ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου. Κάνοντας «κλικ» στη διπλανή εικόνα μπορείτε να δείτε τα θέματα που συζητήθηκαν. 

Στη συνέχεια της ανάρτησης δείτε αναλυτικά τις εισηγήσεις για κάθε θέμα ξεχωριστά, καθώς και τις προτεινόμενες ενέργειες που διατυπώθηκαν…
Θέμα 1ο       : Διαχείριση απορριμμάτων
            Η διαχείριση των απορριμμάτων και αστικών αποβλήτων θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα  προβλήματα των σύγχρονων πόλεων.
            Ο Δήμος Αλιάρτου καταβάλει μεγάλα ποσά στην ΔΕΠΟΔΑΘ (Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων) για την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω της έκτασής του αλλά και του μεγάλου όγκου αυτών. Συνολικά για το 2010 ο Δήμος Αλιάρτου πλήρωσε 211.000 Ευρώ.
            Στόχος είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που στέλνονται στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορ.) της Θήβας, με κατακόρυφη αύξηση της ανακύκλωσης με κέρδη σε δύο επίπεδα:
α. Οικονομικό και
β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  
           
Μπορούμε να το επιτύχουμε με ένα πρόγραμμα δράσης που θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση της ανακύκλωσης και της οικιακής κομποστοποίησης και με την  ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των κατοίκων της πόλης μας.
            Προτεινόμενες ενέργειες:
1. Κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης (Είναι πολύ περισσότερα τα σκουπίδια μας που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν). Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
α. συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης για οτιδήποτε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί (χαρτί, λαμπτήρες, φωτιστικά, λάδι, μικρές και μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, συσκευασίες, κλπ.). 
β. καθορισμός σημείων τοποθέτησης των κάδων ανακύκλωσης, κοντέϊνερς κλπ.
γ. καθορισμός προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.  
2. Διοργάνωση ημερίδας ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης των κατοίκων της πόλης μας (Φεβρουάριος) με συμμετοχή όλων των φορέων, συλλόγων κλπ. 
3. Δημιουργία πληροφοριακού έντυπου υλικού ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης 
4. Διάχυση πληροφοριών, ενημερωτικών άρθρων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων (ιστολόγια, σελίδες, ηλεκτρονικός τύπος κλπ.) της περιοχής μας.
5. Διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης κυρίως στα νεαρά άτομα μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας (συνεργασία με σχολεία). Τα παιδιά είναι περισσότερο ευαίσθητα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και μπορούν να ‘εκπαιδεύσουν΄ τους γονείς τους.
6. Καθιέρωση δύο ημερών περιβάλλοντος (κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάιο) κατά τις οποίες μαθητές και μέλη όλων των συλλόγων θα βοηθούν στον καθαρισμό – καλλωπισμό της πόλης. 
7. Προώθηση προγράμματος οικιακής κομποστοποιήσης
8. Δημιουργία ή επικαιροποίηση κανονισμού καθαριότητας
Στόχος να γίνει η Αλίαρτος μία από τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδας.
Θέμα 2ο      : Καθαριότητα – Καλλωπισμός
            Θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την συγκέντρωση-διαχείριση – αποκομιδή των απορριμμάτων, έχει σχέση τόσο με την πολιτική του Δήμου, όσο και με την στάση των πολιτών στη διαχείριση του προσωπικού τους χώρου, των σπιτιών, των αυλών τους. 
            Η Αλίαρτος έχει τρία σπουδαία πλεονεκτήματα: 
1. Είναι αραιοκατοικημένη
2. Έχει πολλούς δημοτικούς χώρους
3. Έχει στα κτίρια της τουλάχιστον όσα κτίστηκαν μέχρι τη δεκαετία του  ’70 ένα στυλ επηρεασμένο από τα κτίρια της αγγλικής εταιρείας.
            Τα τελευταία χρόνια εκτός των άλλων παρουσιάστηκαν δύο σημαντικά προβλήματα; α. η συγκέντρωση πολλών αλλοδαπών και β. η εγκατάσταση οικογενειών ρομά, που αλλάζουν τόσο τη σύνθεση του πληθυσμού όσο και τη συμπεριφορά του.
            Η Αλίαρτος, η λουλουδούπολη της Βοιωτίας είναι πλέον μία πόλη με πολλά σκουπίδια, χωρίς λουλούδια στους δημόσιους χώρους της, αλλά ευτυχώς με πολύ πράσινο. 
            Προτείνουμε:
1.      Να δοθεί προτεραιότητα στην καθαριότητα του κεντρικού δρόμου και των κύριων αξόνων που συνδέουν τους οικισμούς Μάζι , Μούλκι και Συνοικισμό Ευρυτάνων με το κέντρο καθώς και του άξονα Αλιάρτου – Άσκρης τουλάχιστον μέχρι τη μονή Αγίου Γεωργίου.
2.      Ο κεντρικός δρόμος πρέπει να απαλλαγεί κατά το δυνατόν από τα αυτοκίνητα. Να ζητηθεί η συνδρομή της τροχαίας ώστε να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες και να οριστούν διαβάσεις πεζών και μαθητών.
3.      Να απαλλαγεί το  πεζοδρόμιο μπροστά από το εκκοκκιστήριο από τα δενδρύλλια, να  βαφεί ο τοίχος του εκκοκκιστηρίου.
4.      Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο με τη δημιουργία δύο παρτεριών δεξιά της εισόδου και τη φύτευση ανθέων στο διάζωμα του κεντρικού δρόμου.
5.      Την καθαριότητα του ποταμού αριστερά και δεξιά της γέφυρας 
6.      Την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των δύο τμημάτων της γέφυρας αριστερά και δεξιά του δρόμου με τη συντήρηση των υπαρχόντων καθισμάτων και την τοποθέτηση νέων. Τον καθαρισμό και φύτευση των παρτεριών.
7.      Καθαριότητα της περιοχής των Κήπων και σε συνεννόηση με τον οργανισμό Κωπαϊδας επιβολή κανόνων διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων (απομάκρυνση ζώων, κοτετσιών κλπ.). Κάλυψη των τουαλετών με φυτά.
8.      Οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων ώστε να μην είναι επιτρεπτή η μετακίνηση και η ανατροπή τους και όπου είναι δυνατόν να καλυφθούν με φυτοφράχτες.  
9.      Τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων σε όλους τους κεντρικούς άξονες, πλατείες, εισόδους σχολείων και στις στάσεις των λεωφορείων.
10.  Να απαγορευτεί η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση διαφημιστικών, αφισών, ανακοινώσεων κλπ. Και να οριστούν συγκεκριμένοι χώροι .
11.  Η φροντίδα των ιδιωτικών χώρων να ανατεθεί στους πολίτες, κυρίως των οικοπέδων που βρίσκονται διασκορπισμένα μέσα στους οικισμούς. 
12.  Καθιέρωση βραβείων καθαρότερης και ωραιότερης γειτονιάς επειδή η άμιλλα είναι πάντα καλός σύμβουλος και η προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύεται
Στόχος: Να γίνει η Αλίαρτος η λουλουδούπολη της Βοιωτίας
Θέμα 3ο       : Παιδικές χαρές
Στη Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου λειτουργούν τρεις παιδικές χαρές και μία είναι υπό κατασκευή. 
1)      Στο χώρο των Κήπων, νότια του Δημαρχείου.
2)      Στον συνοικισμό Ευρυτάνων , πλησίον της κεντρικής πλατείας
3)      Στην περιοχή μεταξύ Γυμνασίου και παλαιού γηπέδου.
4)      Μία παιδική χαρά είναι υπό κατασκευή και βρίσκεται στο Μάζι πλησίον της πλατείας.
Διαπιστώθηκε ότι από τις τρεις παιδικές χαρές που είναι σε λειτουργία :
Α) καμία δεν διαθέτει το σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς και 
Β) δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτει η υπουργική απόφαση 28492/18-05-2009 περί καθορισμού προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων
Αναλυτικά για κάθε παιδική χαρά διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1) Η πρώτη βρίσκεται σε ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αφού είναι εγκαταστημένη μέσα στους Κήπους της Αλιάρτου. Παρατηρήθηκαν όμως οι παρακάτω ελλείψεις:
            1. Δεν υπάρχει ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της.
            2. Δεν διαθέτει ικανό αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
            3. Δεν διαθέτει σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων
            4. Δεν είναι περιφραγμένη από όλες τις πλευρές.
            5. Υπάρχουν φθορές στα όργανα που επί το πλείστον είναι ξύλινα.
Προτείνεται η επισκευή των οργάνων, η τοποθέτηση περίφραξης, η προσθήκη καθισμάτων και η κατασκευή ζωνών όδευσης. Η προσθήκη οργάνων για μικρότερης ηλικίας παιδιά. Καθώς και η τοποθέτηση σχετικού σήματος για την είσοδο των ζώων.
2) Η δεύτερη στον συνοικισμό παρουσιάζει περισσότερες ελλείψεις και φθορές τόσο στα όργανα που είναι μεταλλικά όσο και στα καθίσματα των συνοδών.
Προτείνουμε την αντικατάσταση των μεταλλικών οργάνων με όργανα νέων προδιαγραφών και την διαμόρφωση του εδάφους ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά (που να ανταποκρίνονται στο σύστημα πιστοποίησης  ΕΛΟΤ και στον Ειδικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Παιχνιδότοπων). Την επισκευή των υπαρχόντων και την προσθήκη επιπλέον καθισμάτων συνοδών. 
3) Η τρίτη παιδική χαρά βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση, φαίνεται εγκαταλελειμμένη και χρήζει πλήρους ανακατασκευής σύμφωνα με τις άνω προδιαγραφές.
Προτείνουμε επίσης την μελέτη – κατασκευή δύο νέων παιδικών χαρών για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των συνοικιών της πόλης . Η πρώτη στο Κολωνάκι σε τμήμα της υπάρχουσας πλατείας και η δεύτερη στο πάρκο βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου.
Θέμα 4ο       : Αδέσποτα ζώα
            Η φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα είναι δηλωτική της ποιότητας του πολιτισμού μας. 
            Το πρόβλημα και στην πόλη μας είναι μεγάλο. Λόγω της έκτασης της πόλης, των τεράστιων ελευθέρων χωρών τα ζώα βρίσκουν καταφύγιο και είναι επικίνδυνα  κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Κυκλοφορούν κατά αγέλες και τρομοκρατούν τόσο τα παιδιά όσο και τους περιπατητές.
            Ο ενδεδειγμένος και νόμιμος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι η περισυλλογή και στείρωση καθώς και η φροντίδα για τον εμβολιασμό, αποπαρασιτισμό και σίτιση τους. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα η κτηνιατρική υπηρεσία καλύπτει ποσοστό  των εξόδων για τον εμβολιασμό και την στείρωση.
            Προτείνουμε να γίνει προσπάθεια σίτισης σε συγκεκριμένους χώρους που θα οριστούν αφού μελετηθούν προσεκτικά. Για την σίτιση των ζώων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπολείμματα φαγητών από ταβέρνες, εστιατόρια, παιδικό σταθμό, σούπερ μάρκετς κλπ  
Επίσης:
Α. Αναζήτηση εθελοντών – ζωόφιλων που μπορούν να βοηθήσουν στην συλλογή των αδέσποτων.
Β. Συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία.
Γ. Συνεργασία με ιδιωτική επιχείρηση (κυνοτροφείο) που εδρεύει στην  πόλη μας.
Δ. Προσπάθεια εξεύρεσης κονδυλίων για τη στείρωση και εμβολιασμό των ζώων που τα καθιστά ακίνδυνα και ήρεμα.
Θέμα 5ο       : Χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς, εμποροπανηγύρεως και υπαιθρίου εμπορίου
            Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί υπαιθρίου εμπορίου (Ν.2323/1995, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των νόμων 2741/1999, 3190/2003, 3377/2005, 3419/2005, 3557/2007, 3734/2009 και 3769/2009) καθώς και τις αρμοδιότητες των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων (σύμφωνα με τον Καλλικράτη) , τα δημοτικά συμβούλια οφείλουν να προτείνουν τους χώρους που θεωρούν κατάλληλους για την πραγματοποίηση των λαϊκών αγορών, του υπαιθρίου εμπορίου και των εμποροπανηγύρεων.
            Προτείνουμε: 
1.      την παραμονή της λαϊκής αγοράς στο χώρο που πραγματοποιείται και σήμερα. Δηλαδή στον παράλληλο της λεωφ. Αθηνών από την διασταύρωσή του έως το τέρμα. Να οριοθετηθούν οι θέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μελλοντικά να μελετηθεί η στέγαση της. Για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και εμπόρων προτείνουμε την επισκευή και χρήση τεσσάρων τουαλετών που βρίσκονται στα κτίρια του Οργανισμού Κωπαϊδας πλησίον της λαϊκης. 
2.      Η εμποροπανήγυρις δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο Δημοκρατίας μπροστά από το Κέντρο Υγείας, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη, διότι παρεμποδίζεται η κίνηση στον σημαντικότερο άξονα που συνδέει το κέντρο με τους οικισμούς Μούλκι, Συν. Ευρυτάνων και οδηγεί στα σχολεία: 1ο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Παιδικό- Βρεφικό σταθμό. Προτείνουμε ως καταλληλότερο χώρο τον παράλληλο της λεωφόρου από το κατάστημα Μαργώνη μέχρι το τέλος του εκκοκκιστηρίου. Διότι είναι στο κέντρο επομένως εξυπηρετεί τους εμπόρους χωρίς να επηρεάζει την κίνηση των καταστημάτων της πόλεως, γειτνιάζει με ελεύθερους χώρους για άλλες πρόχειρες εγκαταστάσεις (παιχνίδια, συγκρουόμενα κλπ.) καθώς και το πάρκινγκ που θα εξυπηρετήσει τους εμπόρους και τους επισκέπτες. Για τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο παλιό γήπεδο εφόσον γίνουν οι αναγκαίες εργασίες ώστε να λειτουργήσει ως χώρος εκθέσεων κλπ.
3.      Για το υπαίθριο – στάσιμο εμπόριο εφόσον ζητηθούν άδειες, προτείνουμε : α. στον παράλληλο της λεωφόρου Αθηνών δρόμο, καθώς έχει την μικρότερη κίνηση β. πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού .
Και οι δύο θέσεις απέχουν ικανή απόσταση από τα καταστήματα και τη θέση της λαϊκής αγοράς.

Posted on 31 Ιανουαρίου 2011, in Αλιαρτινά, Ανακοινώσεις Κοινοτήτων, Κοινότητα Αλιάρτου. Bookmark the permalink. 6 Σχόλια.

 1. Νομίζω πως όλα τα παραπάνω πρέπει να θεωρούνται από όλους μας ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ & να αποτελέσουν την βάση ( και όχι την ολωκλήρωση )για μια πολιτισμένη πόλη. Πραγματικά, αν υπάρξη η δύνατότητα (γιατί σίγουρα η διάθεση από ότι καταλαβαίνω περιεύει)μπορεί η διαβίωσή ,μας να γίνει ανθρώπινη. Τέλος να σημειώσω ότι πρώτη μου φορά διαβάζω & μαθαίνω για ρελιστικές, απλές & πρακτικές λύσεις για βελτίωση της καθημερινότητάς μας,χωρίς αερολογίες και πολιτικάντικες κουταμάρες. ΑΠΛΆ ΜΠΡΑΒΟ!!!

 2. Σε συνέχεια του παραπάνω σχόλιού μου θα ήθελα να σας συστήσω να υπάρχει όσο το δυνατόν συνεχή ενημέρωση για αυτά τα απλά καθημερινά προβληματα, τις λύσεις τους και τα απότελέσματα τα οποία με λίγα λόγια καταλαβαίνουν όλοι, (π.χ τι ανακύκλωση έγινε κάθε μήνα ή κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τι όφελος αποκόμησε ο δήμος, κ.α).Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη του εθελοντισμού. Νομίζω οτι ο εθελοντισμός στην ουσία είναι ανύπαρκτος στην περιοχήμας. Αν όμως αναπτυχθεί (θέλει βέβαια μεγάλη υπομονή για να γίνει) τότε πραγματικά μπορούν να γίνουν σημαντικά πραγματα.
  Σα ευχατιστώ για την φιλοξενία σας.

 3. δυναμικό ξεκίνημα για το τοπικό. Μπράβο και καλή αρχή. Δυνατά για μια καλύτερη πόλη. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή. Καλέστε εθελοντές, καταρτίστε πρόγραμμα δράσεων και εμείς μαζί σας.

 4. Φίλε ανώνυμε παραπάνω (4.22) ο εθελοντισμός δεν είναι ανύπαρκτος στην πόλη μας. Δες λίγο τόσοι σύλλογοι (χορευτικός, γυναικών, σύλλογοι γονέων κλπ. τι έργο έχουν επιτελέσει στηριγμένοι στις δικές τους δυνάμεις και στο μεράκι κάποιων συμπολιτών μας. Απλά, πρώτη φορά, φαίνεται, η δημοτική αρχή μέσω του τοπικού της συμβουλίου να ενδιαφέρεται για μια συλλογική προσπάθεια να φτιάξει την κατάσταση της πόλης μας. Είναι μοναδική ευκαιρία να συσπειρωθούμε όλοι και να βοηθήσουμε.

 5. θα πρότεινα δημοτική αρχή και δημότες να αγωνιστούμε κατά της μιζέριας που προκαλεί η οικονομική κρίση αλλά και κατά αυτών που την προκάλεσαν (την οικονομική κρίση εννοώ).

 6. ΕΝΑΣ ΑΛΙΑΡΤΑΙΟΣ

  ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

  ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Γράψτε απάντηση στο ΕΝΑΣ ΑΛΙΑΡΤΑΙΟΣ Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: