ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΡΕΠΠΑ

Την εισοδο φορτηγών στο πλοίο Blue Star1 προσπάθησαν να εμποδίσουν λίγα λεπτά μετά τις 5 περίπου 100 ιδιοκτήτες φορτηγών που είναι συγκεντρωμένοι στο λιμάνι του Πειραιά μετά την απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ και οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία.Την απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων πήραν λίγο μετά τη μια το μεσημέρι οι μεταφορείς. Η απόφαση ελήφθη δια βοής και απορρίφθηκε η πρόταση για μυστική ψηφοφορία. Η βάση των μεταφορέων πιέζει να κατέβουν στο λιμάνι προκειμένου να εμποδίσουν τον απόπλου και τον κατάπλου των πλοίων. Το λιμάνι αστυνομοκρατείται και όλες οι πύλες είναι αποκλεισμένες από άνδρες των ΜΑΤ.Σημαντική εξέλιξη θεωρείται επίσης οτι πλεον την κατάσταση στα χέρια της έχει πάρει η επιτροπή αγώνα με επικεφαλής τον Γιώργο Πασπάτη.’Οπως δήλωσε ο κ. Πασπάτης ανακοινώνοντας την συνέχιση των κινητοποιήσεων : «Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του κλάδου από την κυβέρνηση». Νωρίτερα, ο υπουργός Μεταφορώντους έστειλε επιστολή, στην οποία επαναλαμβάνονται οι τελικές θέσεις της κυβέρνησης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ…


Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

«Η κυβέρνηση συνεπής στις πολιτικές της δεσμεύσεις, επανέρχεται στο ειδικότερο θέμα που αφορά στη στήριξη των επαγγελματιών εμπορευματικών μεταφορών, ενόψει εφαρμογής του νέου νόμου. Τα σχετικά θέματα τέθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου τον περασμένο Αύγουστο.

Σε συνέχεια αυτού του διαλόγου, αλλά και των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης τόσο κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στις 14/9/2010 όσο και κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής που ακολούθησε, επαναλαμβάνουμε πιο αναλυτικά τις τελικές μας θέσεις:

Α. Όσον αφορά στα φορολογικά θέματα:

1. Σταδιακά καταργείται ο φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση των αδειών στο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος και μηδενίζεται την 1/1/2013.

2. Δίνεται δυνατότητα στους κατόχους αδειών Φ.Δ.Χ. να αποσβέσουν την αξία της άδειας τους αφαιρώντας την από τα ακαθάριστα έσοδα, κάθε έτος για περίοδο από 3 έως και 7 χρόνια και με τρόπο που επιλέγουν οι ίδιοι.

3. Εάν σε κάποιο έτος οι μεταφορείς δεν έχουν φορολογητέα κέρδη επιτρέπεται να μεταφέρουν το δικαίωμα της απόσβεσης στα επόμενα χρόνια (μέχρι τα 7).

4. Στην περίπτωση που μέσα σε αυτό το διάστημα μεταβιβασθεί η άδεια, τότε το υπόλοιπο της απόσβεσης μπορεί να μεταβιβασθεί προς όφελος των νέων ιδιοκτητών.

5. Σε περίπτωση σύνταξης δίνεται το δικαίωμα να κάνουν χρήση του υπολειπόμενου ποσού της αξίας της άδειας για απόσβεση.

6. Ειδικά για τους μικρούς νομαρχιακούς μεταφορείς προβλέπεται προσαύξηση των ποσών απόσβεσης της άδειας κατά 50%.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή αντισταθμίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την μείωση της άυλης αξίας των αδειών και θα συμπεριληφθεί σε επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Όσον αφορά στα συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά:

1. Οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΑ πριν το 1993, που συνταξιοδοτούνται από 1/1/2011 και εφεξής από τον ΟΑΕΕ για τον υπολογισμό της σύνταξης εντάσσονται από την ΠΟ3 κατηγορία στην ΠΟ5 για τα χρόνια που έχουν συμπληρώσει στο ΤΣΑ μέχρι 31/12/2006.

2. Η ένταξη στην κατηγορία αυτή γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και καταβολή πρόσθετης εισφοράς 250 € για κάθε έτος ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί στο ΤΣΑ μέχρι 31/12/2006.

3. Για τα έτη από 1/1/2001 και εφεξής η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχουν ενταχθεί οι παραπάνω ασφαλισμένοι (ΠΟ4 και ΠΟ6).

4. Η καταβαλλόμενη σύνταξη και στις δύο περιπτώσεις ανέρχεται στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014.

5. Με τη ρύθμιση αυτή οι δικαιούχοι με 35 χρόνια ασφάλισης θα λάβουν σε ετήσια βάση αύξηση ύψους 2350 €. Οι έχοντες περισσότερα χρόνια ασφάλισης θα λάβουν ακόμα μεγαλύτερο ποσό.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιληφθούν σε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός του έτους.

Γ. Όσον αφορά στην ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο και την ενίσχυση με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα:

1. Στο σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου θα προβλέπεται για πρώτη φορά η υπαγωγή σε αυτόν επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των μεταφορών, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο σχετικό άρθρο του νέου νόμου για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές .

2. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών από εξειδικευμένα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο που καταθέτει άμεσα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς επίσης και τις κανονιστικές αποφάσεις για εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Όπως είναι φανερό, με τα παραπάνω, η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται πλήρως στις δεσμεύσεις που ανέλαβε».

Οι αποδέκτες
Η επιστολή έχει ως αποδέκτες την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών Δ.Χ. του Ν.Δ.531/70 (Π.Ο.Ι.Φ.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.ΜΙ.Φ.Α.), το Σωματείο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων Μακεδονίας – Θράκης «Ο Φίλιππος», την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Δ.Χ. Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων και Ασφάλτου, την ΠΣΧΕΜ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ., το Σωματείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων Οχημάτων (Σ.Ι.Γ.Ο.), το Συνδικάτο Χερσαίων και Εμπορευματικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και Δυτικής Μακεδονίας, την Ομοσπονδία Φ.Δ.Χ. Β. Ελλάδος και τα Σωματεία Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

newsit.gr

Posted on 24 Σεπτεμβρίου 2010, in dk, Ελλαδικά. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: