ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αναγνώστρια Κ.Κ.

«ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΑΣ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ TRO(MA)KTIKO»

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΤΣΙΧΛΗΣ
 
Το υπουργείο εσωτερικών,αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,με εγκυκλίους επιχειρεί να δώσει απαντήσεις,σε θέματα που σχετίζονται με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010…

Α. Δημοτικές εκλογές:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 (Α
ʼ 87) παρέχεται η δυνατότητα, εκτός από τον υποψήφιο Δήμαρχο, και σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, όπως αναλύεται και στην υπʼ αριθμ. 18/ 2010 ερμηνευτική εγκύκλιο (Κεφάλαιο Βʼ, 2.5 Παραίτηση- Θάνατος υποψηφίου).
1) Η παραίτηση υποψηφίου δημοτικού συμβούλου και συμβούλου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας νοείται τόσο για τον μετά την ανακήρυξή του χρόνο (23η Οκτωβρίου 2010) και μέχρι την όγδοη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (30η Οκτωβρίου), όσο και για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού (17η Οκτωβρίου 2010) και μέχρι την ανακήρυξη αυτού (23η Οκτωβρίου 2010), σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010. Στην τελευταία περίπτωση, αν και τυπικά πρόκειται περί ανάκλησης της δήλωσης υποψηφιότητας κάποιου, εντούτοις έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με την παραίτηση, δοθέντος ότι στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3852/ 2010 δεν ορίζεται η δήλωση υποψηφιότητας ως ανέκκλητη.
2) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, η οποία εφαρμόζεται αδιακρίτως για κάθε μορφή παραίτησης, μη εξαιρούμενης και της ανάκλησης της υποψηφιότητας πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων (23η Οκτωβρίου 2010), η μη συμπλήρωση του συνδυασμού με νέο υποψήφιο δεν αποτελεί λόγο μη ανακήρυξής του, ακόμα και αν ο συνδυασμός δεν διαθέτει το ελάχιστο ποσοστό των υποψηφίων και από τα δύο φύλα και τον ελάχιστο για την ανακήρυξη αριθμό υποψηφίων που απαιτούν οι οικείες διατάξεις.
Στις παραπάνω περιπτώσεις παραίτησης ή ανάκληση της υποψηφιότητας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, η υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, αφού δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της (6η Νοεμβρίου 2010). Η δήλωση συμπλήρωσης υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο και επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.

Β. Περιφερειακές εκλογές
Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010 παρέχεται η δυνατότητα, εκτός από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και τους υποψηφίους Αντιπεριφερειάρχες, και σε υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, όπως αναλύεται και στην υπʼ αριθμ. 19/ 2010 ερμηνευτική εγκύκλιο (Κεφάλαιο Βʼ, 2.4 Παραίτηση- Θάνατος υποψηφίου).
1) Η παραίτηση υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου νοείται τόσο για τον μετά την ανακήρυξή του χρόνο (23η Οκτωβρίου 2010) και μέχρι την όγδοη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (30η Οκτωβρίου), όσο και για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της δήλωσης του συνδυασμού (17η Οκτωβρίου 2010) και μέχρι την ανακήρυξη αυτού (23η Οκτωβρίου 2010), σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010. Στην τελευταία περίπτωση, αν και τυπικά πρόκειται περί ανάκλησης της δήλωσης υποψηφιότητας κάποιου, εντούτοις έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με την παραίτηση, δοθέντος ότι στις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 3852/ 2010 δεν ορίζεται η δήλωση υποψηφιότητας ως ανέκκλητη.
Η δήλωση συμπλήρωσης υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 121, παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/ 2010, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Η υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας (6η Οκτωβρίου 2010), αφού δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.
2) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, η οποία εφαρμόζεται αδιακρίτως για κάθε μορφή παραίτησης, μη εξαιρούμενης και της ανάκλησης της υποψηφιότητας πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων (23η Οκτωβρίου 2010), η μη συμπλήρωση του συνδυασμού με νέο υποψήφιο δεν αποτελεί λόγο μη ανακήρυξής του, ακόμα και αν ο συνδυασμός δεν διαθέτει το ελάχιστο ποσοστό των υποψηφίων και από τα δύο φύλα και τον ελάχιστο για την ανακήρυξη αριθμό υποψηφίων που απαιτούν οι οικείες διατάξεις.
Αποκλειστικές προθεσμίες για θέματα σχετικά με τις εκλογές – Το υπουργείο ζητά από Δήμους,κοινότητες και Πρωτοδικεία να διευκολύνουν την διαδικασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Α. Δήμοι-Κοινότητες
1. Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ.5 και άρθρο 116, παρ.3 του Ν. 3852/2010)
2. Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου της ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 και άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010)
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν οι Δήμοι-Κοινότητες κατά το δυνατόν τους υποψηφίους:
3. Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία μπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου (άρθρο 21, παρ. 1 και άρθρο 123, παρ. 1 του Ν 3852/2010)
4. Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη (άρθρο 21, παρ. 2 και άρθρο 123, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).
5. Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσμία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε ( άρθρο 35, παρ. 4 και άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010)

Β. Πρωτοδικεία
1. Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου της ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 και άρθρο 121, παρ. 7 του Ν. 3852/2010
2. Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
από το Πρωτοδικείο (με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20, παρ. 1 και άρθρο 122, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
3. Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010, κατά την οποία μπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου (άρθρο 21, παρ. 1 και άρθρο 123, παρ. 1 του Ν 3852/2010)
4. Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας ( άρθρο 35, παρ. 1 και άρθρο 141, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
5. Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010, κατά την οποία λήγει η προθεσμία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε (άρθρο 35, παρ. 4 και άρθρο 141, παρ. 4 του Ν. 3852/2010
Καλούνται, επίσης, να διευκολύνουν τα Πρωτοδικεία κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη.

Posted on 9 Νοεμβρίου 2010, in dk, Δημοτικές Εκλογές 2010, Ελλαδικά. Bookmark the permalink. 12 Σχόλια.

 1. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΑΣ ΑΝΟΙΓΕΤΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ Κε ΝΤΑΣΙΩΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΝΕΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΣΑΣ ΑΡΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11-11-2010 ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο κ.ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ (ΕΙΣΤΕ ΑΛΛΩΣΤΕ Ο 1ος ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ). ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

 2. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ. ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΕΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ ΕΝΩ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ. ΦΙΛΙΚΑ, ΕΝΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΑΣ.

 3. ΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ !!!!!!
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ !!!!!!!!!!

 4. η παραφιλολογία είναι δικό σας εύρημα.
  Ελεος πια.
  Αλλάζει κάτι αν παραιτηθεί καποιος?
  Ο Αλίαρτος δε ψηφίζει επιβαλλόμενους δήμαρχους.
  Θα ψηφισει οπως ο κοσμος επιθυμει.
  Εχει αποδεσμευθει απο σχεσεις ξαδελφια.
  Σας έκαναν τη χάρη και τώρα ψηφιζουν τον δικο τους ανθρωπο που τον ξερουν απαντες .
  Τον Βίτση.

 5. ΧΑΧΑΧΑ ΑΣ ΓΕΛΑΣΩ, ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΒΙΤΣΗ?ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΑΡΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ?
  ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ!ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΚΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ!
  ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ!

 6. ΟΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΘΗΚΑΝ.ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ. Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ) ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ. ΠΟΙΟΣ ΑΡΑΓΕ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ? ΜΗΠΩΣ Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ κ.ΒΙΤΣΗ? ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΝΤΑΣΙΩΤΗ.

 7. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΕ ΒΙΤΣΗΣ [ΠΑΣΟΚ ΧΡΙΣΜΑ ???]
  Η ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Η ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΑΤΑΙΡΗΜΑ ΣΑΣ…
  ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ
  ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΘΕΤΕ
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΟ…….
  ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ Ο Κ ΒΙΤΣΗΣ ΝΑ
  ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ……
  ΠΑΝΤΩΣ ΑΝΩΝΥΜΕ 2.11 ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΑΒΕΙ ???????????????
  ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ !!!!!!!!!!!!!

 8. ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΑΣ
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΑΚΟ ……….
  Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ
  ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΗΚΕ ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΣΕ……….
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ Κ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ !!!!
  ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΕΙΝΑΙ Ο Κ ΒΙΤΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗ ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ …….

 9. Υ.Γ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΤΑ ΣΕΒΟΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΙΜΩ
  ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΥΜΠΟΡΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΡΙΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΕΡΑΝ ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣΤΑ ΚΑΙ ΨΗΨΙΖΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΝ..
  ΛΙΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 10 ΨΗΦΟΥΣ ……..

 10. Πολλά σχόλια βγάζουν πίκρα κακίες
  βλακείες άνευ σημασίας δίχνοντας το
  επίπεδο του καθενός.
  Περισότερα από την πλευρά του κ.βίτσι
  σχόλια είναι πολύ κακόγουστα και αυτό
  δικαιολογήται λόγω ήττας.Όμως λόγω
  νίκης του κ.Ντασιώτη δεν χρειάζεται
  να απαντήσουν σε αυτές τις κακοήθειες
  με την ίδια εμπάθεια διότι ο λαός
  μίλησε και στο δεύτερο γύρω θα ξαναμιλήση πιό δυνατά .Επομένος τα
  λόγια είναι περιττά. ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ.

 11. ΚΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΥ.ΤΩΡΑ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ Ο ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ!ΕΛΕΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣ.ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΠΙΕΩΝ!ΠΡΟΣΕΧΤΕ!ΑΛΛΙΩΣ……

 12. ΤΕΛΟΣ ΕΙΠΑΜΕ. Ο ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ! ΕΧΕΤΕ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ!ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: