ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ επίσκοπος Γάζης
 • Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή Σαμαρείτιδα, Μεγαλομάρτυς
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ «ο φαρμακός»
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Κάλφας, νεομάρτυρας
 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΦΩΤΩ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΔΑ
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΙΩΣΗΣ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ο δούκας, ΒΙΚΤΩΡ και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Κατοπινός
 • ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρυσοστόμου σε Πρεσβύτερο
Αναλυτικά
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ επίσκοπος Γάζης
Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Μετά την αξιόλογη κατάρτησή του στα περίφημα Μοναστήρια της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης, χειροτονήθηκε Επίσκοπος Γάζης. Το έργο του, όμως, έβρισκε δυσκολίες από τις αντιδράσεις των ειδωλολατρών και των αιρετικών, πού χρησιμοποιούσαν εναντίον των χριστιανών και τα όργανα της εξουσίας. ο Πορφύριος, με την αποφασιστικότητα, πού διέκρινε τους μεγάλους επισκόπους της εποχής εκείνης, άφησε μια μέρα τη Γάζα και πήγε στην Κων/πολη. Εκεί τον υποδέχτηκε εγκάρδια ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πού υποστήριξε τα αιτήματα του στη βασίλισσα Ευδοξία και τον Αρκάδιο. Ο Πορφύριος επέστρεψε με πλήρη επιτυχία. Με βασιλικό διάταγμα, περιώριζε την είδωλολατρεία στη Γάζα και διέλυε την επιρροή των αιρετικών. Έφερε ακόμα και δωρεά βασιλική, με την οποία ανήγειρε μεγάλη εκκλησία βυζαντινού ρυθμού.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’. ο υψωθείς εν τω Σταυρω.
Πορφυραυγέσιν αρετών λαμπηδόσι, καταλαμπρύνας σεαυτόν’Ιεράρχα, καθάπερ φως έξέλαμψας Πορφύριε σοφέ’ λόγοις γάρ και θαύμασιν, αληθώς διαπρέψας, πασιν έβεβαίωσας, ευσέβειας την χάριν και νυν Χριστώ άΰλως λειτουργών, υπέρ του κόσμου, μη παύση δεόμενος.

Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή Σαμαρείτιδα, Μεγαλομάρτ
υς
Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία αυτή βρίσκουμε στο Δ’ κεφάλαιο του κατά’ Ιωάννην Ευαγγελίου. Ήταν κάτοικος της Σαμαρειτικής πόλης Συχάρ. Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόμενο του Ιακώβ, και γέμιζε τη στάμνα της. Εκεί μια μέρα συνάντησε τον Ιησού, πού φανέρωσε όλα τα ιδιαίτερα της. Σ’ αυτήν, επίσης, είπε ο Κύριος μας τη μεγάλη αλήθεια, ότι Αυτός είναι «το ύδωρ το ζών», δηλαδή ή αστείρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος. Και συνέχισε ο Κύριος: «Το ύδωρ ο δώσω αυτω. γενήσεται εν αύτω πηγή ύδατος αλλομενου εις ζωήν αίώνιον» Το νερό, δηλαδή, πού θα δώσω εγώ στον άνθρωπο πού πιστεύει, λέει ο Κύριος, θα μεταβληθεί μέσα , του σε πηγή νερού, πού δε θα στερεύει. Άλλα θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε, για να του παρέχει ζωή αιώνια. Αυτό το «ύδωρ» έδωσε και ο Κύριος μας στη Σαμαρείτιδα. Έτσι, αργότερα βαπτίστηκε χριστιανή μεταξύ των πρώτων γυναικών της Σαμάρειας και ονομάστηκε Φωτεινή. ‘Από τότε (σύμφωνα με την παράδοση) αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και στη Ρώμη. Εκεί έλαβε και μαρτυρικό θάνατο από τον Νέρωνα, όταν αυτός έμαθε ότι ή Φωτεινή έκανε χριστιανές τη θυγατέρα του Δομνίνα και μερικές δούλες της. Συγχρόνως με τη Φωτεινή, θανατώνονται και οι δύο γιοι της και οι πέντε αδελφές της.
1. Ευαγγέλιο Ιωάννου, δ’ 1-38.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Την πηγήν δεξαμενή της σοφίας και χάριτος, εκ χειλέων Κυρίου Φωτεινή Ίσαπόστολε, νομίμως ήγωνίοω πανοικεί, και νέμεις φωτισμόν παρά Θεού, τοις προστρέχουσι τη σκέπη σου τη σεπτή, και εύλαβώς βοώσί ΟΟΓ δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, χάριν ήμίν και έλεος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ «ο φαρμακός»
Ή μνήμη του σημειώνεται στον Κώδικα των Παρισίων 1578. Δεν έχουμε βιογραφικά του στοιχεία, αλλά ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιο του υποθέτει, ότι ϊσως είναι ο μάγος πού έδωσε στην Αγία Φωτεινή το δηλητήριο και πίστεψε στο Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Κάλφας, νεομάρτυρας
Γεννήθηκε και ανατράφηκε στον Γαλατά. Εργαζόταν σαν λεπτουργός κάλφας στο παλάτι του Σουλτάνου και συγχρόνως πρόσφερε τις υπηρεσίες του και σ’ άλλους επίσημους Τούρκους. Κάποτε προσέλαβε στην υπηρεσία του κάποιο τουρκόπουλο, ανεψιό ενός Αγά από την Ανατολή, για να του μάθει την τέχνη. Σε κάποια συζήτηση πού είχε μαζί του, ο Ιωάννης εκφράστηκε όχι καλά για την μουσουλμανική θρησκεία και συγχρόνως εξήρε τη χριστιανική θρησκεία. Το τουρκόπουλο πρόδωσε το αφεντικό του, ότι του έκανε προσηλυτισμό. Όποτε ο Ιωάννης συνελήφθη και οδηγήθηκε δερόμενος στον κριτή, κατηγορούμενος για εξύβριση της μουσουλμανικής θρησκείας. Τότε ανελέητα μαστιγώθηκε και ρίχτηκε στη φυλακή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των Τούρκων ο Ιωάννης ομολογούσε σταθερά τον Χριστό. Με διαταγή του Βεζίρη παραδόθηκε μετά από πολλά βασανιστήρια στον έπαρχο, ο όποιος και τον οδήγησε στον τόπο της εκτέλεσης κοντά στο Δημοπρατήριο, όπου και τον αποκεφάλισε στις 26 Φεβρουαρίου 1575, ήμερα Κυριακή.

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΦΩΤΩ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΔΑ
Ήταν αδελφές της Αγίας Φωτεινής και οι μεν τέσσερις πρώτες μαρτύρησαν δια ξίφους, τη δε πέμπτη ξέσχισαν αφού την έδεσαν σε δύο δένδρα.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΙΩΣΗΣ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ο δούκας, ΒΙΚΤΩΡ και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΙ δύο πρώτοι ήταν γιοι της Αγίας Φωτεινής. Όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Φωτεινήν και Φωτίδα και Φωτώ άνυμνήσωμεν, συν Ανατολή Φωτεινόν τε Ίωσήν θείοις άσμασιν, ομού Κυριακήν Παρασκευήν, τους Μάρτυρας Χριστού περιφανείς· θείαν χάριν γαρ αιτούνται και φωτισμόν, τοις πίστει άνακράζουσι· δόξα τω ένισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών πάσιν Ίάματα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Κατοπινός
Ή μνήμη του αναφέρεται μόνο στον Συναξαριστή του Delehaye, χωρίς καμιά άλλη πληροφορία, απλά «μνήμη του αγίου Πατρός ημών Νικολάου του Κατοπινού».

ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρυσοστόμου σε Πρεσβύτερο
(κατά τον Συναξαριστή Delehaye)

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής -Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος (ηθοποιός)- Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ -Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΙΟΣ ή (Νήσιος) -ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΑΚΩΒΟΣ – Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο εν Καισαρεία –  Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ νεομάρτυρας ο ΤραπεζούντιοS- ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Αβούνδιος ή Αβούδιμος), ΚΑΛΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΙΤΙΑΝΟΣ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ

 

Αναλυτικά

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής
Έζησε κατά τον όγδοο αιώνα, επί Λέοντος Γ’ του Ίσαύρου. Διακρίθηκε σαν γενναίος της πίστης στρατιώτης και υπέρμαχος. Δεν έθαψε» τον εαυτό του στη μόνωση του κελιού του, άλλ’ από ‘κει ορμώμενος, έδινε τη μάχη στις κρίσιμες περιστάσεις και μέσα στο κοινωνικό στάδιο, πάντα με θάρρος, υπέρτης ορθόδοξης αλήθειας. Ένθαρρυνόμενος, βέβαια, από τη φωνή του Θεού, πού λέει: Άνδρίζου και ίσχυε, μη φόβου μηδέ πτοηθης»1- Δηλαδή, προχωρεί με αποφασιστικότητα σαν γενναίος άνδρας και έχε θάρρος· μη φοβηθείς και μη δειλιάσεις. Προ πάντων ο Προκόπιος διέπρεψε στον έλεγχο κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών. Επίσης, υποστήριξε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Επειδή ο Λέων ο Ίσαυρος ήταν σφοδρός εικονομάχος, προέβη σε διωγμούς και βασανιστήρια εναντίον των φίλων των εικόνων. Σ’ αυτούς τους διωγμούς ο Προκόπιος επισφράγισε τις πεποιθήσεις του υπέρ των εικόνων με τα πολλά του παθήματα. 1. Α’ Παραλειπομένων, κβ’ 13.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Φερωνύμως προκύπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ, προς αθλήσεως ελλαμψιν Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, Μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός’ μεθ’ ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, υπέρ των έκβοώντων σοι · δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένερνούντι δια σου, πασιν Ίάματα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος (ηθοποιός)
Αυτός αφού αναπαράστησε το Άγιο Βάπτισμα, βαπτίσθηκε αληθινά, ομολόγησε τον Χριστό και μαρτύρησε δια ξίφους.

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ
Καταγόταν από την Κιλικία και ασκήτευε έξω από την πόλη Γάβαλα της Συρίας. Εκεί υπήρχε ειδωλολατρικός ναός, πού συνέρρεαν πολλοί. ο Θαλλέλαιος αυτό το εκμεταλλεύτηκε, εργαζόμενος για τη διαφώτιση και την προσέλκυση στη χριστιανική πίστη πολλών ειδωλολατρών. Ήταν γεμάτος ταπεινοφροσύνη και ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για τα πνευματικά του κατορθώματα. Ήταν όμως και φοβερά πολυμήχανος, προκειμένου να φέρει ψυχές κοντά στο Χριστό. Κάποτε μάλιστα, είχε κατασκευάσει ένα ιδιόρρυθμο κρεμαστό κρεβάτι. Αυτό διαδόθηκε σ’ όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται πολλοί ειδωλολάτρες. Από ‘κει ψηλά λοιπόν ο Θαλλέλαιος, άρχιζε συζήτηση μαζί τους και έτσι έριχνε τα πνευματικά του δίχτυα, πού έπιαναν πολλές ψυχές και τις έσωζε. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να εκχριστιανίσει μία ολόκληρη πόλη, τα Γά6αλα, και να γίνει πνευματικός της πατέρας με τη χάρη του Ιησού Χριστού.

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ίδρυσε το Γηροκομείο του Άρματίου και απεβίωσε ειρηνικά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΙΟΣ ή (Νήσιος)
Μαρτύρησε αφού μαστιγώθηκε μέχρι θανάτου με μαστίγια από νεύρα βοδιού.

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΑΚΩΒΟΣ
Και οι δύο αυτοί Όσιοι Πατέρες αγωνίστηκαν ασκητικά στις έρημους της Συρίας, στα χρόνια του επισκόπου Κύρου Θεοδώρητου (393-458). ο Ασκληπιός στην αρχή έζησε σε κοινόβιο, αργότερα συνέχισε τον ασκητικό του αγώνα μόνος του σε έρημητήριο. ο Ιάκωβος, κλεισμένος σ’ ένα μικρό κελί, κοντά στο χωριό Νιμουζά, δεν άναβε καθόλου φως και άνθρωπος δεν τον έβλεπε ποτέ. Αποκρινόταν δια μέσου ενός πλάγιου σκαμμένου τόπου. «Αν και ήταν πάνω από 90 χρονών δεν βγήκε καθόλου από το κελί εκείνο. Έτσι όσια αφού και οι δύο έζησαν, απεβίωσαν ειρηνικά.

Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο εν Καισαρεία
Απεβίωσε ειρηνικά. (Όρισμένοι Συναξαριστές εδώ αναφέρουν δύο Όσιους Τιμοθέους. Όμως, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι είναι δύο διαφορετικοί όσιοι ή ένας, πού είναι και το πιθανότερο).

Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ νεομάρτυρας ο Τραπεζούντιος
Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από το χωριό Κρυονέρι της Τραπεζούντας. Συνελήφθη από τους Τούρκους και βασανίστηκε σκληρά. Τελικά τον κρέμασαν στο Μόλο της Τραπεζούντας (Μούμ-χανέ) το 1749. Το άγιο λείψανο του έθαψαν με τιμές οι Χριστιανοί στη Μονή Θεοσκεπάστου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Αβούνδιος ή Αβούδιμος), ΚΑΛΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΙΤΙΑΝΟΣ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ
Μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη επί Διοκλητιανού.

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο Ομολογητής συναθλητής του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΣ ίερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ επίσκοπος Δαμάσκου Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΡΙΚΙΟΣ (ή Αβέρκιος) Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΏΡ ΟΙ ΟΣΙΕΣ ΜΑΡΑΝΑ ή ΜΑΡΙΑΝΝΑ και ΚΥΡΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΞΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από την Αίγυπτ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΥΜΦΑΣ και ΕΥΒΟΥΛΟΣ οι Απόστολοι Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ (Η Κυρήνη) ή Νεομάρτυς
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πσκώφ (Ρώσος). Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

Αναλυτικά
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός
Δεινός θεολόγος και διαπρεπέστατος ρήτορας και φιλόσοφος ο Γρηγόριος, δεν γνωρίζουμε το χρόνο και τον τόπο της γέννησής του. (Ό Σ. Ευστρατιάδης όμως, στο αγιολόγιο του, αναφέρει ότι ο Άγιος Γρηγόριος γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη, από τον Κωνσταντίνο τον Συγκλητικό και την ευσεβέστατη Καλλονή). Ξέρουμε όμως, ότι κατά το πρώτο μισό του 14ου αιώνα ήταν’ στην αυτοκρατορική αυλή της Κων/πολης, απ’ οπού και αποσύρθηκε στο Άγιο Όρος χάρη ησυχότερης ζωής, και αφιερώθηκε στην ηθική του τελειοποίηση και σε διάφορες μελέτες. Όταν όμως ξέσπασε ή περίφημη διχόνοια για τους αγιορείτες Ησυχαστές, κατά των οποίων επετέθη ο μοναχός Βαρλαάμ ο Καλαβρίας, ο Γρηγόριος πήγε στη Θεσ/νίκη και αναδείχτηκε ο ορθόδοξος ηγέτης στη μεγάλη εκείνη θεολογική πάλη. Το ζητούμενο της πάλης αυτής ήταν κυρίως το μεθεκτικόν ή αμέθεκτον της θείας ουσίας. Ο Γρηγόριος, οπλισμένος με μεγάλη πολυμάθεια και ισχυρή κριτική για θέματα αγίων Γραφών, διέκρινε μεταξύ θείας ουσίας άμεθέκτου και θείας ενεργείας μεθεκτής. Και αυτό το στήριξε σύμφωνα με το πνεύμα των Πατέρων και ή Εκκλησία επικύρωσε την ερμηνεία του με τέσσερις Συνόδους. Στην τελευταία, πού έγινε στην Κων/πολη το 1351, ήταν και ο ‘ίδιος ο Παλαμάς. Αλλ’ ο Γρηγόριος έγραψε πολλά και διάφορα θεολογικά έργα, περίπου 60. Αργότερα ο Πατριάρχης Ισίδωρος, τον εξέλεξε αρχικά επίσκοπο Θεσ/νίκης. Λόγω όμως των τότε ζητημάτων, αποχώρησε πρόσκαιρα στη Λήμνο. ‘Αλλά κατόπιν ανέλαβε τα καθήκοντα του. Πέθανε το 1360 και τιμήθηκε αμέσως σαν Άγιος. ο Πατριάρχης Φιλόθεος, έγραψε το 1376 εγκωμιαστικό λόγο στο Γρηγόριο Παλαμά, μαζί και ακολουθία. Και όρισε την εκκλησιαστική μνήμη του στη Β’ Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστής.

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο Ομολογητής συναθλητής του Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου
«Δι΄υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα»1. «Ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα πού προβάλλει μπροστά μας. Μ’ αυτόν τον τρόπο αγωνίστηκε και ο όσιος Βασίλειος ενάντια στους είκονομάχους, επί Λέοντος Γ’ του Ίσαύρου. Υπήρξε μαθητής και συναθλητής του Αγ. Προκοπίου του Δεκαπολίτου (+ 27 Φεβρουαρίου) σε ποια μονή όμως, μας είναι άγνωστο. Καταδιώχθηκε για την άκαμπτη αντίσταση του και τη θαρραλέα συνηγορία του υπέρ της Ορθοδοξίας. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπως και φυλακίστηκε. Μετά το θάνατο του Λέοντα Γ’, του δόθηκε ή ελευθερία του. Τότε επιδόθηκε στη διδασκαλία της πίστης, με όλη τη θέρμη της φιλοχρίστου ψυχής του. Αθλητής του ασκητήριου του, κατάρτιζε πάντοτε πνευματικότερα τον εαυτό του. Μέγας αγωνιστής της Εκκλησίας, στρατευόταν συνεχώς για την ενίσχυση της ορθόδοξης αλήθειας, για τη διαφώτιση των αιρετικών, για τη στερέωση των πιστών και για την μετάνοια των αμαρτωλών. ο θάνατος τον πήρε από το πολύμοχθο αυτό στάδιο, για να τον μεταφέρει στη δόξα και τη μακαριότητα των δικαίων και στεφανηφόρων ψυχών. 1. Προς Εβραίους, ιβ’ 1.

Απολυτίκιο. Ήχος δ . Ταχύ προκατάλαβε.
Βασίλειον δώρημα, της Εκκλησίας Χριστού, έδείχθης Βασίλειε, ως βασιλεύσας παθών, τοις θείοις σου σκάμμασι’ συ γαρ ομολογία, τον σον βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι’ αμφοτέρων, ως αστήρ σελασφόρος’ εντεύθεν της ασάλευτου βασιλείας ήξίωσαι.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΣ ίερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
Ηταν άρχιπρεσβύτερος και πατριαρχικός επίτροπος στην Εκκλησία της Αλεξανδρείας, το έτος 450, στα χρόνια των βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας. Όταν έγινε ή Δ’ Οικουμενική Σύνοδος στην Κων/πολη (451), συμμετείχε σ’ αυτή και ο Προτέριος, και με τόλμη αγωνίστηκε κατά της πλάνης των μονοφυσιτών. Ή Σύνοδος αυτή καταδίκασε τον μονοφυσίτη Πατριάρχη Αλεξανδρείας Διόσκορο και στο θρόνο ανέβασε τον Προτέριο (452-457). ΟΙ μονοφυσίτες, όμως, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ταραχές στην Αλεξάνδρεια. Με επικεφαλής κάποιον μονοφυσίτη ιερέα Αλεξανδρείας Τιμόθεο τον Αίλουρο, ο οποίος κατάφερε να ξεγελάσει ακόμα και τους μοναχούς και να τους πάρει με το μέρος του, ο μανιασμένος όχλος ανακήρυξε Πατριάρχη αυτόν τον ιερέα. ο Προτέριος για να σωθεί από τη λύσσα των αιρετικών, κρύφτηκε μέσα σε μια μεγάλη κολυμβήθρα του ναού. ΟΙ αιρετικοί όμως τον ανακάλυψαν και μέσα εκεί τον έσφαξαν. Και όλα αυτά έγιναν την Μεγάλη Εβδομάδα, και ο Τιμόθεος ο Αίλουρος τελούσε τις ακολουθίες των Παθών με ματωμένα χέρια. Αργότερα ο Τιμόθεος αυτός καταδικάσθηκε συνοδικά και εξορίστηκε στη Γάγγρα. ο δε Προτέριος ανακηρύχθηκε μέγας Άγιος της «Ορθόδοξης Εκκλησίας. (Ορισμένοι Συναξαριστές περιττώς αναφέρουν την μνήμη του και την 23η Φεβρουαρίου).

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ επίσκοπος Δαμάσκου
Απεβίωσε ειρηνικά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΡΙΚΙΟΣ (ή Αβέρκιος)
Μαρτύρησε δια ξίφους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΏΡ
Καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και διέδιδε θερμά τη χριστιανική πίστη. Τόσο δε τολμηρός ήταν στο έργο του, πού εξακολουθούσε άφοβα να το πράττει και μετά τα διατάγματα του αυτοκράτορα Διοκλητιανοϋ κατά των χριστιανών. ο Διοικητής της Πέργης Ειρήναρχος, τον συνέλαβε και τον έστειλε στον έπαρχο της Παμφυλίας Πόπλιο. Αυτός μάταια προσπάθησε να τον παρασύρει στην άρνηση του Χρίστου. Όταν δε έχασε κάθε ελπίδα, διέταξε τη σταύρωση του. ο Νέστωρ υπέστη το μαρτύριο του με πολλή καρτερία. Και από το σταυρό, ενώ οι πόνοι τον κατακεντούσαν, αυτός υμνούσε το Χριστό. (Τον Νέστορα αυτόν ο Πατμιακός Κώδικας 266 καλεί επίσκοπο).

ΟΙ ΟΣΙΕΣ ΜΑΡΑΝΑ ή ΜΑΡΙΑΝΝΑ και ΚΥΡΑ
Πατρίδα τους ήταν ή Βέρροια (τωρινό Χαλέπιο) της Συρίας και έζησαν στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. Ή καταγωγή τους ήταν επίσημη και ευγενική, ανάλογη δε και ή μόρφωση τους. Αυτές όμως καταφρόνησαν την λαμπρότητα και τα άλλα θέλγητρα της ζωής, και έκτισαν ένα περιτείχισμα έξω από την πόλη οπού εκεί μέσα με αυστηρή άσκηση προόδευαν στις αρετές του Νυμφίου Χριστού. Ή όσια ζωή τους, προσείλκυσε και τις υπηρέτριες τους. Εκεί μέσα πέρασαν απομονωμένες 42 χρόνια. Έπειτα επισκέφθηκαν τους Άγιους Τόπους, κατόπιν το ναό της Αγίας Θέκλας στην Ίσαυρία και επέστρεψαν πολύ ωφελημένες στο ερημητήριό τους. Έτσι με την ενάρετη πολιτεία τους άφοϋ στόλισαν το γένος των γυναικών, και έγιναν παράδειγμα αρετής και άσκησης στις άλλες γυναίκες, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Νυμφίο Χριστό.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΞΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από την Αίγυπτο
Μαρτύρησαν δια ξίφους.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΥΜΦΑΣ και ΕΥΒΟΥΛΟΣ οι «Απόστολοι
Γι’ αυτούς αναφέρει ο «Απόστολος Παύλος στις «Επιστολές του, Κολ. δ’ 15 και Β’ Τιμ. δ’ 21. Και οι δύο απεβίωσαν ειρηνικά.

Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ (Η Κυρήνη) ή Νεομάρτυς
Ή αγία αυτή νύμφη του Χριστού καταγόταν από το χωριό Αθυσσώκα της Θεσσαλονίκης από γονείς ευσεβείς χριστιανούς. Ήταν πολύ όμορφη και ή ζωή της ήταν ενάρετη και φρόνιμη. Κάποιος γενίτσαρος πού ήλθε στο χωριό της Κυράννας να εισπράξει φόρους, την είδε, τη θαύμασε και αποφάσισε να την εξισλαμίσει και να την παντρευτεί. Παρά τις υποσχέσεις και την επιμονή του γενίτσαρου, ή παρθένος αύτη, πού είχε ακέραιο το χριστιανικό της φρόνημα, παρέμεινε ανένδοτη και δεν υπέκυψε στις προτάσεις του άπιστου. Όποτε ο γενίτσαρος αυτός, με τη βοήθεια των συντρόφων του, την άρπαξε και την πήγε στον κριτή της Θεσ/νίκης, ψευδομαρτυρώντας εναντίον της, ότι δήθεν του υποσχέθηκε ν’ αλλάξει την πίστη της και να τον παντρευτεί. Ή Κυράννα με σεμνότητα και χωρίς φόβο είπε, ότι είναι χριστιανή και Νυμφίο της έχει τον Χριστό, τον όποιο ποθεί από τη νεότητα της και είναι έτοιμη για την αγάπη της προς Αυτόν να χύσει και το αίμα της. Οι Τούρκοι, μπροστά στην αμετάθετη γνώμη της Κυράννας, την έριξαν στη φυλακή, όπου ανελέητα και άσπλαχνα την έδερναν για πολλές μέρες. Αυτή, όμως, ακράδαντα ομολογούσε τον Χριστό. Τότε τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν, μέχρι πού ή Άγια παρέδωσε το πνεύμα της στις 28 Φεβρουαρίου 1751. Ασματική ακολουθία της συνέγραψε ο Χριστόφορος Προδρομίτης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πσκώφ (Ρώσος).

(Δια Χριστόν σαλός).

Posted on 28 Φεβρουαρίου 2010, in π Αλεξανδρος, Εκκλησία. Bookmark the permalink. 4 Σχόλια.

 1. π.Αλέξανδρε σήμερα ο μήνας έχει 28

 2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΗΣΤΕΡΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
  ΖΗΤΩ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ.

 3. Eίναι εξαιρετική η ιδέα να υπάρχει το εορτολόγιο και μάλιστα και με βιογραφίες των εορταζόντων Αγίων,όπως συνήθως βάζετε,αλλά θα ήταν ποιό πρακτικό και ποιό λειτουργικό για την εφημερίδα,αν στην αρχή της κάθε εβδομάδος ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ καταγράφατε τους εορτάζοντες όλης της εβδομάδας.Σίγουρα πάντως δεν έχει πρακτική αξία η αναδρομική καταγραφή.Επίσης θα ήταν χρήσιμο αν γράφατε κάποια άρθρα ή κάνατε κάποιες τέτοιες καταχωρήσεις,όπως πρόσφατα για την Κυριακή της Ορθοδοξίας.Το εορτολόγιο μπορούμε να το βρούμε και αλλού το λόγο όμως της Εκκλησίας τον έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.
  Δεν είχα πρόθεση να σας στεναχωρήσω και συγνώμη αν το έκανα,αλλά την γνώμη μου έχω μάθει να την λέω.

 4. xαίρομαι πραγματικά που σας παρακολουθώ και σας διαβάζω αρκετό καιρό τώρα,και από σήμερα για έναν επιπλέον λόγο καθώς αποδείξατε ότι η γνώμη των αναγνωστών σας ενδιαφέρει και την λαμβάνετε σοβαρά υπόψη.Συγχαρητήρια

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: