Daily Archives: 8 Μαΐου 2010

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ


Τώρα που η πατρίδα μας δέθηκε με τις αλυσίδες του Δ.Ν.Τ., προκειμένου να μπορεί να δανείζεται, ώστε με νέα δανεικά να ξεπληρώνει τα προηγούμενα δάνειά της, οφείλουμε να αναρωτηθούμε, κατ΄ αρχήν το εξής:

Σε ποιους χρωστάμε;
Την απάντηση μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει σε άρθρο [1] της διαδικτυακής οικονομικής εφημερίδας Euro2day. Αντιγράφουμε:
«Οι γαλλικές, οι ελβετικές και οι γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές για τον ελληνικό δανεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.»…

Χρωστάμε, δηλαδή, στο γαλλικό ή το γερμανικό κράτος; Η απάντηση είναι όχι. Χρωστάμε στις γαλλικές και τις γερμανικές ΤΡΑΠΕΖΕΣ..
Το επόμενο ερώτημα, κοινής λογικής, που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι το εξής:

Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από 11.000.000 ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται και παράγουν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, να χρωστάει σε τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις, που ο συνολικός αριθμός εργαζομένων τους δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό του πληθυσμού της Ελλάδας;

Το ερώτημα αυτό, που είναι ένα βασικότατο ερώτημα, τεράστιας σημασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά μπορεί να γενικευτεί με τη μορφή των παρακάτω ερωτημάτων:

Πώς είναι δυνατόν όλα τα κράτη του κόσμου, χωρίς σχεδόν καμία εξαίρεση, να έχουν τεράστια χρέη στις τράπεζες;

Πώς είναι δυνατόν οι χώρες με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος (σε απόλυτο μέγεθος) στον κόσμο να είναι κατά σειρά οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία [2, 3], δηλαδή οι κατά τεκμήριο πλουσιότερες χώρες στον κόσμο;

Πώς είναι δυνατόν, αντί οι φτωχές χώρες να χρωστάνε στις πλούσιες, όπως θα περίμενε κανείς, να χρωστάει όλος ο κόσμος στις τράπεζες;

Πώς είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα κράτη του κόσμου να είναι χρεωμένοι στις τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν παράγουν κανένα χρήσιμο υλικό προϊόν; Πώς είναι δυνατόν τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που παράγουν να χρωστάνε σε μερικούς χιλιάδες τραπεζίτες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα;

Πρόκειται για θεμελιώδη ερωτήματα.

Για να απαντήσουμε σε αυτά πρέπει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε το πώς και ποιοι δημιουργούν το χρήμα.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Το χρήμα, σε πρώτη φάση, τυπώνεται ή δημιουργείται σε ηλεκτρονική μορφή από τις κεντρικές τράπεζες.


Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τράπεζα αυτή είναι μια ιδιωτική τράπεζα, δηλαδή οι μέτοχοί της δεν είναι τα κράτη και οι εκλεγμένες κυβερνήσεις τους, αλλά ιδιώτες. Συγκεκριμένα, μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης, η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει σε ιδιώτες. Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα της χώρας μας είναι η «Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία είναι μια ιδιωτική τράπεζα, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, στην οποία το ελληνικό δημόσιο κατέχει μόλις το 6.5% των μετοχών.

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο σχεδόν το δυτικό κόσμο είναι, όπως η «Τράπεζα της Ελλάδος», ιδιωτικές επιχειρήσεις, με ιδιώτες μεγαλομετόχους, των οποίων τα ονόματα δεν δημοσιεύονται. Παρ΄ όλα αυτά έχουν το προνόμιο να ασκούν τη νομισματική πολιτική όλων των χωρών της Δύσης, ένα προνόμιο που κανονικά θα έπρεπε να το είχαν αποκλειστικά οι λαοί και οι εκλεγμένες τους Κυβερνήσεις. Έχοντας το προνόμιο να ασκούν τη νομισματική πολιτική, οι ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες καθίστανται οι ρυθμιστές της παγκόσμιας οικονομίας, μια αρμοδιότητα, βέβαια, την οποία δεν ασκούν για το συμφέρον των λαών, αλλά για τα συμφέροντα των αγνώστων ιδιωτών μετόχων τους.

Ωστόσο, μόνο το 2.5% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς δημιουργείται από τις κεντρικές τράπεζες για λογαριασμό των Κυβερνήσεων. Το υπόλοιπο 97.5% δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Οι Κυβερνήσεις δανείζονται χρήματα από ιδιώτες (π.χ. ιδιωτικές τράπεζες), με τόκο, δίνοντας σε αυτούς, σαν αποδεικτικό του δανεισμού, χαρτιά, τα οποία ονομάζονται κρατικά ομόλογα.

Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν κρατικά ομόλογα, που κατέχουν διάφοροι ιδιώτες επενδυτές. Τα ομόλογα αυτά τα αγοράζουν πληρώνοντας στους ιδιώτες επενδυτές χρήμα, το οποίο το δημιουργούν από το μηδέν για λογαριασμό της Κυβέρνησης, απλώς τυπώνοντάς το στους λογαριασμούς των ιδιωτών επενδυτών. Το χρήμα αυτό είναι το χρήμα που δημιουργείται από τις Κυβερνήσεις και αντιπροσωπεύει μόλις το 2.5% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς.

Η ιδιωτική τράπεζα, στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός του ιδιώτη επενδυτή, αποκτά με τη διαδικασία αυτή μια πρόσθετη κατάθεση, η οποία, έστω, ισούται με Κ. Λόγω της ύπαρξης της κατάθεσης αυτής, η ιδιωτική τράπεζα έχει τη νομική δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει νέο χρήμα, το οποίο ισούται με το 90% της κατάθεσης (90%*Κ). Το νέο αυτό χρηματικό ποσό η τράπεζα απλά το δημιουργεί από το μηδέν και το πληκτρολογεί στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού τον οποίο δανείζει. Έτσι, η τράπεζα, στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός του δανειολήπτη, αποκτά μια πρόσθετη κατάθεση ίση με 90%*Κ, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει πρόσθετο χρήμα ίσο με 90%*(90%*Κ) = 81%*Κ.

Το νέο αυτό χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού που το δανείζεται και δίνει στην τράπεζά του τη δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει νέο χρηματικό ποσό ίσο με 90%*81%*Κ = 0.73*Κ κ.ο.κ.

Με τη διαδικασία αυτή, στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα δημιουργείται από το μηδέν και δανείζεται χρήμα ίσο με 0.9*Κ+0.9^2*Κ+0.9^3*Κ+….=9*Κ. Δηλαδή, οι ιδιωτικές τράπεζες δημιουργούν και δανείζουν χρήμα 9 φορές περισσότερο από το χρήμα το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την κεντρική τράπεζα, για λογαριασμό της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, λόγω διαφόρων εξαιρέσεων που έχουν θεσπιστεί στην υποχρέωση των τραπεζών να κρατούν το 10% των καταθέσεών τους σαν απόθεμα, στην πράξη οι ιδιωτικές τράπεζες δημιουργούν χρήμα 40 φορές περισσότερο από το χρήμα που δημιουργείται από την κεντρική τράπεζα, με αποτέλεσμα το 97.5% του χρήματος, που κυκλοφορεί, να δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες και μόλις το 2.5% από τις Κυβερνήσεις μέσω των κεντρικών τραπεζών.

Το σύστημα αυτό, δημιουργίας χρήματος και δανεισμού του από τις τράπεζες που περιγράψαμε, ισχύει σε σχεδόν παγκόσμια κλίμακα και ονομάζεται «τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων» (fractional reserve banking).

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος αυτού είναι ότι το 97.5% περίπου του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες αποκομίζουν κέρδη με τους εξής δύο τρόπους:

1. Από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και των επιτοκίων καταθέσεων, δηλαδή από το γεγονός, ότι δανείζουν το χρήμα που δημιουργούν με μεγαλύτερο επιτόκιο από το επιτόκιο, το οποίο δίνουν όταν το χρήμα αυτό κατατίθεται.

2. Από τις κατασχέσεις τις οποίες κάνουν σε αυτούς που χρωστάνε και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν. 

Απλούστερα, μπορούμε να πούμε, ότι το τραπεζικό σύστημα, το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, έχει αποκτήσει το προνόμιο να δημιουργεί σχεδόν όλο το χρήμα από το μηδέν και να το δανείζει, εισπράττοντας τόκους και κάνοντας κατάσχεση των περιουσιών αυτών που χρωστάνε.

Τα κράτη και οι λαοί έχασαν επομένως το δικαίωμα να δημιουργούν το χρήμα και το παραχώρησαν στο παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, δηλαδή στους Διεθνείς Τραπεζίτες. Έτσι εξηγείται για ποιο λόγο όλα τα κράτη του κόσμου και κατεξοχήν τα πιο πλούσια είναι χρεωμένα μέχρι το λαιμό στις τράπεζες, δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μόνο ένα απειροελάχιστο κλάσμα του παγκοσμίου πληθυσμού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Τι θα κάνουμε επομένως, σαν Ελλάδα και σαν ελληνικός λαός; Θα αφήσουμε τους εαυτούς μας και την πατρίδα μας να γίνουν σκλάβοι των Διεθνών Τραπεζιτών και των εγχώριων πρακτόρων τους; Θα αφήσουμε το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ελληνικές τράπεζες) να πιει το αίμα του λαού μας και της πατρίδας μας; Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της υποταγής ή της αντίστασης;


Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, ο δρόμος της αντίστασης δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει τα εξής:

1 Καταγγελία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, που έχει αφαιρέσει το αποκλειστικό προνόμιο από τους λαούς και τις Κυβερνήσεις τους να δημιουργούν το χρήμα και το έχει αναθέσει στις ιδιωτικές τράπεζες.

2 Άρνηση να πληρώσουμε οποιοδήποτε δημόσιο χρέος έχουμε το οποίο είναι προς ιδιωτική τράπεζα ελληνική ή ξένη. Αυτό πρακτικά θα μηδενίσει το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, θα πάψουμε να πληρώνουμε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και αυτό θα μειώσει σημαντικά και το δημόσιο έλλειμμα.

3 Σαν πρόσθετο επιχείρημα για την άρνηση να πληρώσουμε τα χρέη προς τις ιδιωτικές τράπεζες μπορούμε να αναφέρουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις που μας χρωστάει η Γερμανία, το συνολικό ποσό των οποίων είναι περίπου ίσο με τα χρέη μας προς ιδιωτικές τράπεζες. Να πούμε στις ιδιωτικές τράπεζες, ότι αν επιθυμούν να εισπράξουν τα ποσά που θεωρούν ότι τους τα οφείλουμε να πάνε να τα ζητήσουν από τη Γερμανία.

4 Αν οι παραπάνω ενέργειες μας απαγορευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5 Για να αποκτήσουμε διεθνή ερείσματα, κατά το πρώτο διάστημα και μέχρι να μπορέσουμε να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας, συμμαχία σε όλα τα επίπεδα με τη Ρωσία, την Κίνα και με χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, η συμμαχία αυτή μπορεί να χαλαρώσει και να ακολουθούμε πολιτική ουδετερότητας.

6 Αν χρειαστεί, δανεισμός από την Κίνα με χαμηλό επιτόκιο αντίστοιχο του Δ.Ν.Τ. Πρόσφατα δάνεισε στη Σερβία με 3.5%.

7 Αφαίρεση από τις ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες του δικαιώματος να δημιουργούν χρήμα, με θεσμοθέτηση «τραπεζικού συστήματος πλήρων αποθεμάτων» (full reserve banking).

8 Πλήρης κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας, δηλαδή της «Τράπεζας της Ελλάδος» και ανάθεση σε αυτήν της αποκλειστικής αρμοδιότητας να δημιουργεί το χρήμα.

9 Εκτύπωση χρήματος από την κρατική πλέον Τράπεζα της Ελλάδος. Το χρήμα αυτό θα αντικαταστήσει το ευρώ. Κανένας άλλος δεν θα έχει το δικαίωμα να τυπώνει ή να δημιουργεί χρήμα. Έτσι θα πάψουμε να πληρώνουμε τόκους στις ιδιωτικές τράπεζες ελληνικές και ξένες, για να μας δημιουργούν το χρήμα που μας χρειάζεται σαν μέσο για τις συναλλαγές μας. 

10 Σε όλα τα επόμενα χρόνια, οι Κυβερνήσεις πρέπει να διατηρούν την ποσότητά του χρήματος σταθερή, ώστε να μην υπάρχει πληθωρισμός. Συγκεκριμένα, η ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί πρέπει να μεταβάλλεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Α.Ε.Π. Όταν το Α.Ε.Π. αυξάνεται κατά ένα ποσοστό π.χ. 3%, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αυξάνει το χρήμα που κυκλοφορεί κατά 3%. Με το χρήμα αυτό η Κυβέρνηση θα πληρώνει τους δημοσίους υπαλλήλους, εισάγοντας το πρόσθετο αυτό χρήμα στην οικονομία. Αν, αντίθετα, κάποια χρονιά το Α.Ε.Π. μειωθεί π.χ. κατά 3%, η Κυβέρνηση θα συλλέγει με φόρους το 3% του χρήματος και θα το αποσύρει από την κυκλοφορία. Έτσι, η ποσότητα του χρήματος θα είναι πάντοτε ανάλογη του Α.Ε.Π., δηλαδή ανάλογη των συναλλαγών που συμβαίνουν στην οικονομία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου πληθωρισμός.

11 Το νέο εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί σε σχέση με το ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα γίνουν ακριβότερα και τα ελληνικά προϊόντα θα γίνουν πιο φτηνά σε σύγκριση με τα εισαγόμενα. Έτσι, θα συμφέρει στον κόσμο να αγοράζει ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή και να μειωθεί η ανεργία. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τα ελληνικά προϊόντα θα γίνουν πιο φθηνά στις αγορές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εξαγωγές και να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι θα ωφεληθούν οι άνεργοι, ενώ θα πληγούν τα ανώτερα στρώματα, επειδή η πολυτελής κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων θα καταστεί ακριβότερη. Σε πρώτη φάση, πάντως, η αύξηση της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων θα δημιουργήσει πληθωρισμό. Όμως, ο πληθωρισμός αυτός σε πολύ λίγα χρόνια θα μειωθεί, λόγω της αντικατάστασης της κατανάλωσης εισαγόμενων προϊόντων από την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων.

12 Επιβολή δασμών στις εισαγωγές ξένων προϊόντων για να προστατευτεί περαιτέρω η εγχώρια παραγωγή. Αυτό θα οδηγήσει σε ταχύτατη ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, αγροτικής και βιομηχανικής, η οποία θα διοχετεύεται προς την εσωτερική αγορά, αντί να εισάγουμε και να καταναλώνουμε ξένα προϊόντα. Αυτό θα ρίξει κατακόρυφα την ανεργία και θα ανορθώσει την οικονομία της χώρας.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων:
1 Άμεσα, θα μηδενίσει, σχεδόν, τόσο το δημόσιο, όσο και το ιδιωτικό χρέος, επειδή το σύνολο σχεδόν του χρέους είναι προς ιδιωτικές τράπεζες.

2 Άμεσα, θα μειώσει περίπου κατά 40% το δημόσιο έλλειμμα, λόγω της εξοικονόμησης των τόκων, που σήμερα πληρώνονται στις ιδιωτικές τράπεζες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
3 Θα προκαλέσει άμεσα ταχύτατη και μόνιμη μείωση της ανεργίας, η οποία τελικά θα σταθεροποιηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

4 Αρχικά θα αυξήσει τον πληθωρισμό, λόγω της αύξησης των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων. Μεσοπρόθεσμα, όμως, ο πληθωρισμός θα πέσει σχεδόν στο μηδέν, καθώς η συνολική ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί θα μπορεί να ελέγχεται πλήρως από την Κυβέρνηση και δεν θα εξαρτάται από τον ρυθμό με τον οποίον δανείζουν οι ιδιωτικές τράπεζες.

Δύσκολο, από πολιτικής άποψης, ενδέχεται να είναι το πρώτο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις και η κατάσταση να σταθεροποιηθεί. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να ζητήσουμε πολιτική και οικονομική στήριξη από τη Ρωσία, την Κίνα και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να επιδιώξουμε να γίνουμε το πρότυπο για τους λαούς της Ευρώπης, που είναι ήδη ή θα γίνουν αμέσως μετά, τα επόμενα θύματα των Διεθνών Τραπεζιτών και του Δ.Ν.Τ.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Πολλοί θα αναρωτηθούν μήπως αυτά που έχουμε γράψει για το τραπεζικό καρτέλ και για το προνόμιό του να δημιουργεί το χρήμα και να το δανείζει στις κυβερνήσεις είναι μια ανυπόστατη θεωρία συνομωσίας. Γι΄ αυτό, συνιστούμε στους αναγνώστες αυτού του κειμένου να διασταυρώσουν αυτά που γράφουμε μόνοι τους. Τα παρακάτω θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε ότι αυτά που γράφουμε είναι πραγματικά.


Σε άρθρο της εφημερίδας Καθημερινής [4] διαβάζουμε:
«Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα ότι χρειάζεται κάποιου είδους «σεισάχθεια» απέναντι στους διεθνείς τοκογλύφους, κερδίζει διαρκώς έδαφος. Πρόσφατα, ο οικονομολόγος Μάιλ Χάντσον έγραφε στους Financial Times: «Η μόνη διέξοδος από την κρίση του ευρωπαϊκού χρέους είναι μια διαπραγματεύσιμη παραγραφή του. Οι τράπεζες δανείζουν εικονικό χρήμα, που στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν, το οποίο εγγυοδοτείται με κεφάλαια που στην πραγματικότητα δεν έχουν, που κι αυτά υποστηρίζονται από τις κεντρικές τράπεζες που τυπώνουν χρήμα από αέρα κοπανιστό. Όμως, όποτε οι οφειλέτες δυσκολεύονται να ξεπληρώσουν τα επαχθή δάνεια, οι τραπεζίτες προχωρούν σε κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων».

Πρόκειται για ξεκάθαρη επιβεβαίωση των όσων γράψαμε.

Στο άρθρο της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia για το «τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων» (fractional reserve banking) [5] διαβάζουμε τα εξής:

«Το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων είναι το τραπεζικό σύστημα, στο οποίο οι τράπεζες κρατούν μόνο ένα κλάσμα (μέρος) των καταθέσεών τους σαν απόθεμα […] και δανείζουν το υπόλοιπο, ενώ, συγχρόνως, διατηρούν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σύνολο των καταθέσεών τους, αν αυτές ζητηθούν (από τους καταθέτες). […]

Η πρακτική αυτή είναι καθολική στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα και έρχεται σε αντίθεση με το τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων, το οποίο δεν εφαρμόζεται πλέον. […]

Η διαδικασία του τραπεζικού συστήματος κλασματικών αποθεμάτων έχει ένα συσσωρευτικό αποτέλεσμα δημιουργίας χρήματος από τις τράπεζες, αυξάνοντας την ποσότητα του χρήματος στην οικονομία.»

Στο αντίστοιχο άρθρο για το «τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων» (full reserve banking) [6] διαβάζουμε τα εξής:

«Στο τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων όλο το χρήμα δημιουργείται από την Κυβέρνηση […]
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, στο οποίο ένα μεγάλο ποσοστό του χρήματος δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες.»

Αξίζει να διαβάσετε ολόκληρα τα άρθρα, ώστε να διαπιστώσετε την αλήθεια όσων γράψαμε για την ακριβή διαδικασία με την οποία δημιουργείται το χρήμα.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τον τρόπο με τον οποίον οι τράπεζες απέκτησαν το προνόμιο της δημιουργίας του χρήματος, δείτε δυο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, τα οποία υπάρχουν ολόκληρα στο YouTube και μάλιστα και με ελληνικούς υποτίτλους. Είναι το “The Money Masters” και το “Money as Debt” [7, 8].

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ολόκληρη η ιστορία των Η.Π.Α., μέχρι το 1913, ήταν μια μάχη για το ποιος θα έχει το δικαίωμα της έκδοσης του χρήματος: η Κυβέρνηση ή οι ιδιωτικές τράπεζες. Από το 1764 ως το 1913, η αρμοδιότητα έκδοσης του χρήματος άλλαξε χέρια από τη μια πλευρά στην άλλη 8 φορές. Σήμερα, με τη νέα μεγάλη οικονομική κρίση, υπάρχει και πάλι στις Η.Π.Α. ένα ισχυρό κίνημα, το οποίο υποστηρίζει την κατάργηση του τραπεζικού συστήματος κλασματικών αποθεμάτων και την αντικατάστασή του από τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων, καθώς και την κατάργηση της ιδιωτικής κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α. Mια πρόταση νόμου, που υποστηρίζεται από εκατοντάδες βουλευτές, τόσο του Δημοκρατικού, όσο και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, με κωδικό HR-1207, ζητά να γίνει έλεγχος της κεντρικής τράπεζας για πρώτη φορά από το 1913. Ο έλεγχος αυτός πιστεύουν ότι θα αποκαλύψει το ρόλο της τράπεζας αυτής στην πρόκληση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το κίνημα που υπάρχει στην Αμερική για τη νομισματική μεταρρύθμιση, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες [9, 10].


Στην Αργεντινή, η οποία βρέθηκε και αυτή υπό τον ζυγό του Δ.Ν.Τ., το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης έγινε με τον τρόπο που προτείναμε παραπάνω, δηλαδή με την κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας και με την έκδοση χρήματος από το κράτος. Αντιγράφουμε από άρθρο [11] του Ν. Ντάσιου στην εφημερίδα Ρήξη:

«Μετά τις εκτεταμένες λαϊκές εξεγέρσεις στην Αργεντινή […], η νέα κυβέρνηση ανέστρεψε τις προτεραιότητες του ΔΝΤ, δίνοντας έμφαση στην αναδιάταξη της εγχώριας παραγωγής […]. Ταυτόχρονα οι τοπικές αρχές εξέδωσαν «τοπικά ομόλογα», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως νόμισμα. Οι επαρχίες πλήρωσαν τους υπαλλήλους με αποδείξεις που ονομάστηκαν «ομόλογα για την παραγραφή του χρέους» και που ισούνταν με το εθνικό νόμισμα της χώρας το πέσο. Τα ομόλογα αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους για την αγορά τοπικών προϊόντων. Το μέτρο αυτό έχει μια βασική προϋπόθεση: την κρατικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.»

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ
Οι Διεθνείς Τραπεζίτες, δηλαδή το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, ελέγχεται από έναν αριθμό πολύ ισχυρών ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους είναι γνωστοί. Η μεγαλύτερη και πιο πλούσια οικογένεια, με διαφορά, είναι η οικογένεια Rothschild. Άλλες μεγάλες οικογένειες είναι η οικογένεια Schiff, η οικογένεια Warburg και η οικογένεια Rockefeller. Μεταξύ αυτών που αποτελούν την κλίκα είναι o κος Σόρος, ο κος Κίσινγκερ, ο κος Zbigniew Brzezinski , ο κος Ben Bernanke, ο κος John Paulson, καθώς και άλλοι πολλοί. Όταν ο καθεστωτικός τύπος αναφέρεται στους «κερδοσκόπους» ή στις «αγορές» ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους.


Οι έξι μεγάλοι τραπεζικοί κολοσσοί που έχουν κεντρικό ρόλο στο όλο σύστημα είναι η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JP Morgan Chase, η Citigroup, η Bank of America και η Wells Fargo. Οι έξι αυτές τράπεζες έχουν καταθέσεις ή δάνεια, που αντιστοιχούν στο 60% του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α.
Τέλος, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ. είναι οι κεντρικές τράπεζες των κεντρικών τραπεζών. Είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, ελέγχονται από τους Διεθνείς Τραπεζίτες και συντονίζουν τη χρεοκοπία και τη λεηλασία των εθνών. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν προκλήθηκε από λάθος. Ούτε είναι ένα φυσικό φαινόμενο πέρα από τον έλεγχο του ανθρώπου. Προκλήθηκε επίτηδες από την ηγετική κλίκα. Και δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, αλλά θα συνεχιστεί και θα είναι πολύ χειρότερη από την κρίση του 1929.

Στόχος είναι να προκληθεί παγκόσμια οικονομική ύφεση και γενικευμένο αδιέξοδο. Τότε η ηγετική κλίκα θα μπορέσει ευκολότερα να πείσει τον κόσμο, ότι μοναδική λύση είναι η δημιουργία Παγκόσμιου Νομίσματος, Παγκόσμιας Κεντρικής Τράπεζας ιδιωτικά ελεγχόμενης από τους ίδιους και Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Και ας μη γελιόμαστε, η Παγκόσμια αυτή Κυβέρνηση, αν επιβληθεί, δε θα είναι δημοκρατική. Το ποιόν των ανθρώπων που συγκροτούν την ηγετική κλίκα το είδαμε στη Γάζα, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, το έχουμε δει στην πολιτική του Ισραήλ και στην παγκόσμια ανοχή για τις γενοκτονίες του. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και γενοκτόνοι. Αν δημιουργήσουν Παγκόσμια Κυβέρνηση αυτή θα είναι μια παγκόσμια δικτατορία.

Η επιλογή είναι μπροστά μας. Πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους: Ή θα υποταχθούμε στους Διεθνείς Τραπεζίτες ή θα ενώσουμε τους αγώνες μας με τους λαούς όλης της γης, που στενάζουν κάτω από το χρέος και την υποτέλεια που τους έχει επιβληθεί από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Αν επιλέξουμε τον δεύτερο δρόμο, νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε και κάτι παραπάνω: Να γίνουμε η πρωτοπορία του διεθνούς κινήματος ενάντια στο παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ.

Η επιλογή είναι δική μας. 

 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός

politikiprotasi.blogspot.com

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!!


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ


Γεγονότα

1908: Φρικιαστικό έγκλημα στον Πειραιά. Η Μαρία Παπαδάκη τεμαχίζει το νόθο παιδί της κόρης της, ενώ αυτή βρίσκεται στο κρεβάτι του τοκετού, το βάζει στο τσουκάλι, το βράζει κι έπειτα το πετά.

1927: Πραγματοποιούνται οι πρώτες Δελφικές Γιορτές, με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.

1936: Η Χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φονικών συγκρούσεων. Την ίδια εποχή, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το ποίημά του «Επιτάφιος», εμπνευσμένο από τους νεκρούς καπνεργάτες, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης…

1950: Ο Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως «Διακήρυξη Σουμάν» θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1956: Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου στην Αθήνα, καταλήγει σε αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία.

2000: Ο Κώστας Καραμανλής διαγράφει από τη ΝΔ τον βουλευτή Γιώργο Καρατζαφέρη. Αφορμή, οι σκληρές δηλώσεις του τόσο για τον πρόεδρο της ΝΔ, όσο και για τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Άρη Σπηλιωτόπουλο.

Γεννήσεις

1837: Άνταμ Όπελ, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. [θαν. 1895]

1860: Τζέιμς Μπάρι, ο δημιουργός του Πίτερ Παν. [θαν. 19/6/1937]

1921: Σόφι Σολ, γερμανίδα ηρωίδα της αντίστασης κατά των γερμανών («Λευκό Ρόδο»). [θαν. 22/2/1943]

Θάνατοι

1805: Φρίντριχ Σίλερ, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. («Ωδή της Χαράς») [γεν. 10/11/1759]

1850: Γκέι Λουσάκ, γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2 προς 1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό. [γεν. 6/12/1778]

1978: Άλντο Μόρο, ιταλός χριστιανοδημοκράτης πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός. Δολοφονήθηκε από τις «Ερυθρές Ταξιαρχίες», μετά την απαγωγή του στις 16 Μαρτίου. [γεν. 23/9/1916]

sansimera.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 8ης ΜΑΪΟΥ


Ανακοίνωση Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιάρτου


Το προσωρινό Δ.Σ του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιάρτου ανακοινώνει τα παρακάτω.

1. Στην γενική συνέλευση στις 28-4-2010 αποφασίστηκε η
    διενέργεια εκλογών ,για την ανάδειξη τακτικού Δ.Σ.


2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Λύκειο Αλιάρτου την Κυριακή 
    9-5-2010 και ώρα 11π.μ έως 13μμ


3. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΣΙΩΠΗΡΟΣ ΘΡΗΝΟΣ

ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"


Σήμερα Σάββατο στις Θεσπιές πραγματοποιειται συγκέντρωση-διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία με θέμα το χωροταξικό του «Καλλικράτη». Οι Θεσπιείς ζητούν τη συνένωσή τους με Θίσβη και Βάγια για έναν νέο Καλλικρατικό δήμο των 15000 κατοίκων με την ονομασία Δήμος Θεσπιών.

Στον δήμο Θίσβης αποφασίστηκε με επτά ψήφους η πρόταση για συνένωσή τους με  Θήβα, έναντι τεσσάρων που ήθελαν τη συνένωση με Αλίαρτο.

Αντιδράσεις για την συνένωσή τους με την Θήβα έχουν και οι κάτοικοι των Βαγίων.

ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΑΛΛΑ … ΕΚΑΝΑΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΑΝ


Τo 1996 ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης παραιτήθηκε 
από το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ.

Το 1999 αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ

Ολόκληρη την ομιλία, στην οποία ήταν παρών τα «μεγάλα κεφάλια» του ΠΑΣΟΚ, όπως Τσοχατζόπουλος, Κουλούρης, Λαλιώτης, Γ. Παπανδρέου κλπ. θα την βρείτε ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΑΕ ΓΙΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"


Τη βελτίωση των άρθρων του σχεδίου νόμου του «Καλλικράτη» που αφορά το δεύτερο αυτοδιοικητικό βαθμό, ζητούν οι νομάρχες της χώρας, με απόφαση που ελήφθη κατά το Έκτακτο Συνέδριο της ΕΝΑΕ.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο διάλογος μέχρι και την ψήφιση του νομοσχεδίου να παραμείνει ανοιχτός και κατά τη διεξαγωγή του να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν όλες οι απόψεις και οι θέσεις που έχουν καταθέσει οι αυτοδιοικητικοί και έχουν γίνει ομόφωνα αποδεκτές στα συνέδρια.

Το Συνέδριο «καλεί την κυβέρνηση, έστω και την ύστατη στιγμή, να κάνει αποδεκτές τις ομόφωνες αποφάσεις και τις προτάσεις των Συνεδρίων, που έχουν επανειλημμένα επισημανθεί στην κυβέρνηση ως προϋποθέσεις για τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και εξουσιοδοτεί το ΔΣ της ΕΝΑΕ να προσδιορίσει την επανασύγκλησή του»…

Νωρίτερα, στην εισήγησή του, ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ και νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος είχε υποστηρίξει ότι το σχέδιο «Καλλικράτης« «απέχει πολύ από τα πολυσέλιδα υπομνήματα και τις αποφάσεις των συνεδρίων της ΕΝΑΕ, καθώς σηματοδοτεί την απομάκρυνση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης από τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες».

Ο κ. Δράκος έθεσε τις «κόκκινες γραμμές» στη διαπραγμάτευση με το υπουργείο λέγοντας ότι θα πρέπει διασφαλιστούν οι πόροι και τα οικονομικά του νέου θεσμού, καθώς όλα όσα αναγράφονται στο προσχέδιο δεν εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα οικονομικά εφόδια.

Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να δοθούν με γρήγορους ρυθμούς και να υπάρξει ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη ολοκληρωμένη στελέχωση των νέων υπηρεσιών, είπε ο κ. Δράκος, ενώ αναφερόμενος στον τρόπο επιλογής των τοπικών αντινομαρχών επεσήμανε τον φόβο «δημιουργίας φυγόκεντρων τάσεων που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν κατεστημένα φέουδα και τιμάρια στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας».

Για βέλτιστο εγχείρημα έκανε λόγο ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, ο οποίος υποστήριξε ότι «ο «Καλλικράτης« και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον αιρετό περιφερειάρχη κοστολογούνται, η χάρτα ανθρώπινου δυναμικού γίνεται πράξη και η πράσινη ανάπτυξη απονέμεται στον δεύτερο αυτοδιοικητικό βαθμό».

Παράλληλα, ο κ. Μίχας υποστήριξε ότι με το σχέδιο νόμου ενισχύονται και ισχυροποιούνται οι νησιωτικοί πόλοι και καταρτίζεται το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον δεύτερο βαθμό που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Το αίτημα της διατήρησης των σημερινών νομαρχιών ως διοικητικών μονάδων (με τις πολύ σημαντικές τους διευθύνσεις Υγείας, Μεταφορών, Προστασίας Καταναλωτή, Ανάπτυξης, Εμπορίου κ.α.) τέθηκε από όλους σχεδόν τους ομιλητές. Από τα σημεία σύγκλισης των νομαρχών και των δύο μεγάλων κομμάτων ήταν και το αίτημα διασφάλισης του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής περιφέρειας.

nooz.gr

ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΧΙ ΚΑΛΗΚΡΑΤΕΙΑ


Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Μια πολιτική μεταρρυθμίσεων, προϋποθέτει μια παιδεία μεταρρυθμίσεων. Οι Πανεπιστημιακοί θεσμοί, τμήματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικής, Ανάπτυξης, Διοίκησης, Οικονομίας είναι πολύ μακριά από αυτό που δεκαετίες πριν ονόμασα «Περιφερειακή Επαναθεμελίωση του Κράτους», καθώς και «Νέα Θεσμική Αρχιτεκτονική». Εκεί που υπάρχει αγλωσσία, όλο και όλο να έμαθαν πέντε λέξεις, είναι το πεδίο της πολιτικής, των κατεχόντων το κράτος, την κυβέρνηση.

Έτσι μια μεγάλη ιδέα – ως γνωστόν ταυτίσθηκα με αυτήν νομίζω από τα 20-22 μου χρόνια – καταλήγει στην κλίνη του Προκρούστη, στην Κακιά Σκάλα του ΚΚΚΑΣΟΡ…

Αυτές οι ομάδες και τα πρόσωπα όπως παρατηρείται και σε άλλες περιφερειακές, δορυφορικές χώρες έχουν μόνο μια ικανότητα: να εκφυλίζουν ιδέες, όνειρα και σχέδια.
Αν κινούνταν σε ένα σοβαρό επίπεδο θα διεκδικούσα, σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον θα μου απέδιδαν την πατρότητα της. Δεν νομίζω ότι κανείς Πανεπιστημιακός ή Πολιτικός ανέδειξε αυτό το μεγάλο ζήτημα όσο εγώ. Πρόκειται όμως για μια Προκρούστεια επιχείρηση. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά που επεξεργάσθηκα και προέβαλα επί δεκαετίες. Η μεταρρύθμιση αυτή ήταν αίτημα του προηγούμενου αιώνα όχι του 21ου. Οι σημερινοί προκρούστειοι νομοθέτες της ήταν υπονομευτές της. Ποτέ ένας πρώην υπονομευτής δεν μπορεί να μεταβληθεί, να μεταμορφωθεί σε μεταρρυθμιστή. Αυτό διδάσκει η ιστορία και η πολιτική. Μπορεί να παράγει μόνο τέρατα, παραμορφώσεις. Όπως αυτό το κατασκεύασμα ανεύθυνων γραφειοκρατών προσβάλει την ιστορική, γεωγραφική, θεσμική αρχιτεκτονική της Ελλάδας. Προσβάλει επίσης τον Καλλικράτη όπως χρόνια πριν προσέβαλαν τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Ζήτησα εδώ και καιρό από τους Δημάρχους και τους Νομάρχες να ανοίξουν αυτήν την συζήτηση. Προκάλεσα ο ίδιος αυτήν την συζήτηση σε ορισμένες Περιφέρειες. Οι πλέον εχθρικοί ήταν οι Νομάρχες και Δήμαρχοι μέλη του ΚΚΚΑΣΟΡ. Όλο αυτό το ολοκληρωτικού τύπου μόρφωμα.
Μια μεταρρύθμιση όμως για να πετύχει, ειδικά αυτές που αφορούν την περιφερειακότητα, την πολυκεντρικότητα προϋποθέτει την κυοφορία, την υλοποίηση της πρώτα σε επίπεδο κοινωνίας, παιδείας, συμμετοχής των πολιτών.
Άλλο συμμετοχική δημοκρατία και άλλο υπουργικές αποφάσεις και εκτρωματικά νομοθετήματα γραφειοκρατών. Στην χώρα μας αυτές οι ολοκληρωτικού τύπου ομάδες κατέστρεψαν τόσο την λέξη Συμμετοχή όσο και την λέξη Δημοκρατία. Αυτό το φαινόμενο της καταστροφής των λέξεων που καταργεί τον διάλογο και την δημοκρατία αναλύω στο τελευταίο μου βιβλίο. Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ΚΚΚΑΣΟΡ.
Ένα ιστορικό σχέδιο δεν μπορεί να πάρει την μορφή του επείγοντος στο δημοσιονομικό και χρηματιστικό παζάρι μιας ένοχης και ανίκανης εφήμερης πολιτικής τάξης. Δεν θα καταργηθούν οι θεσμοί ή θα δημιουργηθούν θεσμικά γεωγραφικά τέρατα για να υλοποιήσουν το σχέδιο τους για την Ελλάδα να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε.
Αυτό το προκρούστειο κατασκεύασμα πρέπει να αποσυρθεί και να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος όχι αγραμμάτων αλλά ειδικών, όχι υπαλλήλων καριεριστών αλλά πολιτικών.
Αντί για την επαναθεμελίωση έχουμε ένα οικοδόμημα χωρίς η με λάθος θεμέλια.
Δεν θέλω να επεκταθώ αλλά αν δεν κατανοείς ότι η Κύμη, το Τρίγωνο Έβρου, η Σταυρούπολη Ξάνθης, η Τετράπολης Μεσσηνίας μπορούν να αποτελέσουν νέα πολεοδομικά συγκροτήματα ποιότητας, νέες Πόλεις, νέους Δήμους. Ότι η Καλλιθέα πρέπει να ενωθεί με την Αθήνα ώστε η Αθήνα να αποκτήσει κέντρο και να γίνει πόλης – γράφω για αυτό στο βιβλίο μου – τότε είναι καλά να πάς στο σπίτι σου. Πολύ περισσότερο αν δεν κατανοείς τι σημαίνει ιστορικές Περιφέρειες. Θέλουμε άξιους και όχι ανάξιους.
Αυτή η ομάδα που κατέχει σήμερα το κράτος, τους θεσμούς για πολλούς λόγους πρέπει να απομακρυνθεί σύντομα. Γιατί στο παρελθόν αλλά και τώρα προσέβαλε θεμελιώδεις έννοιες της ύπαρξης μας ως Έθνος, ως Κράτος, ως Πολίτες, ως Ανθρώπους. Ας μην τις απαριθμήσουμε.
Η ακατέργαστη πρόχειρη, προκρούστεια προσέγγιση μιας μεγάλης ιδέας είναι μια ακόμη απόδειξη ότι δεν βρισκόμαστε μόνο στην σφαίρα της ανεπάρκειας αλλά της κακιστοκρατίας και επιταχύνει την ανάγκη της απομάκρυνσης της.
Θέλουμε κυβέρνηση αξιοκρατίας όχι κακιστοκρατίας.
Η αντίληψη του Κυβερνώ που ταυτίζεται με την λαϊκή ρήση «στου κασίδη το κεφάλι μαθαίνουν διάφοροι μπαρμπέρηδες ή μπαρμπέρησες» πρέπει να αποτελέσει επιτέλους παρελθόν για την χώρα. Σοβαροί Φιλέλληνες Ευρωπαίοι αναλυτές γράφουν αυτές τις μέρες για την ανεπάρκεια, την μικρότητα, την μετριότητα του πολιτικού μας προσωπικού.
Εσείς ειδικά στην Θράκη γνωρίζεται ότι από το 80-81’ έδειξα δια του προσωπικού παραδείγματος ένα άλλο τρόπο, ένα άλλο ήθος του κυβερνάν. Στην Θράκη δημιουργήσαμε μια πολιτική Σχολή. Με αυτήν πετύχαμε την Εγνατία. Η αλλαγή δεν σήμαινε για εμάς, για εμένα, προσωπικός οικονομικός πλουτισμός. Είμαστε πλούσιοι σε άλλα πράγματα. Θυμάστε ότι το δεύτερο βιβλίο μου έκδοση 1983 είχε τίτλο Πως μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Το έγραψα για να δείξω έναν άλλο δρόμο και να εμποδίσω εκείνο το Κρατικίστικο τσουνάμι που μετέφερε ένα ολόκληρο κόμμα στο κράτος. Πρώτα τα πρωτοπαλίκαρα του, οι λεβέντες έδωσαν το σύνθημα του παρκαρίσματος στο κράτος. Ήμουν μόνος και αντιμετώπιζα επιθέσεις πεζοδρομίου. Όταν δεν μπορείς να σταθείς στο διάλογο τότε κρύβεσαι στο πεζοδρόμιο ή πας στον Κοσκωτά και σε άλλους, στην Σιεμενς και αλλού.
Για αυτό το σημερινό μόρφωμα του μη Αρχηγού και του μη Κόμματος το ΚΚΚΑΣΟΡ στερείται νομιμοποίησης. Πρώτα ηθικής.
Οι Έλληνες χειραγωγημένοι δέχθηκαν μια παιδεία οπού το κυβερνώ ταυτίσθηκε με το παρκάρω στο κράτος, διορίζω και διορίζομαι, μαζί με το δανείζομαι.
Η μεταρρύθμιση της επαναθεμελίωσης του κράτους είναι μια ιστορική ευκαιρία για την μετάβαση της χώρας σε μια σύγχρονη πολιτική παιδεία του κυβερνάν.
Τον χωροταξικό, πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό, αναπτυξιακό, αισθητικό επανασχεδιασμό της χώρας. Αφετηρία μιας άλλης Παλιγγενεσίας όπως την ονόμασα κλείνοντας στο πρώτο κείμενο μου που πρότεινε την δημιουργία μίας νέας πόλης στα παράλια του Θρακικού πελάγους της ΡΩΜΑΝΙΑΣ. Μεγάλη ιδέα που έπεσε απάνω σε ένα περιβάλλον μικρών ανθρώπων.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένοχα πρόσωπα, μια ένοχη από το παρελθόν ομάδα, με τις νέες στρατολογήσεις της – παιδομαζώματα – να καταστρέψουν και αυτήν την ιδέα. Όπως κατέστρεψαν τις ιδέες, τα οράματα όχι μόνο μιας γενιάς αλλά γενεών. Η νέα Ελλάδα πρέπει να είναι ριζικά διαφορετική.
Προϋπόθεση για αυτό είναι η αποστράτευση, ο εξοστρατισμός όλου αυτού του ένοχου αγράμματου, άγλωσσου πολιτικού λεγόμενου προσωπικού.
Αν μετά την χούντα το αίτημα ήταν ή Αποχουντοποίηση, σήμερα είναι ή Αποκομματικοποίηση από τα Κόμματα μη Κόμματα και τα ποίμνια τους. Όχι τον λαό το πλήθος. Θέλουμε λαό όχι πλήθος, πολίτες όχι κοπάδια και μαντριά όπως διακήρωσε ο Ηπειρώτης. Αυτά τα μαντριά, όχι κόμματα, οδήγησαν την χώρα από την τυραννία των όπλων, των συνταγματαρχών στην τυραννία του χρηματιστικού κεφαλαίου. Όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης ήταν πελάτες του. Γράφω από το 1980 για αυτό.
Αν από τα μαντριά κοπεί η δημόσια χρηματοδότηση και η τηλευποτροφία των λόμπυ, θα πάψουν να υπάρχουν και θα επιστρέψει η πολιτική στην χώρα. Άλλο κόμμα και άλλο μιζοκόμμα της siemens.
Ευχαριστώ το βιβλιοπωλείο ΣΠΑΝΙΔΗ γιατί με την συμβολή του δημιουργήσαμε εδώ κοντά στα Αρχαία Άβδηρα, μια Αγορά Διαλόγου. Έτσι εγώ πήρα άδεια από την Μακρόνησο και ήρθα να σας μιλήσω. Είναι γνωστόν ότι εξορίστηκα από την Δικτατορία αλλά και την «υπαρκτή δημοκρατία» της μεταπολίτευσης.
Δεν αισθάνομαι την ανάγκή να σας ζητήσω συγνώμη. Μάλλον εσείς οφείλεται να μου ζητήσετε συγνώμη καθώς και άλλοι. Αν οι συγνώμες τους ήταν ειλικρινείς θα ξεκινούσαν με το συγνώμη Μιχάλη. Αυτό λέει η ιστορία.
Η έννοια της Ελλάδας είναι συνώνυμη της Δημοκρατίας, της Αγοράς, της εκκλησίας του Δήμου. Είναι συνώνυμο του βιβλίου, του slowbook όχι των φαστ μπουκάδικων που μαζί με τις ΥΕΝΕΔ, την τηλεκρατία, τις υπότροφες της πολιτικές νομενκλατούρες κατέστησαν τους Έλληνες άφωνους.
Αυτό δεν είναι Ελλάδα.
Ξάνθη 4 Μαΐου 2010
Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Αρέσει σε %d bloggers: