Daily Archives: 22 Ιουνίου 2010

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ


του Φώτη Π. Κανελλόπουλου
• Ελεύθερου, μαχόμενου και μη εμμίσθου και μη κρατικοδίαιτου Δικηγόρου.
• Μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, (Δ.Σ.Α.), (Α.Δ.Τ.: 8257/2010)
• κατοίκου Αθηνών, οδός Μεταμορφώσεως, αρ. 50, Τ.Κ. 18345.
ΚΑΤΑ
1) Του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, σημερινού Προέδρου, της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κατοίκου Αθηνών, Μέγαρο Μαξίμου, Λ. Ηρώδη του ΑΤΤΙΚΟΥ.

2) Της υπ΄αριθμ.: 2876/7.10.09, (Φ.Ε.Κ. 2234, τ.Β΄/7.10.09), αντισυνταγματικής απόφασής του ανωτέρω, (άρθρο 16, παρ. 2, του Συν/τος), για την αλλαγή του τίτλου του: «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε: «Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρ/των».
3) Της παραλείψεως και της σιωπηλής αρνήσεως του ανωτέρω, να απαντήσει στην 63746/29.3.2010 αίτηση πληροφοριών μου…

1) Επειδή ο σημερινός Πρωθυπουργός της Χώρας, με την ανωτέρω προσβαλλομένη απόφασή του, άλλαξε και τροποποίησε τον τίτλο του «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε «Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων».
2) Επειδή όμως, αυτή η αλλαγή και η απάλειψη του επιθετικού προσδιορισμού ως «εθνικής», της παιδείας, αντίκειται στην παράγραφο 2, του άρθρου 16, του ισχύοντος Συντάγματος της Χώρας, η οποία αναφέρει ρητά τα εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
3) Επειδή ο ανωτέρω Πρωθυπουργός, παραβίασε το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, με την ανωτέρω απόφασή του.
4) Επειδή ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κ.Γ.Παπανδρέου, αποδομεί το Έθνος, την Παιδεία και την Πατρίδα μας γενικώτερα.
5) Επειδή σαφέστατα και κατηγορηματικά το Σύνταγμα, με την παραπάνω ρητή διάταξή του, απαγορεύει την κατάργηση του επιθετικού προσδιορισμού της Παιδείας, δηλαδή της Εθνικής Παιδείας, από την ανωτέρω φράση και έννοια.
6) Επειδή η παιδεία είναι ταυτόσημη με το Ελληνικό Έθνος και Έθνος χωρίς παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει.
7) Επειδή κατέθεσα προς τον ανωτέρω Πρόεδρο της Κυβέρνησης, την από 16.3.2010 αίτηση πληροφοριών, με την οποίαν του ζητούσα να με ενημερώσει, βάσει ποίων διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Χώρας, άλλαξε την ονομασία του «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε «Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων» αφαιρώντας και καταργώντας τον προσδιορισμό «Εθνικής» της Παιδείας, (Φ.Ε.Κ. 2274, τ.Β 7-10-09, αριθμ.αποφ. 2876).
8) Επειδή η ανωτέρω αίτηση, επεδόθη στο πολιτικό του γραφείο, με την υπ’ αριθμ.: 6374β/19-2-10 έκθεση επιδόσεως, της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μαρίας Δ.Αλεξίου, Νικηταρά 8-10, Αθήνα.
9) Επειδή ουδεμίαν απάντηση έλαβα από τον ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 και 3, του Συν/τος της Χώρας, καθώς επίσης και παρ. 1, του άρθρου 6, του Νόμου 3242/04 (ΦΕΚ 102, τ. 1, 24-5-04), ο οποίος τροποποίησε τον Νόμο 3230/04, (ΦΕΚ 44Α) και βάσει του οποίου ήταν υποχρεωμένος να μου απαντήσει μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, από της λήψεως της ανωτέρω.
10) Επειδή ουδεμία απάντηση έλαβα από τον ανωτέρω, σύμφωνα προς την διάταξη του άρθρου 10, παρ. 1, της Διεθνούς συμβάσεως της Ρώμης, της 4-11-50, που έχει κυρωθεί και ισχύει σήμερα και στην Ελλάδα (ΝΔ 53/1974 ΦΕΚ 258, τ. 1, σε συνδυασμό προς την διάταξη του εδαφίου β, της παρ. 1, του Ν. 1943/91).
11) Επειδή δια της σιωπηλής αρνήσεως του ανωτέρω, συντελέστηκε αυτόματα, ασώματη, σιωπηρή, αρνητική, ατομική, διοικητική πράξη, από τον εν λόγω Πρωθυπουργό, σε βάρος της υποθέσεως της αιτήσεώς μου, (παρ. 4, του άρθρου 45, του ΠΔ 18/84).
12) Επειδή και σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 45, του ανωτέρω Π.Δ., δικαιούμαι να καταθέσω αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του υμετέρου Δικαστηρίου, σαν ένας ευαισθητοποιημένος και φορολογούμενος Έλληνας πολίτης και δικηγόρος, που τα έννομα συμφέροντα μου θίγονται, από την ανωτέρω σιωπηρή προσβαλλομένη πράξη και παράλειψη.
13) Επειδή λόγοι που θεμελιώνουν την αίτηση ακυρώσεως, που ασκώ ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 48, του ανωτέρω Π.Δ. είναι η παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης του Νόμου.
14) Επειδή έχω έννομο συμφέρον και ασκώ νόμιμα την παρούσα ενώπιον του Σ.τ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 47, του Π.Δ. 18/89.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης αποφάσεως, του σημερινού Πρωθυπουργού της Χώρας και την επαναφορά του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, στην προηγούμενη ονομασία του.

Αθήνα 28-5-2010
Ο Αιτών Δικηγόρος
ΦΩΤΗΣ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Π. & ΣτΕ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ ΑΜ 8257/08
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 50 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 18345
ΚΙΝ.: 6947671870
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΓΩΝΑ


Με την κυρία Θάλεια Δραγώνα, την ειδική γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, ασχολείται η Δικαιοσύνη, έπειτα από ΑΜΕΣΗ παρέμβαση του προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιου Καλαμίδα, μετά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του «ΠΑΡΟΝ» για το ότι η κυρία Δραγώνα εξελέγη καθηγήτρια ενώ στερείτο βασικού τίτλου σπουδών, όπως έχει βεβαιώσει το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Όπως μας ενημέρωσε με επιστολή του ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στις 16 Φεβρουαρίου είχε στείλει, με αφορμή το δημοσίευμα του «Συναξαριστή» στο φύλλο του «Π» της 14ης Φεβρουαρίου, επιστολή στην υπουργό Παιδείας, από την οποία ζητούσε «να μας γνωρίσετε αν συννόμως ή όχι αναγνωρίστηκε το διδακτορικό δίπλωμα της κ. Θάλειας Δραγώνα κι αν συννόμως ή όχι αυτή εξελέγη ως καθηγήτρια πανεπιστημίου»…

Την απάντηση της υπουργού Παιδείας ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Καλαμίδας διαβίβασε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τέντε, ο οποίος ήδη την έστειλε στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Εισαγγελέα κυρία Ράικου, με την παραγγελία να διερευνηθεί η νομιμότητα της εκλογής της κυρίας Δραγώνα ως καθηγήτριας πανεπιστημίου και η πραγματική διάσταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες, έπειτα από συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας (για τις οποίες πιθανότατα έχει ενημερωθεί και το Μαξίμου), η κυρία Δραγώνα, μετά και την παρέμβαση του προέδρου του Αρείου Πάγου (που ήρθε να προστεθεί στο βαρύτατο γι’ αυτήν κλίμα που έχει δημιουργηθεί όχι μόνο στη Θράκη, αλλά και στην κοινή γνώμη όλης της χώρας), που πλέον κάνει δύσκολη την παραπέρα παραμονή, πρόκειται να αποχωρήσει οικειοθελώς.

paron.gr

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΩΝ


 Οι τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ Αλιάρτου και Θεσπιών  καλωσορίζουν τις υποψηφιότητες των πέντε συμπολιτών μας που κατεβαίνουν στις εκλογές και στέλνουν το μήνυμα της αλλαγής στις νοοτροπίες και τις πολιτικές του παρελθόντος.

Διαβάστε την ανοιχτή επιστολή στη συνέχεια της ανάρτησης

Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ   ΑΛΙΑΡΤΟΥ                               

Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ   ΘΕΣΠΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

 

   Η αποκέντρωση του κράτους αποτελούσε θεμελιώδες μέρος  της  παιδείας, του προγράμματος, της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ. Η μεγάλη αλλαγή του κράτους με την εκλογική νίκη του 1981 ήταν και παραμένει απόλυτη ανάγκη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ένα άλλο πρότυπο κράτους  και  δημοκρατίας. Το συγκεντρωτικό κράτος και το πελατειακό πολιτικό σύστημα ήταν η τροχοπέδη για την μεγάλη αλλαγη του κράτους .

  Κεντρική προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και θεμέλιο της λαικής ετυμηγορίας της  4 ης Οκτωβρίου 2009 είναι η ανάληψη ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών για ένα κράτος που σέβεται ,στηρίζει και προστατεύει τον πολίτη, για ένα κράτος που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον . Με την ψήφιση του “Καλλικράτη” δημιουργούνται οι προυποθέσεις για την δημιουργία μιας νέας ικανής και δημοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης .

  Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του “Καλλικράτη” είναι η ποιότητα ,το ήθος οι δυνατότητες των προσώπων τα οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν την μεταρρύθμιση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

  Ο Πρόεδρος του  ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός Γιώργος  Παπανδρέου έχει επανειλλημένα διακηρύξει την ανάγκη μιας νέας αλλαγής όπως αρμόζει σε ομάδες  η πολιτικά κόμματα που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και κινούνται σε μια προσδοκία απελευθερωτική. Το ίδιο ισχύει και για την τοπική αυτοδιοίκηση.

  Οι νοοτροπίες , οι παραλυτικές ισορροπίες  των Φέουδων  -Φεουδαρχών , των ανούσιων τοπικισμών είναι ανάγκη να εκλείψουν.

  Καλωσορίζουμε και τις πέντε ( 5 ) υποψηφιότητες  των συμπολιτών μας  για το αξίωμα του δημάρχου του νέου δήμου Αλιάρτου.Υποστηρίζουμε πάντα ότι το διακύβευμα  των αυτοδιοικητικών εκλογών του Νοεμβρίου, το ζητούμενο για την Δημοκρατική Παράταξη είναι η ποιότητα , το ήθος ,οι δυνατότητες των προσώπων  τα οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν τον “Καλλικράτη”.

  Ο υποψήφιος  δήμαρχος  και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι  του συνδιασμού του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να σέβονται , να εστερνίζονται τις αρχές ,τις αξίες  του κινήματος . Αξίες της διαφάνεια,της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ,της χρηστής διοίκησης ,της υπεράσπισης των κοινών υποθέσεων των πολιτών.

 

                                     ΟΙ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΠΑΣΟΚ

                                               ΑΛΙΑΡΤΟΥ   &    ΘΕΣΠΙΕΩΝ

                                                  ΗΜ  18 – 6 – 2010

ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ


Νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στις ακτές της Υλίκης, κοντά σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, από την πλευρά που βρίσκεται το Μουρίκι Θηβών.
Στο σημείο η δυσοσμία ήταν έντονη, τα νερά μαύρα ενώ στην περιοχή υπήρχαν διάσπαρτα σκουπίδια.
Υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ εκτίμησε ότι ο θάνατος των ψαριών ίσως προκλήθηκε λόγω της στασιμότητας των νερών που δεν οξυγονώνονται σωστά και το χρώμα της λίμνης πιθανόν να οφείλεται στα φύκια σε συνδυασμό με τα στάσιμα νερά.

Για καλό και για κακό, πάντως, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε δειγματοληψία για έλεγχο του νερού

zougla.gr
Αρέσει σε %d bloggers: