία για νέο πακέτο μέτρων»
   Στοίχημα για την κυβέρνηση η εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας.
   σελ. 07 θέμα «Συμβουλές για … έξοδο από την κρίση από τον «αρχιτέκτονα» των δομημένων ομολόγων»
   Ο Γ. Παπαμαρκάκης ένας από τους βασικούς υπευθύνους του σκανδάλου των δομημένων ομολόγων βάσει του πολύκροτου πορίσματος Ζορμπά, βρήκε το … θάρρος να δώσει συμβουλές στην ελληνική κυβέρνηση για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης.
   σελ. 09 ρεπορτάζ «Αγωγός συνεργασίας με Ρωσία»
   Στη Μόσχα ο Γιώργος. Συναντήσεις σήμερα με Πούτιν και Μενβέντεφ.
   σελ. 12 ρεπορτάζ «Ρήξη Ντόρας σε δύο μέτωπα»
   Η τέως υπουργός πήρε αποστάσεις από τον Κ. Καραμανλή και υποστήριξε ότι οι περισσότεροι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού στήριξαν τον Αντ. Σαμαρά. Διαψεύδει για Χριστοφοράκο ο κ. Θ. Ρουσόπουλος.
   * ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
   σελ. 3 «Οι δράκουλες των αγορών διψούν για αίμα…»
   Από σήμερα η χώρα μας θα υπόκειται σε μηνιαίους ελέγχους από αξιωματούχους της ΕΕ και τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού για το 2010.
   * ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
   σελ. 4 ρεπορτάζ «»Πόλεμος» για την Οικονομία»
   Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η Κυβέρνηση με την τακτική της.
   *ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:
   σελ. 7 ρεπορτάζ «»Ναι σε όλα» από Παπακωνσταντίνου»
   Στη λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, η αύξηση της φορολογίας στην ενέργεια και στα είδη πολυτελείας και στη μείωση των δημοσίων δαπανών δεσμεύτηκε χθες ενώπιον των ομολόγων του της ευρωζώνης ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
   σελ. 8 ρεπορτάζ «Σάλος για το τοξικό ομόλογο Σημίτη των 3 δισ. ευρώ»
   Με ένα ομόλογο-«τέρας» από την Coldman Sachs, που περιείχε 18 διαφορετικές μεταβλητές, η κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη έκρυψε το 2001 ελλείμματα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταθέτοντας για το μέλλον την πληρωμή των χρεών.
   σελ. 9 ρεπορτάζ «Στην αντεπίθεση για τα οικονομικά «μαγειρέματα» του ΠΑΣΟΚ»
   Ετοιμη να περάσει στην αντεπίθεση είναι η ΝΔ σχετικά με τις αποκαλύψεις των «New York Times» για το περίφημο τοξικό ομόλογο Δρυ της περιόδου 2000-2001.
   σελ. 10 ρεπορτάζ «»Εξεταστική» για την Ελλάδα ζητεί η Κομισιόν»
   Εξηγήσεις μέχρι τέλη Φεβρουαρίου απαιτεί η Ε.Ε για τη συμφωνία που έγινε επί κυβερνήσεως Σημίτη.
   σελ. 11 ρεπορτάζ «Ψάχνει τρόπο για να «σερβίρει» νέα μέτρα»
   Την εντολή των Βρυξελλών για νέα οικονομικά μέτρα στις 15 Μαρτίου σκέπτονται στο Μαξίμου την ώρα που σχεδιάζουν πως να αντιμετωπίσουν τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και τη συνεχιζόμενη πίεση από τις διεθνείς αγορές.
   *ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
   σελ.4 θέμα «Οσο ακούν για μέτρα, τους ανοίγει η όρεξη»
   Συγχορδία Ρεν-Τρισέ για «σχέδιο Β» πριν από την αξιολόγηση του Μαρτίου. Για Τιτανικό μιλάει ο κ.Παπακωνσταντίνου.
   σελ.4 θέμα «Επικοινωνιακή εκστρατεία ετοιμάζει η κυβέρνηση»
   «Δίνουμε μάχη μέρα με τη μέρα…» ήταν η φράση κυβερνητικού στελέχους χθες που δείχνει ότι η κυβέρνηση πλέον σχεδιάζει με πολύ κοντινό ορίζοντα χωρίς να ξέρει τι θα της ξημερώσει.
   σελ.5 θέμα «Γιώργος κατά κερδοσκόπων, πριν δει Μεντβιέντεφ-Πούτιν»
   Με τον πρόεδρος της Ρωσίας Ντ.Μεντβιέντεφ και τον ομόλογό του Βλ.Πούτιν συναντάται σήμερα ο πρωθυπουργός ο οποίος σε συνέντευξή του στα ρωσικά πρακτορεία ΡΙΑ Νόβοστι και ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ έστρεψε και πάλι τα πυρά του κατά των κερδοσκόπων.
   σελ.6 συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμυνας κ.Π.Μπεγλίτη «Περικοπές με εξαιρέσεις στα επιδόματα ενστόλων»
   Ο κ.Μπεγλίτης καθιστά σαφές ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα αγγίξει και τους ενστόλους λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις ιδιαιτεροτητές τους.
   σελ.7 θέμα «Αγεφύρωτο χάσμα»
   Σαμαράς-Μπακογιάννη:τραυματισμένη η ΝΔ οδεύει στον διάλογο. -Η πρώην υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. «Ουδέν σχόλιον» απάντησε η Ρηγίλλης.
   σελ.7 θέμα «Μπαίνουν πλέον στην ουσία των υποθέσεων»
   Στην ουσία της υπόθεσης όπως άλλωστε σημειώνουν τα ίδια τα μέλη της, μπαίνει σήμερα η εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο με τα «μαύρα ταμεία» της Siemens.
   σελ.21 συνέντευξη της κ.Ντ.Μιτεράν «»Ο Ομπάμα, σαν τον Μιτεράν, έμεινα ολομόναχος στην τάξη»»
   Η Ντανιέλ Μιτεράν ήρθε στην Αθήνα για να παρουσιάσει το βιβλίο Mot a Mot που συνυπογράφει με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη.-«Η ζωή δεν είναι αυτό το ατελείωτο «γκλιν, γκλιν» της συσσώρευσης χρημάτων. Θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να εξαλειφθεί αυτό το σύστημα που παράγει «νεκρούς» ανθρώπους», αναφέρει μεταξύ άλλων.
   *ΕΣΤΙΑ:
   σελ. 2 ρεπορτάζ «Δέσμευσις Γ. Παπακωσταντίνου για έγκαιρη δημοσιονομική προσαρμογή»
   Ζήτησε την αποκρυστάλλωση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αρωγής.
   σελ. 3 θέμα «Ο κ. Παπανδρέου ζητεί πολιτική και όχι οικονομική στήριξη»
   Συναντήσεις του Πρωθυπουργού στην Ρωσία με τους κ.κ. Μεντβέντεφ και Πούτιν.
   * ΤΑ ΝΕΑ
   σελ. 7 ρεπορτάζ «Μέτρα για μας, χωρίς εμάς»
   Χωρίς την ψήφο της Ελλάδας θα κριθεί στις 15 Μαρτίου η επιβολή πιο σκληρής λιτότητας. Σε 30 ημέρες θα έρθει η «στιγμή της αλήθειας» για την Ελλάδα, καθώς τότε θα κληθεί -πιθανότατα- να πάρει πρόσθετα μέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ και η περαιτέρω περικοπή δαπανών, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τον 14ο μισθό. Μάλιστα, τα νέα μέτρα θα είναι καθ’ υπαγόρευσιν Βρυξελλών, ενώ η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει καν στην ψηφοφορία, όπως αποφάσισε χθες το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που -για άλλη μια φορά- δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα εργαλεία στήριξης της Ελλάδας έναντι της κερδοσκοπίας των αγορών, παρά τη σχετική επιδίωξη του Ελληνα υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Μέσα σε 30 ημέρε3ς η Κομισιόν θα κρίνει αν είναι εφικτός ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος κατά 4%.
   σελ. 8 ρεπορτάζ «Μας βάζουν μαχαίρι στο λαιμό»
   Οχι σε νέα μέτρα, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ενωση και ειδικά ορισμένες δυνάμεις, λέει η Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους και προς διάφορες πλευρές, όπως η Γερμανία ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλα μέτρα.
   σελ. 9 ρεπορτάζ «Ηξεραν για το ντιλ του 2001»
   Υπόθεση του 2001 ανέσυρε στην επικαιρότητα, με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η εφημερία «New York Times», καταλογίζοντας στην Ελλάδα λογιστικές αλχημείες ανταλλαγής χρέους με την επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs με σκοπό να κρυφτεί χρέος από τις Βρυξέλλες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Πρόκειται για πρακτικές που ήταν τότε νόμιμες», σχολίασε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, διευκρινίζοντας πως τέτοιου είδους συμβάσεις ανταλλαγής χρέους δεν χρησιμοποιούνται από την Ελλάδα.
   σελ. 10 συνέντευξη Ανδρ. Λοβέρδου «Δεν θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις»
   «Αν δεν αλλάξουμε τώρα το σύστημα και δεν περιορίσουμε από τώρα τη σπατάλη». Ό,τι πρέπει να γίνει για τη σωτηρία της χώρας, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το κάνει, δηλώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και το δίλημμα που τίθεται είναι «διάσωση ή κατάρρευση».
   σελ. 11 ρεπορτάζ «Τραβάει (κι άλλο) το σχοινί η Ντόρα»
   Σε μετωπική σύγκρουση με τον Κώστα Καραμανλή προχωρεί η Ντόρα Μπακογιάννη, διευρύνοντας ουσιαστικά και το ρήγμα στις σχέσεις της με τον Αντώνη Σαμαρά.
   *Η ΧΩΡΑ:
   σελ. 2 ρεπορτάζ «Νοιώθω ανεπιθύμητη»
   Αιχμές και έντονη κριτική από την Ντ. Μπακογιάννη στην πρώτη της συνέντευξη μετά τις εσωκομματικές εκλογές στη Ν.Δ
   σελ. 3 ρεπορτάζ «Αναθέρμανση με Ρωσία»
   Συναντήσεις Παπανδρέου με Πούτιν – Μπεντβέντεφ για αγωγούς οικονομία.
   σελ. 4 θέμα «Πως βούλιαξαν τη χώρα»
   Αποκάλυψη των New York Times για «αθέατους δανεισμούς» προς την Ελλάδα. Εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση ζήτησε ο Όλι Ρεν.
   *ΗΜΕΡΗΣΙΑ
   σελ.31 θέμα «Σε δημόσια αντιπαράθεση πλέον Α.Σαμαράς-Ντ.Μπακογιάννη»
   Οι προκλήσεις είναι ιδιαιτέρως συχνές με τη Ρηγίλλης να σπρώχνει εμφανώς την Ντ.Μπακογιάννη προς την έξοδο, η δε Αραβαντινού να κινείται στα όρια της κομματικής νομιμότητας.
   *ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
   σελ.31 θέμα «Στη Μόσχα με επιθυμία επέκτασης των σχέσεων»
   Συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ και τον πρωθυπουργό Βλ.Πούτιν θα έχει σήμερα στη Μόσχα ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου.
   *Metro:
   σελ. 2 ρεπορτάζ «Νηστεία διαρκείας»
   Πιέσεις δέχεται η χώρα από την Γερμανία, αλλά και τον Ολι Ρεν. Ζητούν λήψη πρόσθετων μέτρων.
   σελ. 4 ρεπορτάζ «Προβλήματα στην αγορά»
   Ξεκινούν σήμερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις των τελωνειακών. Η απεργία τους αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά καυσίμων.
   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
   *ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:
   σελ. 7 ρεπορτάζ «Καρφιά Πάγκαλου»
   Να μπουν στη φυλακή όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Siemens, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Θοδ. Πάγκαλος σε συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία».
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
   *Η ΒΡΑΔΥΝΗ:
   σελ. 29 ρεπορτάζ «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Έβρος»
   Τα αναχώματα υποχωρούν το ένα μετά το άλλο με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 120.000 στρέμματα. Εκκενώνονται σπίτια στο νομό.
   *ΕΘΝΟΣ:
   σελ. 20-21 θέμα «130.000 στρέμματα και ένα χωριό «έπνιξε» ο Έβρος»
   Ένα μέτρο πάνω από το όριο συναγερμού έφθασε το ύψος της στάθμης των νερών του ποταμού Έβρου.
   *ΤΑ ΝΕΑ:
   σελ. 13 ρεπορτάζ «Έβρος: Εφιάλτης διαρκείας»
   Θα συνεχιστούν οι πλημμύρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   *ΕΘΝΟΣ
   σελ.49 θέμα «Αύξηση στα έσοδα από έκτακτη εισφορά επιχειρήσεων»
   Πάνω από τον στόχο του 10,8% οι εισπράξεις. Μειωμένες κατά 10,6% οι δαπάνες έναντι του ετήσιου στόχου του 2,8%. Το 80% του ποσού έχουν ήδη καταβάλει οι 400 κερδοφόρες εταιρείες.
   σελ.50 θέμα «Ετοιμάζει «λουκέτα» για νυχτερινά κέντρα»
   Δέκα σοβαρές φορολογικές παραβάσεις έχουν εντοπισθεί τον τελευταίο μήνα.
   σελ.51 θέμα «Αρχίζει «χορός» κινητοποιήσεων»
   Απεργούν από το πρωί και έως την Πέμπτη οι τελωνειακοί. Απειλή για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα και με αγαθά πρώτης ανάγκης.
   *ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
   σελ.57 θέμα «Ν.Υ.Times: Η Goldman Sachs έπαιζε…subrimes με την Ελλάδα»
   Δημοσίευμα αποκαλύπτει απόκρυψη δανεισμού «πέραν των δυνατοτήτων μας». Η Νιου Γιορκ Τάϊμς αν και διευκρινίζουν πως ότι η Γουόλ Στριτ δεν δημιούγρησε το πρόβλημα χρέους στην Ευρώπη, ωστόσο αναφέρει ότι οι τραπεζίτες έδωσαν τη δυνατότητα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες να δανειστούν περισσότερα από τις δυνατότητές τους, σε συμφωνίες όμως» που ήταν απόλυτα νομότυπες.
   σελ.58 θέμα «Στα δόντια της Goldman Sachs»
   Το χρονικό της ολέθριας σχέσης της Ελλάδας με τον αμαρτωλό αμερικανικό κολοσσό.
   σελ.59 θέμα «Απεργιακή «σφύρα» και «άκμων» επιτήρησης»
   Ανοιχτά μέτωπα σε Βρυξέλλες και Αθήνα αντιμετωπίζει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου εν μέσω της διεθνούς θύελλας που συνεχίζει να βάλλει την Ελλάδα.
   σελ.60 θέμα «Τελειώνοντας οι τελωνειακοί έρχονται οι βυτιοφορείς»
   Προς το τέλος της εβδομάδος αναμένονται ελλείψεις στην αγορά των καυσίμων καθώς με τη λήξη της απεργίας των τελωνειακών στις 18 Φεβρουαρίου τραβούν χειρόφρενο τα βυτιοφόρα δημόσιας χρήσης.
   *ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
   σελ.12 θέμα «Αύξηση 16,5% στα έσοδα με εφάπαξ έκτακτες εισφορές»
   Θετική, αλλά συγκυριακή, η υπέρβαση της πρόβλεψης του Προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο.
   σελ.20 θέμα «Θύματα των αποδείξεων και τα μεσαία εισοδήματα»
   Το τρικ που θα φέρει αύξηση επιβαρύνσεων σε χιλιάδες πολίτες. Δαπάνες από εστιατόρια κ.λ.π. που εξέπιπταν από το φορολογητέο εισόδημα θα μπαίνουν για κάλυψη αφορολογήτου.
   σελ.23 θέμα «Κερδοσκοπία και ελλείψεις στα καύσιμα»
   Στεγνώνει η αγορά από τις απεργία των τελωνειακών. Ακολουθούν και τα βυτιοφόρα.
   *ΤΑ ΝΕΑ
   σελ.69 θέμα «Ουραγός σε μισθούς, συντάξεις η Ελλάδα»
   Φτωχότεροι αν υλοποιηθούν τα σενάρια για τον 14ο μισθό. Οι Ελληνες εργαζόμενοι έχουν χαμηλότερες αποδοχές αλλά πληρώνουν τα αγαθά που αγοράζουν σε τιμές Βρυξελλών.
   *ΗΜΕΡΗΣΙΑ
   σελ.3 θέμα «Αύξηση ΦΠΑ, φόρων σε καύσιμα, ΙΧ και νέες περικοπές δημοσίων δαπανών»
   Τελεσίγραφο από Eurogroup για λήψη νέων μέτρων έως 16 Μαρτίου εάν υπάρξουν αποκλίσεις. -Ανησυχία στην κυβέρνηση για τις κοινωνικές αντιδράσεις.
   σελ.4 θέμα «Εξηγήσεις για τα swaps του 2001 ζητά η Eurostat»
   Σύννομα με τους λογιστικούς κανόνες που ίσχυαν τότε ήταν τέτοιου είδους συμφωνίες υποστηρίζει η Αθήνα. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ανακίνηση του ζητήματος την παρούσα χρονική στιγμή.
   σελ.5 θέμα «Η έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις αύξησε 16,5% τα καθαρά έσοδα»
   Τον Ιανουάριο υπερέβησαν κατά 275,8 εκατ. ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού.
   σελ.6 θέμα «Προς απελευθέρωση των υπηρεσιών»
   Νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των υπηρεσιών προωθεί η κυβέρνηση στο αμέσως επόμενο διάστημα ενσωματώνοντας στην ελληνική νομοθεσία την κοινοτική οδηγία 2006/123 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
   σελ.14 θέμα «Στην ΤτΕ περνά η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών»
   Καταργείται η ΕΠΕΙΑ-Δημιουργείται εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.
   *ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
   σελ.3 θέμα «Πλεόνασμα 574 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο»
   Οφείλεται στη μείωση των δαπανών και στην έκτακτη εισφορά επί των κερδών.
   σελ.3 θέμα «Παρέμβαση ΕΕ για μυστικές διευκολύνσεις»
   Δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Times για μυστικές δανειακές διευκολύνσεις της Ελλάδας στις αρχές του 2000 ώστε να εμφανίσει τεχνητή πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, προκαλεί την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις.
   σελ.5 θέμα «Ελληνικές δεσμεύσεις για λήψη πρόσθετων μέτρων αν χρειαστεί»
   Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε χθες να λάβει σειρά πρόσθετων μέτρων στα μέσα Μαρτίου εφόσον υπάρξει απόκλιση από τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
   σελ.16-17 θέμα «Το τετράμηνο της «χρεοκοπίας» , οι μετοχές και οι ξένοι θεσμικοί»
   Πτώση χιλίων μονάδων για το Γενικό Δείκτη και συρρίκνωση 35 δισ.ευρώ για τη συνολική κεφαλαιοποίηση είναι ο χρηματιστηριακός απολογισμός των τεσσάρων μηνών που ακολούθησαν την επίτευξη των υψηλών δωδεκαμήνου των 2.900 μονάδων στο ΧΑ κατά τον προηγούμενο Οκτώβριο.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
   * ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
   σελ. 15 ρεπορτάζ «Στους μισούς οι στρατεύσιμοι μέσα σε 30 χρόνια!»
   Μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών για τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας στις Ενοπλες Δυνάμεις.
   * ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
   σελ. 6 συνέντευξη «Περικοπές με εξαιρέσεις στα επιδόματα ενστόλων»
   Ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας δήλωσε ότι οι περικοπές των επιδομάτων και οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό εντάσσονται σε ένα δίκαιο-ορθολογικό σύστημα και προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου. Θα ληθφούν υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες. Αυτοτελής η φορολόγηση του επιδόματος επικινδυνότητας. Οι ένστολοι κραδαίνουν 10.000 παραιτήσεις.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
   *ΑΥΡΙΑΝΗ
   σελ.13 θέμα «Τριήμερο ταλαιπωρίας για εκατοντάδες επιβάτες»
   Οι ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές ακόμα και σε μεγάλα νησιά του Αιγαίου σε συνδυασμό με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες ταλαιπώρησαν το τελευταίο τριήμερο εκατοντάδες επιβάτες που ταξίδευαν με πλοία και έφτασαν στους προορισμούς τους με καθυστέρηση πολλών ωρών.
   *ΕΘΝΟΣ
   σελ.22 θέμα «Απεργιακά «μποφόρ» στην ακτοπλοϊα»
   Κίνδυνος για μπλακ άουτ το Πάσχα. Πάγωμα μισθών και μείωση 10% των επιδομάτων ζήτησαν οι εφοπλιστές προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ναυτεργατών.
   *ΗΜΕΡΗΣΙΑ
   σελ.8 θέμα «»Πάγωμα» μισθών και περικοπή 10% στα επιδόματα»
   Στίγμα για μηδενικές αυξήσεις το 2010 έδωσε και ο πρόεδρος της Ενωσης Εφοπλιστών Θ.Βενιάμης. Η διοίκηση της ΠΝΟ απάντησε ότι η σύμβαση θα υπογραφεί στο λιμάνι το Πάσχα δηλώνοντας πως θα προχωρήσει τότε σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
   *ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
   σελ.7 θέμα «Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η λιανική τραπεζική»
   «Η διαδικασία εξυγίανσης των οικονομικών δομών της χώρας, δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά αγώνας αντοχής», δηλώνει με συνέντευξή του στην «Ν» ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.Δ.Κυριτσάκης.
   σελ.15 θέμα «Η Ευρωβουλή εξετάζει σύστημα bonus-malus για τα πλοία»
   Την καθιέρωση συστήματος bonus/malus στα πλοία που προσεγγίζουν ευρωπαϊκούς λιμένες συζητά το ευρωκοινοβούλιο έτσι ωστε τα καθαρότερο πλοία να πληρώνουν λιγότερα λιμενικά τέλη και να έχουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια προτεραιότητα έναντι των πλοίων που ρυπαίνουν περισσότερο.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   * ΕΘΝΟΣ
   σελ. 51 ρεπορτάζ «Εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έκαναν κατάληψη στο κτίριο της Περιφέρειας»
   Στην κατάληψη, από σήμερα το πρωί, του κτιρίου της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, προχωρούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, ζητώντας την εξαίρεση της επιχείρησης από την κυβερνητική απόφαση για «πάγωμα» των προσλήψεων.
   * ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
   σελ. 47 ρεπορτάζ «Πεζόδρομοι-σωτήρες για το κυκλοφοριακό»
   Τι δείχνουν οι έρευνες της τελευταίας 15ετίας.
   * ΤΑ ΝΕΑ
   σελ. 62 συνέντευξη Ν. Φωτόπουλου «Η Ν.Δ. είχε καταντήσει τη ΔΕΗ «υπηρέτρια» των ιδιωτών»
   Η Νέα Δημοκρατία είχε καταντήσει την ΔΕΗ «υπηρέτρια» των ιδιωτών, τονίζει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος καταγγέλλοντας ότι στη μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση της χώρας δίνονται πάνω από 140 εκατ. ευρώ ετησίως για υπερωρίες που γίνονται εξαιτίας της τεράστιας έλλειψης προσωπικού. Τονίζει ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση στους καταναλωτές επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός.
   * ΗΜΕΡΗΣΙΑ
   σελ. 7 ρεπορτάζ «Αναζητούν πρόσθετους πόρους για την «πράσινη» ενέργεια»
   Το τέλος υπέρ ΑΠΕ δεν επαρκεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ το 2009 από το τέλος υπέρ ΑΠΕ ξεπέρασε τα 60 εκατ.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
   * ΕΘΝΟΣ
   σελ. 19 ρεπορτάζ «Πήρε αυτοδύναμο μεταπτυχιακό»
   «Μπόνους» από την αξιολόγηση στο ΤΕΙ Λάρισας. Θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα δέχεται και πτυχιούχους από πανεπιστήμια. Τον Μάιο θα δημοσιευτεί η προκήρυξη.
   σελ. 19 ρεπορτάζ «Ντύθηκαν κολλητήρια για να ζητήσουν σχολείο»
   Πρωτότυπη διαμαρτυρία στο Ναύπλιο. Οι μαθητές στοιβάζονται στις αίθουσες και το προαύλιο.
   * ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
   σελ. 18 ρεπορτάζ «Σκονάκια υψηλής τεχνολογίας»
   Αντιγραφή στις εξετάσεις από μαθητές και φοιτητές με SMS, IPODS και BLUETOOTH.
   * ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
   σελ. 15 ρεπορτάζ «Μορατόριουμ ενός μηνός από τα ΤΕΙ»
   Πίστωση χρόνου ζήτησε και πήρε ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος από τους προέδρους των ΤΕΙ, προκειμένου να βρεθεί «χρυσή τομή» για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων 26 ειδικοτήτων.
   σελ. 16-17 ρεπορτάζ «Οι απόκληροι της εκπαίδευσης»
   Το φαινόμενο που σαρώνει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2007 από την πρωτοβάθμια διέκοψαν τη φοίτησή τους 24.588 μαθητές, από τα Γυμνάσια, 82.719 ενώ από τη βαθμίδα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ο αριθμός-ρεκόρ των 101.744 μαθητών!
   * ΤΑ ΝΕΑ
   σελ. 15 ρεπορτάζ «Τεστ επάρκειας στους εκπαιδευτικούς»
   Προσλήψεις μόνο μέσω ΑΣΕΠ και σημαντική μείωση των διορισμών από φέτος.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
   *ΕΘΝΟΣ:
   σελ. 17 ρεπορτάζ «Εξπρές περικοπών και αυξήσεις εισιτηρίων στον ΟΣΕ»
   Πριν το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το πλήρες σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει απελευθέρωση σιδηροδρομικών γραμμών, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Σιδηροδρόμου, συνταξιοδοτήσεις και μετατάξεις, «ψαλίδι» στα μπόνους και ανατιμήσεις εισιτηρίων.
   σελ. 17 ρεπορτάζ «Προβληματισμός για ενδεχόμενη συγχώνευση Olympic Air-Aegean».
   Ανησυχία στο υπ. Μεταφορών για τις επιπτώσεις που θα είχε η δημιουργία μονοπωλίου.
   *ΤΑ ΝΕΑ:
   σελ. 70 ρεπορτάζ «»Αγκάθια» στο φλερτ OlympicAir-Aegean»
   Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην κυβέρνηση το …ξαφνικό φλερτ μεταξύ των μετόχων της Olympic Air και της Aegean Airlines, καθώς και η πιθανή συγχώνευση των δύο αερομεταφορέων που θα οδηγήσει σε ένα ισχυρό ιδιωτικό μονοπώλιο στο εσωτερικό της χώρας.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
   *ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:
   σελ. 9 θέμα «Καταργείται το 8ωρο στο Δημόσιο»
   Την εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας σχεδιάζει η κυβέρνηση.
   *ΕΘΝΟΣ:
   σελ. 50 θέμα «»Μαχαίρι» στις πρόωρες συντάξεις των αγροτών»
   Μαχαίρι στην πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών βάζουν η κρίση αλλά και οι ατασθαλίες που … έριξαν έξω το σχετικό πρόγραμμα.
   σελ. 52 ρεπορτάζ «»Φως» για μεγαλύτερα ποσά από αναδρομικά»
   Ανοίγει ο δρόμος για ευνοϊκότερες εισπράξεις αναδρομικών σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
   *ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:
   σελ. 21 ρεπορτάζ «Στα σκαριά νέος ενιαίος φορέας διαχείρισης για τα «ασημικά» των ασφαλιστικών ταμείων»
   Νέο φορέα διαχείρισης του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων ύψους 30,95 δις ευρώ καθώς και του Ταμείου Αλληλεγγύης των Γενεών της τάξης των 1,1 δις ευρώ ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει η Κυβέρνηση. Η ακτινογραφία της νέας Αρχής.
   σελ. 24 ρεπορτάζ «Ευρωπαϊκές διαστάσεις παίρνει το ασφαλιστικό»
   Μετά την Ισπανία το θέμα ανοίγει τώρα και στη Γαλλία. Κοινωνικό διάλογο με όλους τους φορείς ζητάει ο Νικολά Σαρκοζί.
   *ΤΑ ΝΕΑ:
   σελ. 10 συνέντευξη του Ανδρέα Λοβέρδου υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης «Δεν θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις»
   Ότι πρέπει να γίνει για τη σωτηρία της χώρας η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το κάνει δηλώνει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και το δίλημμα είναι «διάσωση ή κατάρρευση». Τονίζει ότι «αν δεν αλλάξει το σύστημα των συντάξεων και δεν περιοριστεί η σπατάλη δεν θα έχουμε πόρους για 14 συντάξεις τον χρόνο,» ενώ δηλώνει ότι διαφωνεί με τη σύσταση Εξεταστικής για την Οικονομία.
   *ΗΜΕΡΗΣΙΑ:
   σελ. 34 ρεπορτάζ «Μεγαλύτερες συντάξεις για συνταξιούχους»
   Φωτιά στα κρατικά ταμεία βάζει απόφαση του Ευρωδικαστηρίου καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση αναδρομικών πολλών ετών.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
   *ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:
   σελ. 14 ρεπορτάζ «Επικίνδυνος για τα πρόωρα βρέφη ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός»
   Το 70% των παιδιών της προσχολικής ηλικίας έχει κολλήσει τη νόσο.
   *ΕΘΝΟΣ:
   σελ. 18 ρεπορτάζ «Γιατροί από «ακτινογραφία»»
   Στο στόχαστρο γιατροί νοσοκομείων για δωροδοκία για τη διακίνηση ορθοπεδικού υλικού το οποίο κοστολογούσαν έως και 30% ακριβότερα καθώς και για την προώθηση φαρμάκων συγκεκριμένων εταιρειών.
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   *ΕΘΝΟΣ
   σελ.50 θέμα «»Μαχαίρι» στις πρόωρες των αγροτών»
   Εισηγήσεις να καταργηθεί το μέτρο και τα κονδύλια να διοχετευθούν σε άλλα σχέδια ανάπτυξης. Στον αέρα χιλιάδες αγρότες που ήδη έχουν βγει στη σύνταξη.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
   * ΕΘΝΟΣ
   σελ. 52 ρεπορτάζ «»Φως» για μεγαλύτερα ποσά από αναδρομικά»
   Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συντάξεις. Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου υπολογίζει την είσπραξη η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι συνταξιούχοι θα μπορούν να πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεων.
   * ΤΑ ΝΕΑ
   σελ. 12 ρεπορτάζ «90.000 σελίδες με ένα φωτοτυπικό»
   Αγώνας… δρόμου στο Εφετείο για να στείλουν τους φακέλους Siemens στην Εξεταστική. Οι ανακριτές περιμένουν δικαστική συνδρομή για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων ποσών που… ταξιδεύουν μέσω λογαριασμών.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
   *ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:
   σελ. 11 ρεπορτάζ «Χειροπέδες στο δράστη της δολοφονίας Θεοδώρου»
   Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το Σάββατο ο Ουκρανός που συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της δολοφονίας του αστυνομικού Σπύρου Θεοδώρου και της απόπειρας ανθρωποκτονίας ενός ακόμη αστυφύλακα του Γιώργου Αναγνωστόπουλου τον περασμένο Απρίλιο στην Κυψέλη. Αναζητείται ο αδελφός του συλληφθέντος.
   *ΕΘΝΟΣ:
   σελ. 22 ρεπορτάζ «Ληστές ντυμένοι αστυνομικοί απήγαγαν διευθυντή τράπεζας»
   Τον υποχρέωσαν να ανοίξει δυο ΑΤΜ απ’ όπου άρπαξαν 400.000 ευρώ. Έρευνες για το πρωτοφανές έγκλημα στο Βόλο.
   σελ. 23 ρεπορτάζ «Μέτρα – μπλόκο στις σπατάλες»
   Εξωφρενικές σπατάλες πολλών εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο διαπιστώνονται από την έρευνα που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας για μείωσης των δαπανών που έχει ξεκινήσει με εντολή του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
   σελ. 23 ρεπορτάζ «Σικάγο το κέντρο της Αθήνας με πρωταγωνιστές αλλοδαπούς»
   Δυο νεκροί και τέσσερις τραυματίες στα νοσοκομεία είναι ο απολογισμός αιματηρών επεισοδίων που σημειώθηκαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι χθες στο κέντρο της Αθήνας με πρωταγωνιστές σε όλες τις περιπτώσεις αλλοδαπούς.
   *ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:
   σελ. 14 ρεπορτάζ «Οι «νονοί» της νύχτας φόβητρο και τη μέρα»
   Στο στόχαστρο μαφιόζων περίπτερα, κομμωτήρια, μίνι μάρκετ, οι ιδιοκτήτες φοβούνται να μιλήσουν και η αστυνομία σιωπά.
   σελ. 19 ρεπορτάζ «Πήραν τα όπλα από δύο αστυνομικούς στο Μαρούσι»
   Επεισόδιο χτες τη νύχτα έξω από εφορία στην Κηφισίας. Το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι τρομοκράτες εξετάζει η ΕΛΑΣ.
   *ΤΑ ΝΕΑ:
   σελ. 16 ρεπορτάζ «Βλέπουν ξανά Ριτσώνα για τους μετανάστες»
   Τη λειτουργία χώρου υποδοχής αλλά και προσωρινής κράτησης παράνομων μεταναστών στη Ριτσώνα επανεξετάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
   σελ. 16 ρεπορτάζ «Τους πήραν όπλα και αλεξίσφαιρα γιλέκα»
   Από δυο αστυνομικούς χθες βράδυ στο Μαρούσι.
   σελ. 17 ρεπορτάζ «Οι εμπρηστές χτυπούν τώρα τις γειτονιές»
   Οι επιθέσεις έχουν αποκεντρωθεί αφού το κέντρο αστυνομεύεται καλύτερα και μπορεί να εντοπισθούν οι δράστες.
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
   *ΤΑ ΝΕΑ:
   σελ. 6/26 ρεπορτάζ «Έμαθε τους Έλληνες τα μυστικά του Βυζαντίου »
   Πέθανε ο Δημήτρης Κωνστάντιος. Ο επιστήμονας που κατάφερε να φέρει κόσμο στο έως χθες άγνωστο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας έφυγε σε ηλικία 59 ετών.

    Θεματολογία εφημερίδων για 16-02-2010  <a href="javascript:void%20window.open('http://www.express.gr/index2.php?option=ozo_content&perform=view&id=266706&Itemid=136&pop=1&page=0&#039;,%20'win2',%20'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no');" onmouseout="return nd();" onmouseover="return overlib('Εκτύπωση άρθρου…’, CAPTION, », BELOW, RIGHT);»>
Πηγή: Express.gr  16/02/10-08:21

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TAEKWONDO ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ


Αρέσει σε %d bloggers: