Daily Archives: 11 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ


Τα ιδρυτικά μέλη του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιάρτου πραγματοποίησαν στις 10-3-2010 την πρώτη συνεδρίαση τους και συμφώνησαν στα εξής.

1.Να δημοσιευτεί το καταστατικό και η κατάσταση των ιδρυτικών μελών
2.Να διενεργήσει εγγραφές μελών
3.Να πραγματοποιήσει γενική συνέλευση την Tετάρτη 28-4-2010 (ώρα και τόπος θα δοθεί με νεώτερη ανακοίνωση),στην οποία θα συμμετέχουν ισότιμα (άρθρο 6) τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη (δηλ.όσοι εγγραφούν μέχρι τότε).Η Γενική συνέλευση θα καθορίσει το πρόγραμμα δράσης καθώς και την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ.
4.Να καλέσει (άρθρο 5) όλους τους κατοίκους του Καποδιστριακού Δήμου Αλιάρτου  καθώς και όσους ενστερνίζονται τις αρχές και αξίες του συλλόγου να εγγραφούν μαζικά στον σύλλογο………….

Οι εγγραφές θα γίνονται

• Κάθε Τετάρτη 6-8μμ στο Λύκειο Αλιάρτου.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, όπως ορίζεται στο καταστατικό, αποτελείται από τους:

1.- Μαντζιoύρα Ηλία του Θωμά (Πρόεδρος) Τηλ.2268022275 (πρωιν.ώρες-εργασ.ημέρες)

2.- Ντασιώτη Γεώργιο του Παναγιώτη (Αντιπρόεδρος) Τηλ.2268031460 (πρωιν.ώρες-εργασ.ημέρες)

3-Καλαμπαλίκη.Παναγιώτη.του.Αριστείδη(Γεν.Γραμματέας)Τηλ.2268022255(πρωιν.ώρες.εργασ.ημ)

4.- Κωστίκο Γεώργιο του Ιωάννη (Ταμίας)

5.- Αραπίτσα Γεώργιο του Ευαγγέλου (Μέλος) Τηλ.226822261 (πρωιν.ώρες.εργασ.ημ)

τα ιδρυτικά μέλη
Αλαμπάσης Δημήτριος του Αναστασίου
Αραπίτσας Γεώργιος του Ευαγγέλου
Δαραμάρας Γεώργιος του Βασιλείου
Ζαρκαδούλας Κων/νος του Γεωργίου
Ζιώγας Βασίλειος του Ευαγγέλου
Ζυγογιάννης Χρήστος του Ευαγγέλου
Καλαμπαλίκης Παναγιώτης του Αριστείδη
Κατσιφή Βενετία του Γεωργίου
Κεσόγλου Μανώλης του Ιωάννη
Κολοβός Φώτης του Ιωάννη
Κουτρομάνος Σπύρος του Γεωργίου
Κωστίκος Γεώργιος του Ιωάννη
Μανίκας Χρυσόστομος του Λάμπρου
Μαντζιούρας Ηλίας του Θωμά
Ντασιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη
Πεσλής Κων/νος του Σπυρίδωνα
Σαγάνας Απόστολος του Γρηγορίου
Χαλιμούρδα Αγγελική του Γεωργίου
Χαλιμούρδα Αντιγόνη του Γεωργίου
Χαλιμούρδας Χρήστος του Βασιλείου
Χρυσικός Κων/νος του Λάμπρου
Ψαρρά Ευαγγελία του Σπυρίδωνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                       ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αλιάρτου και με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός του Συλλόγου είναι η α) ανύψωση του πνευματικού ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου β) η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλιάρτου και ειδικότερα του φυσικού κάλους της, της χλωρίδας και πανίδας, η συνεργασία με άλλους συλλόγους και οικολογικές οργανώσεις για την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του οικοσυστήματος της περιοχής και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων με τρόπο που να δημιουργούνται συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης ως και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, γ) η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών δ) η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων όπως και γενικότερων θεμάτων του κοινωνικού ενδιαφέροντος ε) η διατήρηση των ηθών, των εθίμων και των παραδόσεων της περιοχής στ) η έρευνα, μελέτη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων του Δήμου Αλιάρτου και η συμβολή γενικά στην ανάπτυξή του και η συνεργασία με τους φορείς και άλλους συλλόγους ζ) η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, όπως ομιλιών, προβολών, παραστάσεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, αθλητικών αγώνων κ.λ.π. η) η έκδοση εντύπων, εφημερίδων κ.λ.π.

ΆΡΘΡΟ 3ο
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.
Ειδικότερα:
1.- Διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.
2.- Εισηγείται σε κάθε αρμόδιο προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
3.- Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής αλλά και πανελλήνιας ή παγκόσμιας εμβέλειας περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

ΆΡΘΡΟ 4ο
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
1.- Το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται σε 10 € και την ετήσια συνδρομή των μελών του, που καθορίζεται σε 5 €. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ.
2.- Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της Γ.Σ.
3.- Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ.
4.- Από τη διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων κι εκδρομών.
5.- Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

ΆΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ: Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: Ιδρυτικά και τακτικά.
Α)Ιδρυτικά: που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Συλλόγου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.
Β) Τακτικά: Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν όλοι όσοι κατάγονται από την Αλίαρτο, όπως επίσης και οι σύζυγοι αυτών, οπουδήποτε κι αν κατοικούν και όσοι κατοικούν σταθερά και μόνιμα στον Δήμο Αλιάρτου και όσοι ενστερνίζονται τις Αρχές του Συλλόγου.
Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του, που οφείλει να αποφασίσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της αίτησης, για την εγγραφή ή όχι του αιτούντα. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, μετά από αίτηση του αιτούντα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδό της, για την εγγραφή ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
Α)Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλεγούν τα όργανα διοίκησής του Συλλόγου και να εκλέγονται.
Β)Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Γ)Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 7ο
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.
Β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.
Γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
Δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ.
Ε) Όλα τα μέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν τακτικά την μηνιαία συνδρομή τους.
Στ) Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, μπορεί να εξοφλούνται μέχρι και την έναρξη οποιαδήποτε Γ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 8ο
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται:
1.- Με αίτησή του.
2.- Από το Δ.Σ. εφόσον μέχρι το τέλος της Τακτικής Γ.Σ. δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και με πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του. Μέλος του Συλλόγου αποβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή δέκα (10) τακτικών μελών εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 9ο
ΌΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική Γ.Σ., ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γ.Σ.
Το Δ.Σ. ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως του Συλλόγου, η δε ευθύνη των μελών του είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη του, των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 10ο
Προκειμένου να γίνουν εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε., η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικό, στο οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και 5 ημέρες πριν από τη Γ.Σ. στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων κ.λ.π. για την ψηφοφορία, όλα δε αυτά υποχρεούται να τα παραδώσει στην εφορευτική επιτροπή, που έχει και την ευθύνη διενέργειας των αρχαιρεσιών.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Εξελεγκτική επιτροπή.
Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι πέντε ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις πρώτοι για Εξελεκτική Επιτροπή και άλλοι τρεις αναπληρωματικοί. Εάν οποιοσδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

ΆΡΘΡΟ 11ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διατάξεως με πρόσκληση του Προέδρου, ή τριών μελών του Δ.Σ. ή είκοσι μελών του Συλλόγου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ. μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.
Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Δ.Σ. μπορεί να ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

ΆΡΘΡΟ 12ο
Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ.Γ. και Ταμία.

ΆΡΘΡΟ 13ο
1.- Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του
β) Υπογράφει μαζί με τον Γ.Γ. κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών.
Γ) Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Δ) Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος σε όλα του γενικά τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.
2.- Ο Γ.Γ. συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και φυλάει τα αρχεία, το μητρώο των μελών και την σφραγίδα του Συλλόγου.
3.- Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό. Ο ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές που καθορίζεται από το Δ.Σ.
Σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. επικυρώνει τον μηνιαίο απολογισμό που συντάσσει ο Ταμίας και προγραμματίζει τις πληρωμές του επόμενου μηνός.

ΆΡΘΡΟ 14ο
Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Δ.Σ. τρόπο, και συγχρόνως.

ΆΡΘΡΟ 15ο
Η Ε.Ε. ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και τη διαχείριση εν γένει των πόρων του Συλλόγου τουλάχιστον ανά εξάμηνο αλλά και οποτεδήποτε θελήσει ειδοποιώντας τον Ταμία εγγράφως μια εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Δ.Σ.
Η Ε.Ε. ελέγχει επίσης τον Ισολογισμό του Συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 16ο
Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν γίνεται δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα τη διενέργεια για την ανάδειξη Δ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 17ο
Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, έστω και εάν εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

ΆΡΘΡΟ 18ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.- Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού.
2.- Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., να τροποποιεί το Καταστατικό, να διαλύει το Σύλλογο και να μεταβάλει τον σκοπό.
3.- Η Γ.Σ. των μελών πραγματοποιείται τακτικά κάθε Απρίλιο, έκτακτα με απόφασή του Δ.Σ. ή με αίτησή του 1/5 των τακτικών μελών η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκλιση.
4.- Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου, ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από 10 ημέρες από τη πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
5.- Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γ.Σ., προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.
6.- Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, στην ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.
7.- Για την διάλυση ή την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου ή την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, τα οποία είναι περισσότερα από τα απόντα και μη εκ/να.
8.- Πριν από συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.
9.- Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α) για τις εκλογές οργάνων β) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού γ) για τη διάλυση του Συλλόγου, δ) για την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
10.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 19ο
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Έως την τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το 1/10 των δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ΆΡΘΡΟ 20ο
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική. και απεικονίζει δενδρύλλιο σε παλάμη

ΆΡΘΡΟ 21ο
Ο Σύλλογος διαλύεται υποχρεωτικά αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 20. Εφόσον διαλυθεί ο Σύλλογος η περιουσία του αποδίδεται στο Γενικό Λύκειο Αλιάρτου.

ΆΡΘΡΟ 22ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την τακτική Γ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 23ο
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη στις 14/01/2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λυκείου Αλιάρτου, όπου αυθημερόν εκλέχθηκε προσωρινό Δ.Σ. το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.

Αλίαρτος 14/01/2010

Τα Ιδρυτικά μέλη

Αλαμπάσης Δημήτριος του Αναστασίου

Αραπίτσας Γεώργιος του Ευαγγέλου

Δαραμάρας Γεώργιος του Βασιλείου

Ζαρκαδούλας Κων/νος του Γεωργίου

Ζιώγας Βασίλειος του Ευαγγέλου

Ζυγογιάννης Χρήστος του Ευαγγέλου

Καλαμπαλίκης Παναγιώτης του Αριστείδη

Κατσιφή Βενετία του Γεωργίου

Κεσόγλου Μανώλης του Ιωάννη

Κολοβός Φώτης του Ιωάννη

Κουτρομάνος Σπύρος του Γεωργίου

Κωστίκος Γεώργιος του Ιωάννη

Μανίκας Χρυσόστομος του Λάμπρου

Μαντζιούρας Ηλίας του Θωμά

Ντασιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη

Πεσλής Κων/νος του Σπυρίδωνα

Σαγάνας Απόστολος του Γρηγορίου

Χαλιμούρδα Αγγελική του Γεωργίου

Χαλιμούρδα Αντιγόνη του Γεωργίου

Χαλιμούρδας Χρήστος του Βασιλείου

Χρυσικός Κων/νος του Λάμπρου

Ψαρρά Ευαγγελία του Σπυρίδωνα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Οι κρατικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας (EUAS) και της Νότιας Κορέας ( KEPCO) υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα, μία προκαταρκτικού χαρακτήρα συμφωνία, για να κατασκευαστεί στη βόρεια Τουρκία πυρηνική μονάδα–για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

«Συμφωνήθηκε να ληφθούν από κοινού όλα τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά μέτρα» ώστε «να γίνει εφικτή η σύναψη της τελικής συμφωνίας» που θα υπογράψουν οι δύο κυβερνήσεις, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Τανέρ Γιλντίζ, τόνισε ότι η χώρα του θέλει να αποκτήσει νέες ενεργειακές μονάδες, που να παράγουν έως και 10 χιλιάδες Μεγαβάτ, ώστε να μειωθεί η ενεργειακή της «εξάρτηση» από το εξωτερικό.

Τον Ιανουάριο, η Άγκυρα υπέγραψε με τη Μόσχα ανάλογη συμφωνία, για μία πυρηνική μονάδα στο Ακούγιου.

newsit.gr

ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΣ 7,2 ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΗ ΧΙΛΗ


Συγκλόνισε τη Χιλή ένας ισχυρότατος σεισμός 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε το απόγευμα στην περιοχή Λιμπερταδόρ, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στους κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν συνέλθει ακόμα από τον πρώτο καταστροφικό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που άφησε πίσω του πολλούς νεκρούς και καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 152 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Χιλής, Σαντιάγκο και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται πάνω από 30 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύηματα ή ζημιές από τον ισχυρό μετασεισμό, ενώ δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε την ώρα που ο νέος πρόεδρος της Χιλής κατευθυνόταν με αυτοκινητοπομπή στο Κογκρέσο προκειμένου να ορκιστεί. 

newsit.gr

Γυμνάσιο Ακραιφνίου.Φιλανθρωπική πρωτοβουλία από μαθητές


Πλησιάζοντας οι Άγιες μέρες του Πάσχα ο νους μας σίγουρα στρέφεται στους ανθρώπους εκείνους που ζουν στην ανέχεια,μόνοι και δυστυχισμένοι ,κυρίως όμως στα παιδιά που υποφέρουν.Στα πλαίσια αυτά η ευαισθησία μας απεναντί τους αλλά και όποια οικονομική βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε είναι πολύ σημαντικά.Αισθανόμαστε λοιπόν περηφάνεια όταν οι μαθητές μας, παίρνουν την κατάσταση στα χερια τους και θυσιάζοντας τον λίγο ελεύθερο χρόνο τους ,το χαρτζιλίκι τους από το ταμείο της τάξης….
 και με πολύ φαντασία ,μεράκι και αγάπη και την βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών κας Ψωμά Νικολέτας ,δημιουργούν πασχαλινές λαμπάδες,έργα τέχνης,τις οποίες πουλώντας στους συμαθητές ,φίλους και συγγενείς θα διαθέσουν τα χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς (χαμόγελο του παιδιού).
Ακουλουθεί το κείμενο το οποίο οι μαθητές/τριες, που πήραν την πρωτοβουλία,διάβασαν στους  συμμαθητές και στους  καθηγητές την ημέρα έναρξης της.

Σας καλωσορίζουμε στο πασχαλινό μας παζάρι και σας ευχαριστούμε που θα μας βοηθήσετε να πετύχουμε το στόχο μας: να κάνουμε,στο βαθμό που μπορούμε, όλο και περισσότερα παιδιά χαρούμενα και ευτυχισμένα.

Αποφασίσαμε, λοιπόν να διαθέσουμε χρήματα από τα ταμεία των τάξεων για να αγοράσουμε υλικά, ξαναχρησιμοποιήσαμε αυτά που είχαμε στα σπίτια μας και θεωρούσαμε άχρηστα, αφιερώσαμε τον ελεύθερο χρόνο μας, βάλαμε το μεράκι και τη φαντασία μας και δημιουργήσαμε τις λαμπάδες που θα δείτε εδώ σήμερα. Τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε από την πώληση τους, θα τα προσφέρουμε στο σύλλογο το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ».

Σίγουρα όλοι έχουμε ακούσει γι΄ αυτόν, αλλά ξέρουμε πραγματικά πόσο σημαντικό έργο επιτελεί και γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη να βοηθήσουμε; Πριν 15 χρόνια ένα 10χρονο αγόρι ο Ανδρέας οραματίζεται μέσα από το ημερολόγιό του έναν κόσμο όπου όλα τα παιδιά θα ζουν χαμογελαστά και χωρίς προβλήματα. Δυστυχώς ο Ανδρέας έφυγε χτυπημένος από βαριά ασθένεια, αλλά κατόπιν της επιθυμίας του, ο πατέρας του δημιουργεί τον εθελοντικό οργανισμό «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ» και έτσι ξαναγενιέται η ελπίδα.

Ο σύλλογος αγκαλιάζει και δίνει λύση σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων. Οι εθελοντές προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη σε παιδιά κακοποιημένα, με προβλήματα υγείας αλλά βοηθούν αποτελεσματικά τους γονείς να βρουν τα εξαφανισμένα παιδιά μέσα από τις γραμμές S.O.S. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 17 γραφεία αλλά και 10 σπίτια όπου φιλοξενούν παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν είναι σε θέση να τα μεγαλώσουν. Εκεί , καθημερινά άνθρωποι με περίσσευμα αγάπης τα φροντίζουν, τα πηγαίνουν σχολείο, τα απασχολούν δημιουργικά και ειδικοί ψυχολόγοι επουλώνουν τα ψυχικά τους τραύματα. Όλοι μαζί, νοιώθουν περήφανοι που τα βλέπουν να μεγαλώνουν με ασφάλεια και με χαμόγελο.

Καταλαβαίνουμε από όλα αυτά πως οι αυξανόμενες ανάγκες του συλλόγου καθιστούν και την παραμικρή προσφορά μικρό θησαυρό. Όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε χωρίς να ξοδέψουμε υπέρογκα ποσά. Αρκεί το Σεπτέμβρη να αγοράζουμε τα σχολικά μας είδη από το σύλλογο, όπως και τις ευχετήριες χριστουγεννιάτικες κάρτες. Ή ακόμη όταν ρούχα και παπούτσια δεν τα χρειαζόμαστε, να τα προσφέρουμε στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ που σίγουρα θα τα αξιοποιήσει. Επίσης όποιος θέλει μπορεί να κάνει χρηματική δωρεά και στο φυλλάδιο που σας μοιράσαμε θα βρείτε τον τρόπο. Φυσικά, το σημαντικότερο όλων είναι η αγάπη και η ζεστασιά που θα μπορούσαμε να δώσουμε σ΄ αυτά τα παιδιά συμμετέχοντας εθελοντικά στα προγράμματα του συλλόγου.

Ελπίζουμε το πασχαλινό μας παζάρι που θα λειτουργεί τις καθημερινές τις ώρες των διαλειμμάτων ως τις 26/3 και το Σάββατο 13/3 από τις 10:00πμ ως 1:00 μμ να γίνει αφορμή ώστε να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, να μη μείνουμε αδιάφοροι στη δυστυχία του άλλου και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να συνεχίσουν να χαμογελούν όλα τα παιδιά.

ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ


Ενα θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχει να κάνει με την 
υποκρισία όλων αυτών που κυβερνούν τη χώρα μας τόσα χρόνια

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ


Γιατί σε άλλα τοπικά ιστολόγια η δημοτική τους αρχή παίρνει θεση;

"ΕΣΚΑΣΕ Η ΒΟΜΒΑ" ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ


Προνομιακά προκλητικά επιδόματα, υπέρογκες αποζημιώσεις, ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και αδυναμία κάλυψης της μισθοδοσίας, είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς…

Τα προβλήματα αποκαλύφθηκαν στη χθεσινή 5ωρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία προκάλεσε η αντιπολίτευση, με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών.
 

Άφωνοι έμειναν οι παρευρισκόμενοι όταν άκουσαν από τη Γ. Πούλου, για 7 παράτυπα ή παράνομα επιδόματα που λαμβάνει  ο Διευθυντής της Επιχείρησης. Για υδραυλικούς που ζητούσαν οδηγό για να τους μεταφέρει στις βλάβες και τελικά συμφώνησαν να πάρουν επίδομα 10%και να οδηγούν οι ίδιοι ,μίλησε ο δήμαρχος Δ. Τσιφής.
Αίσθηση προκάλεσε και η αποκάλυψη της δημοτικής συμβούλου και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ Β. Ζητουνιάτου, για παραποίηση πρακτικών συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Θέμα για το οποίο έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση  κατά δυο ατόμων.
Μετά από τις χθεσινές αποκαλύψεις επιτακτική έκριναν την ανάγκη παρέμβασης των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας Πούλου, Μητάς, Ανέστης  και Κοτσικώνας, για διαχειριστικό έλεγχο από την Περιφερειακή Διοίκηση έκανε λόγο ο δήμαρχος.
Να περάσει η ΔΕΥΑΛ στο Δήμο, ήταν η πρόταση του κ. Κοτσικώνα ενώ ο εκπρόσωπος του Σωματείου εργαζομένων Μ. Ευταξίας ,ζήτησε πλήρη εφαρμογή της συλλογικής τους σύμβασης και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης , ταυτόχρονα εξέφρασε φόβους ότι προωθείται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΛ.
Ενδεικτικό της άσχημης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης είναι και το γεγονός ότι τα αποθεματικά της δεν αρκούν για να καλύψουν τους μισθούς και η πρόταση του δημάρχου και προέδρου της ΔΕΥΑΛ είναι για σύναψη δανείου. Το ενδεχόμενο αυτό συναντά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων του δήμου, αφού για να προχωρήσει ο δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να μπει εγγυητής ο δήμος, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη πολλά οικονομικά προβλήματα.
siriosfm.gr

ΤΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ κ. ΒΙΤΣΗ ΣΤΟ STAR ΛΑΜΙΑΣ


Πρόταση για 6 Δήμους στη Βοιωτία εν όψει του σχεδίου Καλλικράτης, κατέθεσε μέσα από την εκπομπή «Στέρεα Λόγια» του Star Λαμίας ο Δήμαρχος Αλιάρτου. Ο κ. Βίτσης έστειλε αυστηρό μήνυμα σε εκείνους που επιθυμούν την κατάργηση του Δήμου του και απέκλεισε το σχέδιο συνένωσης της Αλιάρτου με τον Ορχομενό.  Ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα του δήμου μας όσον αφορά την μεγάλη έκταση γης που διαθέτει σε σχέση με άλλους δήμους καθώς και έτοιμα κτίρια που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν κάποιες επιπλέον δημόσιες υπηρεσίες. Κάλεσε παράλληλα τον Αντιδήμαρχο Λιβαδειάς Στέλιο Καλογήρου να πει τα ονόματα των υψηλόβαθμων στελεχών του ΠΑΣΟΚ τα οποία κατήγγειλε για κομματικές παρεμβάσεις στο σχεδιασμό των νέων Δήμων.

Στο νέο σχέδιο Καλλικράτης είχαμε αναφορά και από τον δήμο Ακραιφνίας , ο οποίος βλέπει με καλό μάτι τη τυχόν συνένωσή του με τον δήμο Αλιάρτου, καθώς οι δύο δήμοι είναι κοντά και ο Δήμος Αλιάρτου διαθέτει όλες τις υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση των πολιτών .

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ…


 Σχόλιο αναγνώστη σε ανάρτηση του τρωκτικού , με βαθύτατο νόημα!

«Kάποτε στην αρχαία Ρώμη και στο Βυζάντιο,οι αυτοκράτορες για να αποπροσανατολίσουν το λαό από τα προβλήματα του, προσέφεραν άρτον και θεάματα..
Εμάς, την προηγούμενη βδομάδα(με τα νέα μέτρα) μας στέρησαν τον άρτο και σήμερα(με το κλείσιμο του gamato) το θέαμα …

Η καρέκλα του αυτοκράτορα τρίζει …»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ


Αρέσει σε %d bloggers: