Daily Archives: 23 Μαρτίου 2011

Στα δικαστήρια ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Ορχομενού


Λουκάς Υπερήφανος

Μετά την μήνυση κατά του δημάρχου κ. Κώστα Ξηρογιάννη, ήρθε και η δεύτερη μήνυση κατά του Αντιδημάρχου κ Λουκά Τριανταφύλλου, από τον πρώην δήμαρχο Ορχομενού κ. Λουκά Υπερήφανο. Η αιτιολογία αφορά συκοφαντική δυσφήμιση κατά την προεκλογική περίοδο και αιτείται το ποσό του 1.000.000 ευρώ(!!!) για ηθική βλάβη. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Εν αναμονή της εξέλιξης στο θέμα της συναυλίας του Πλούταρχου αφού όπως έχει δηλώσει ο κ. Ξηρογιάννης επιφυλάσσετε να απαντήσει με προσφυγή στα δικαστήρια αντίστοιχα για την υπόθεση . Στα υπόψιν ότι οι 3 φάκελοι που κατέθεσε ο πρώην ειδικός συνεργάτης του Δήμου κ. Πάνου βρίσκονται στα χέρια των νομικών συμβούλων του κ. Ξηρογιάννη και σε πιθανή περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παρατυπία θα ακολουθήσουν νέες μηνύσεις. 

orchomenos-news

Διαβάστε στη συνέχεια τη σχετική δήλωση που είχε κάνει ο Λ. Υπερήφανος … 
 

Σχετικά με δημοσίευμα του εντύπου «τα Νέα του Ορχομενού» που κυκλοφόρησε προεκλογικά στον Ορχομενό, και για την αποκατάσταση της αλήθειας, απευθυνόμενος στο σύνολο των δημοτών μας και όχι στον εκδότη και τους συνεργάτες του οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, επισημαίνω τα εξής:
 

1.  Στην 1η σελίδα του εντύπου δημοσιεύεται έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει μηνιαίο έλλειμα 28.204,98 €.
Ποια είναι η αλήθεια:
Με την έναρξη του 2010 βλέποντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έρχεται για την χώρα και πριν ανακοινωθούν τα όποια μέτρα περικοπών από την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτές τις οικονομικές δυσκολίες του κράτους στον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου έγκαιρα να παρθούν μέτρα περιστολής δαπανών και να ισοσκελιστούν τα έσοδα του Δήμου από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ εξουσία  με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών προς του πολίτες του Δήμου Ορχομενού.
Το έγγραφο που δημοσιεύεται είναι ένα εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο των οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προσαρμογή των εξόδων του Δήμου με βάση τα έσοδα πριν ακόμα ανακοινωθούν επίσημα οι περικοπές.
Έτσι λοιπόν ο Δήμος κάνοντας έναν προϋπολογισμό εσόδων με ενδεικτική περικοπή επιχορηγήσεων στο 10% σε σχέση με το 2009 διαπιστώνει ότι ΘΑ28.204,98 ευρώ. υπάρχει ένα μηνιαίο έλλειμμα της τάξης των
Έχοντας υπόψη το προβλεπόμενο ποσό αυτό του μηνιαίου ελλείμματος οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν στην περιστολή των δαπανών εκείνων που ήτανε απαραίτητο προκειμένου το μηνιαίο ισοζύγιο εσόδων- εξόδων να είναι ισοσκελισμένο .
Να σημειωθεί ότι η περικοπή των επιχορηγήσεων της κεντρικής εξουσίας προς τους Ο.Τ.Α. οριστικοποιήθηκε τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2010 όπου η μηνιαία επιχορήγηση από 186.396,45 € διαμορφώθηκε στα 148.213,07 ευρώ και η περικοπή σε σχέση με το 2009 ανήλθε στο 20,48%. Αν η περικοπή ήταν 10% όπως είχε προϋπολογίσει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου (σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση) και μετά την περιστολή δαπανών  θα υπήρχε πλεόνασμα 14.266,5 € κάθε μήνα.
Σήμερα λόγω της αυξημένης περικοπής και ενώ η τακτική επιχορήγηση είναι 148.213,07 €, τα μηνιαία έξοδα είναι 153.490,35 €. Δηλαδή μηνιαίο έλλειμα 5.277,27 €. Σύμφωνα βέβαια με την κυβερνητική διαβεβαίωση το οποιοδήποτε παρακρατηθέν ποσό πάνω από 10% θα επιστραφεί. Δηλαδή αφού πραγματοποιηθεί η κυβερνητική αυτή εξαγγελία και πάλι το αποτέλεσμα του Δήμου θα είναι θετικό.
2. Στην 4η σελίδα του ίδιου εντύπου δημοσιεύεται βεβαίωση παραλαβής από τον προηγούμενο δήμαρχο κ. Γκιζίμη στην οποία φαίνεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002 ήταν 447.635,64 €. 
Στη συνέχεια με διάφορους υπολογισμούς, που μόνο ο εκδότης του εντύπου αντιλαμβάνεται, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο επόμενος δήμαρχος θα παραλάβει μόνο χρέη.
Ποια είναι η αλήθεια: 
Αν σήμερα ο δήμαρχος Ορχομενού έκανε ανάλογη παράδοση, το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο του Δήμου Ορχομενού κατά την 29 Οκτωβρίου 2010 είναι   1.448.997,06 ευρώ.
Και επειδή δεν θέλω να σας μπερδέψω με λογιστικά και μου αρέσουν οι ξεκάθαρες κουβέντες ακολουθεί, η αντίστοιχη με την δημοσιευθείσα, βεβαίωση των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο δήμος ελέγχεται σε ετήσια βάση από ορκωτό ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρίας Σώμα Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. και συντάσσεται κάθε χρόνο ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ όπου εκεί αναγράφονται αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία του δήμου για την ελεγχθείσα χρήση.
Οι εκθέσεις αυτές ελέγχου τίθενται στην διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που διενεργείται κατ’ έτος και ουδέποτε έως σήμερα έχει αναγραφεί κάποια παράληψη ή ανακρίβεια  στα οικονομικά στοιχεία του δήμου.
Στην χρήση 2008 ο Δήμος παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 68.437,59 ευρώ με βάση τον εγκεκριμένο ισολογισμό, ενώ για την χρήση 2009  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή και εκκρεμεί η διαδικασίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου που λόγω των εκλογών υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του 2009 ο οποίος έχει συνταχθεί και θα εισαχθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου το πλεόνασμα του Δήμου ανέρχεται στο ύψος των 241.774,69 ευρώ.
Και ενώ θα έπρεπε να μας συγχαρούν για το θετικό αποτέλεσμα, κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι, και όλοι παραδέχονται πως ο Δήμος Ορχομενού είναι ο πλέον οικονομικά υγιής στο Νομό Βοιωτίας, αντιστρέφουν τα πάντα, κάνουν το άσπρο μαύρο. Αυτό για το οποίο μας κατηγορούν είναι το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
3.  Στην 5η σελίδα του προαναφερόμενου εντύπου δημοσιεύεται πίνακας όπου φαίνονται οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Ορχομενού.
Ποια είναι η αλήθεια:
Ο δήμος αποστέλλει σε μηνιαία βάση οικονομικά στοιχεία στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  στα πλαίσια ενημέρωσης των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αυτού.
Σύμφωνα με το ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 μηνός Σεπτεμβρίου που απεστάλλει στις 27-10-2010 στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, προκύπτει ότι το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.919.037 ευρώ το οποίο είναι ρυθμισμένο σε μηνιαίες δόσεις προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ χωρίς να υπάρχει έως σήμερα ληξιπρόθεσμη οφειλή.
Πρέπει να επισημάνω πως 850.000 ευρώ περίπου ήταν δάνειο που είχε πάρει η προηγούμενη δημοτική αρχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ όπως φαίνεται και από το δημοσίευμα το δάνειο που πήραμε εμείς (750.000 ευρώ περίπου) ήταν στην αρχή της θητείας μου που σημαίνει πως κι αυτό ήταν για υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί πριν αναλάβουμε εμείς.
Στο δημοσίευμα τα δάνεια υπολογίζονται στα έσοδα χωρίς όμως να υπολογίζονται στις υποχρεώσεις του Δήμου. Δηλαδή το οποιοδήποτε δάνειο δεν χρειάζεται αποπληρωμή;
4.  Στην 5η σελίδα δημοσιεύεται κι ένα άλλο «λαβράκι» κατά την έκφρασή του.
Η συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου παρουσίασε ζημία 2.662 ευρώ.
Ποια είναι η αλήθεια:
Το έγγραφο που δημοσιεύεται είναι αυτό που δόθηκε στον κ. Ξηρογιάννη μετά από επιμονή των υπευθύνων διοργάνωσης να γίνει έλεγχος και από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να μην υπάρχει καμμιά αμφιβολία για την οικονομική διαχείριση. Όπως φαίνεται στο κάτω μέρος του εγγράφου το μεγαλύτερο ποσό εξόδων ήταν η χρέωση της παραγωγής με ποσό 49.961 € ενώ η αρχική συμφωνία ήταν 25.000 €.
Το ποσό φυσικά θεωρήθηκε υπερβολικό και μετά από παρέμβαση τόσο δική μου όσο και του Γιάννη Πλούταρχου καταλήξαμε στο ποσό των 30.000 €.
Συμπέρασμα: Η συναυλία είχε κέρδος 17.299 €.
Ο απολογισμός που δημοσιεύεται δόθηκε πριν την τελική συμφωνία.
Έγινε όμως ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει καταγραφή στα πρακτικά.
Τι σημαίνει αυτό; Όποιος έδωσε για δημοσίευση τα συγκεκριμμένα στοιχεία γνώριζε την αλήθεια αλλά σκόπιμα την απέκρυψε.
Όλα τα παραπάνω δημοσιεύματα αποτελούν τμήμα μιας πρωτόγνωρης για προεκλογική εποχή στο Δήμο μας, εκστρατείας κατασυκοφάντησης και λασπολογίας. Αυτό που περιμένει ο δημότης είναι να ακούσει το πρόγραμμα των συνδυασμών για να κρίνει και να αποφασίσει. Μέχρι σήμερα όμως κάποιοι τον παρασύρουν μόνο σε ένα παραλήρημα ψευδών. Έχω μείνει κατάπληκτος, όπως και οι περισσότεροι από εσάς, μέχρι που μπορεί να φτάσει ο κατήφορος κάποιων προκειμένου να ανέλθουν ή να επανέλθουν στην Δημαρχιακή αρχή. Η επιθυμία τους είναι θεμιτή αλλά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα που χρησιμοποιούν. Από την αρχή της προεκλογικής περιόδου δεν ακολούθησα την δική τους τακτική, την ίδια παρότρυνση έκανα και προς όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού μας. Σκοπός είναι να ενώσουμε και όχι να διαιρέσουμε. Και μετά τις εκλογές θα ζούμε εδώ όλοι μαζί και δεν πρέπει να έχουμε ενοχές για την συμπεριφορά μας.
Όμως υπάρχουν και όρια.
Τα αποδιδόμενα σε βάρος μου, από τον υποψήφιο Δήμαρχο Ορχομενού κ. Ξηρογιάννη Κωνσταντίνο, αναφορικά με όλα τα ψέματα που διαδίδει και ειδικότερα σχετικά με την μελέτη των 500.000 ευρώ που αφορά το αποχετευτικό δίκτυο Ορχομενού, είναι ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα καθόσον κύριο στόχο έχουν την σπίλωσή μου ως Δημάρχου και ατόμου καθώς και την πολιτική μου εξόντωση, αφού ο κ. Ξηρογιάννης γνωρίζει πάρα πολύ καλά (ως μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου) ότι για το εν λόγο έργο η μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Ορχομενού σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ, οπότε οι δημότες επωφελήθηκαν την σχετική δαπάνη. Δηλαδή με απλά λόγια ο Δήμος δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ. Και γι’  αυτό με κατηγορούν.
Για την διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μου θα προσφύγω δικαστικώς.
Ως Δήμαρχος Ορχομενού υπηρέτησα με πλήρη διαφάνεια τον Δήμο, τούτο έχουν διαπιστώσει και Ορκωτοί Λογιστές και είμαι στην απόλυτη διάθεση κάθε ελέγχου από κάθε αρχή.
Ο Δήμαρχος Ορχομενού
Λουκάς Υπερήφανος

siriosfm.gr

ΛΙΒΥΗ: Εντείνεται το σφυροκόπημα από αέρος – αποσύρονται οι Γερμανοί


H γερμανική κυβέρνηση απέσυρε όλες τις δυνάμεις Γερμανών στρατιωτών που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μεσογείου. Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο επιβεβαίωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων «Dpa» ότι δύο φρεγάτες και δύο σκάφη με συνολικά 550 άνδρες πλήρωμα έχουν τεθεί υπό εθνική διοίκηση. Επίσης αποσύρονται περίπου 60 έως 70 Γερμανοί στρατιώτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε αποστολή των αεροσκαφών AWACS στο χώρο της Μεσογείου. Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής, αν τα γερμανικά πολεμικά σκάφη θα εγκαταλείψουν τη Μεσόγειο…

    Η απόφαση της απόσυρσης των Γερμανών στρατιωτών ελήφθη μετά τη συμμετοχή ναυτικών δυνάμεων της Συμμαχίας στην υλοποίηση της απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ για το εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης. «Επειδή το εμπάργκο όπλων έχει και μία εκτελεστική πτυχή, η οποία εν ανάγκη θα πρέπει να υλοποιηθεί και με τη χρήση όπλων, η Γερμανία δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει σε οιαδήποτε τέτοια ενέργεια», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

    Ταυτόχρονα νέα κατάπαυση πυρός ανακοίνωσε ,η κυβέρνηση της Λιβύης , όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν.

    Μιλώντας από την Τυνησία, ο Μπαν είπε ότι ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αλ Μπαγνταντί Άλι αλ-Μαχμούντι, τον ενημέρωσε τηλεφώνικα για την εξέλιξη αυτή.

    Εν τω μεταξύ, επίθεση με 20 πυραύλους Τόμαχοκ εναντίον αντιαεροπορικών συστοιχιών και άλλων στόχων, εξαπέλυσαν οι δυνάμεις που μετέχουν στην επιχείρηση «Αυγή της Οδύσσειας «, οπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης Αφρικής του αμερικανικού στρατού. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από αμερικανικά και βρετανικά πλοία και υποβρύχια.

    Την ίδια ώρα, στην Τρίπολη, ακούστηκαν, εν μέσω εκρήξεων, πυρά από αντιαεροπορικές συστοιχίες.

    Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και επί περίπου δέκα λεπτά ο ουρανός φωτιζόταν από λάμψεις, ιδίως πάνω από την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του Μουάμαρ Καντάφι.

    Το ΝΑΤΟ πρέπει να έχει έναν ρόλο-κλειδί στην επιβολή της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά από συνομιλίες που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα με τους ομολόγους του από την Γαλλία και την Βρετανία, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Νμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Ρόμπερτ Γκέιτς ότι η Ρωσία ανησυχεί για πιθανές απώλειες στις γραμμές των πολιτών της Λιβύης λόγω της «υπερβολικής χρήσης στρατιωτικής βίας».

    Στο μεταξύ, το ισπανικό κοινοβούλιο επικύρωσε με μεγάλη πλειοψηφία τη συμμετοχή της χώρας στη διεθνή στρατιωτική επέμβαση, η οποία, όπως εκτιμά η κυβέρνηση, θα διαρκέσει έως και τρεις μήνες.

    Αντίθετα, η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στα στρατιωτικά πλήγματα της διεθνούς δύναμης, αλλά είναι πιθανόν να συμβάλει στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που θα οργανωθούν, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που δημοσιεύονται στην εφημερίδα Hurriyet.

    Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας Μουράντ Μεντελσί δήλωσε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του διεθνούς συνασπισμού είναι δυσανάλογοι σε σχέση με την απόφαση του ΟΗΕ και ζήτησε την «άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών». Ο Μεντελσί κατηγόρησε τις χώρες που συμμετέχουν στον συνασπισμό ότι «επιδείνωσαν την κρίση».

    Εξάλλου, το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ζήτησε σήμερα με επιστολή του από τον ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι την απελευθέρωση των δημοσιογράφων του Ντέιβ Κλαρκ και Ρομπέρτο Σμιντ που συνελήφθησαν το Σάββατο κοντά στην Ατζνταμπίγια.

    «Έχω την τιμή να σας ζητήσω να τους ξαναδώσετε την ελευθερία τους, στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης στην οποία αναφέρεστε τόσο συχνά», γράφει στην επιστολή του ο διευθύνων σύμβουλος του AFP, Εμανουέλ Χογκ.

    «Το διάβημα μου αφορά επίσης τον Τζο Ρεντλ, φωτογράφο του πρακτορείου Γκετί, με το οποίο οι δημοσιογράφοι μας του AFP συνεργάζονται στενά», προσθέτει ο Χογκ.

    Η κυβέρνηση τηρεί στάση υπευθυνότητας, τόνισε ο πρωθυπουργός χθες, ενημερώνοντας τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Ο Γ. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρέχει επικουρική υποστήριξη και δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι οφείλουμε να έχουμε παρουσία στις εξελίξεις. «Ορθή η στάση της χώρας μας» δήλωσε ο Δ. Αβραμόπουλος. «Ο λαός θα πληρώσει ακριβά τη συμμετοχή σας σε αυτούς τους πολέμους» τόνισε η Αλ. Παπαρήγα. Για «μεγάλο λάθος» έκανε λόγο ο Γ.Καρατζαφέρης, ενώ για «ανεύθυνη επιλογή», μίλησε ο Αλ. Τσίπρας.

ΑΠΕ

ΙΑΠΩΝΙΑ: Νέος συναγερμός στη Φουκουσίμα


Οι εργαζόμενοι στον αντιδραστήρα 2 του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, που υπέστη μεγάλες καταστροφές από το τσουνάμι που ακολούθησε το σεισμό, στις 11 Μαρτίου, σταμάτησαν προσωρινά τις εργασίες, έπειτα από ειδοποίηση της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας, ότι διαπίστωσε αύξηση των επιπέδων ραδιενεργού ακτινοβολίας στις εγκαταστάσεις του αντιδραστήρα. Οι μετρήσεις κατέδειξαν αύξηση της ραδιενέργειας στα 500 μιλισεβέρτ την ώρα, ποσοστό που καταγράφεται στη ζώνη κινδύνου. Υπάρχουν εκατοντάδες εργαζομένων που επιχειρούν στο χώρο…

    Επίσης, η θερμοκρασία σε διαμέρισμα του ενός από τους αντιδραστήρες ανέβηκε ξανά πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας. Εν τούτοις, ο κρατικός οργανισμός εκτιμά ότι δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος.

    Ανησυχία προκάλει η ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές, ότι ποσοστό ραδιενεργού ιωδίου που ξεπερνά τα επιτρεπτά για τα βρέφη επίπεδα ανιχνεύτηκε στο νερό της βρύσης στο Τόκιο και σε πέντε προάστια της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

    Συγκέντρωση ιωδίου 210 μπεκερέλ ανά κιλό ανιχνεύτηκε σε δείγμα τρεχούμενου νερού, ενώ το επιτρεπτό όριο που έχουν ορίσει οι ιαπωνικές αρχές είναι 100 μπεκερέλ για τα βρέφη, διευκρίνισε εκπρόσωπος της μητροπολιτικής κυβέρνησης. Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους γονείς να μην δίνουν νερό της βρύσης στα βρέφη, αλλά και να μην το χρησιμοποιούν για την παρασκευή γάλακτος.

    Παράλληλα, υψηλότερα από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια είναι τα ποσοστά ραδιενέργειας, που βρέθηκαν από το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας, σε 11 είδη λαχανικών, που εξετάστηκαν και προέρχονταν από την περιοχή της Φουκουσίμα. Το πρακτορείο ειδήσεων «Τα νέα του Κιότο», που μετέδωσε την είδηση, ανέφερε ότι ανάμεσα στους τύπους των λαχανικών που ανιχνεύθηκε υψηλή συγκέντρωση ραδιενεργών ουσιών, περιλαμβάνονται το μπρόκολο, το σπανάκι, το λάχανο και το κουνουπίδι.

    Νωρίτερα σήμερα το πρωί, νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τράνταξε τη βόρειο-ανατολική Ιαπωνία, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Κιότο. Δεν εξεδόθη προειδοποίηση για ενδεχόμενη εκδήλωση τσουνάμι.

    Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εκτιμά ότι το συνολικό κόστος των καταστροφών που προκάλεσε ο σεισμός των 9 Ρίχτερ και το τεράστιο τσουνάμι, που στη συνέχεια έπληξε τη βόρειο-ανατολική περιοχή της χώρας, θα κυμανθεί ανάμεσα στα 15 με 25 τρισεκατομμύρια γιεν (περίπου 130 έως 218 εκατομμύρια ευρώ), όπως αναφέρει η εφημερίδα ΝΙΚΚΕΙ. Ο υπουργός Οικονομικών Καόρου Γιοσάνο θα παρουσιάσει την εκτίμηση στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, αποκαλύπτει το δημοσίευμα, χωρίς να αναφέρει τις πηγές προέλευσης των στοιχείων.

    Τα ισχυρότερα χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγάλων, όπως αποκαλούνται, τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, σκέφτονται να ενισχύσουν με χρηματοδότηση ύψους μεγαλύτερου του ενός τρισεκατομμυρίου γιεν, ως έκτακτη δανειοδοσία, την εθνική Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Τόκιο (TEPCO), ωστε να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση στο δίκτυο της χώρας, από τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός και το τσουνάμι στις 11 Μαρτίου.

    Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν περιοριστικά μέτρα στην εισαγωγή μολυσμένων παρτίδων από γάλα και σπανάκι, που αποτελούν προϊόντα προερχόμενα από περιοχές της Ιαπωνίας που βρίσκονται κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.


ΑΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΕΙΡΙΟΥ


κλικ στην εικόνα

"Παιχνίδια ρεαλισμού και ασπρόμαυρης αθωότητας" μουσική βραδιά με το Γιώργο Σταυρακάκη


Σ’ έναν θρυμματισμένο κόσμο που τα κομμάτια του ραγίζουν την ελπίδα, έρχεται το τραγούδι σαν μεταμεσονύχτιος ψίθυρος αγγέλων να ξαναδώσει πνοή στη ζωή, ανασυνθέτοντας την ομορφιά και τη μαγεία μέσα από τον λυρισμό προσωπικών στιγμών που αποκτούν διάρκεια.
Σ’ ένα τέτοιο ονειρικό τοπίο έρχεται ο ποιητής – τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης να μας ταξιδέψει με τα τραγούδια και τις ερμηνείες του. Σ’ έναν κόσμο ελκυστικό, πότε της ασπρόμαυρης αθωότητας και πότε σε παιχνίδια ρεαλισμού κατάλληλα μόνο για μεγάλους…
Ο Γιώργος Σταυρακάκης στη μουσική αυτή παράσταση παρουσιάζει τη νέα του δισκογραφική δουλειά «Χάρτινες Πόλεις», τραγούδια από τις παλαιότερες δισκογραφικές του δουλειές, καθώς και επιλεγμένες μπαλάντες από την ελληνική και ξένη δισκογραφία…
Γιώργος Σταυρακάκης: Κιθάρα, Φωνή
Σωκράτης Γεωργιάδης: Πιάνο
 
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011, 22:00
Art Cafe Αστραδενή, Έρκυνας 5 Λιβαδειά, 
τηλέφωνο για κρατήσεις: 22611 00920

Ο Γιώργος Σταυρακάκης

Ο τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Κρήτης κι από πολύ μικρός πήγε στο Ηράκλειο όπου έζησε μέχρι και το 1996, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Σε νεαρή ηλικία, ένα πρώτο βραβείο στο Παγκρήτιο Φωνητικό Φεστιβάλ του ανοίγει το δρόμο για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Εμφανίζεται με την κιθάρα του σε μπουάτ της Κρήτης τραγουδώντας ελληνικές μπαλάντες, ένα είδος τραγουδιού που ακόμα και σήμερα τον συγκινεί και τον εκφράζει.

Σ’ εκείνο το ξεκίνημα
είχε την τύχη να συναντηθεί και να συνεργαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα με το μεγάλο και πρόωρα χαμένο συνθέτη Μάνο Λοϊζο, όπως επίσης και με τον στιχουργό Μανώλη Ρασούλη. Παράλληλα εκείνη την εποχή εκδίδεται η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Το δωμάτιο«. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ταξιδεύει στο εξωτερικό, όπου τραγουδάει ελληνικό και ξένο τραγούδι σε πόλεις της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας. Είναι η περίοδος όπου εκδίδεται η δεύτερη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Συνάλλαγμα τέλος«.

Επιστρέφοντας το 1987 στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο, εμφανίζεται στο χώρο του Καφεθέατρου, δίνοντας παραστάσεις με τραγούδια, παρλάτες αλλά και οργανώνοντας ποιητικές βραδιές. Κειμενογραφεί συχνά στον τοπικό Τύπο, παρεμβαίνοντας στα πολιτιστικά δρώμενα του Ηρακλείου, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με την ΕΡΑ ως μουσικός παραγωγός.

Το 1988 εκδίδεται η τρίτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ένα παλιό καλοκαίρι«.

Το 1989 δημιουργεί στο Ηράκλειο της Κρήτης τη Μουσική Σκηνή «Τρομπόνι«, ένα μουσικό χώρο όπου θα φιλοξενεί συχνά – πυκνά τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής Μουσικής Σκηνής.

Το 1995 μια συνάντηση στο Ηράκλειο με τον Μάνο Ξυδούς θα καταλήξει δύο χρόνια αργότερα στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά, με τίτλο «Ρεσάλτο» (MINOS EMI 1997). Τραγούδια που γράφτηκαν στην περίοδο ’92-’96 και κινούνται στο χώρο της ελληνικής μπαλάντας.

Τον Ιούλιο του 2002 κυκλοφορεί από την WAVE MUSIC η νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Γυάλινα Φτερά» .

Τον Οκτώβρη του 2003 συνεργάζεται με τον Ελβετό ιταλόφωνο συνθέτη και τραγουδοποιό Marco Zappa και ηχογραφούν από κοινού το τραγούδι «Sogno Greco» από τον δίσκο «Sogni di Giorni» που κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Η συνάντηση αυτή βρίσκει έδαφος την επόμενη χρονιά και οι δύο τραγουδοποιοί πραγματοποιούν μια ευρύτερη συνεργασία με αφετηρία την φιλοξενία του Έλληνα τραγουδοποιού ως special guest στις συναυλίες του Marco Zappa στο Davos στις 27 Δεκεμβρίου και στο St. Moritz στις 28 Δεκεμβρίου 2004 στην Ελβετία, όπου ο Γιώργος Σταυρακάκης παρουσιάζει τα τραγούδια του στα ελληνικά αλλά και στα ιταλικά σε ελεύθερη απόδοση του Marco Zappa.

Το 2006 κυκλοφορεί ο τρίτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Απουσίες» ενώ παράλληλα κυκλοφορούν η νέα του ποιητική συλλογή «Οινομαγειρεία» καθώς και η δεύτερη έκδοση της ποιητικής του συλλογής «80+1 Ποιήματα«.
Τον Δεκέμβριο του 2006 κυκλοφορεί στο εξωτερικό το cd του Marco Zappa «In Giro Una Vita» με τρία τραγούδια του Γιώργου Σταυρακάκη στα ιταλικά, με τη φωνή του Marco Zappa αλλά και τη συμμετοχή του Έλληνα τραγουδοποιού.
Τραγούδια όπως «Βρέχει στη Λένορμαν» (Piazza Collegiata), «Όμορφο Ψέμα» (Dolci Bugie), «Δεν βρίσκω τρόπο» (Non Trovavo Il Modo) ταξιδεύουν στα ραδιόφωνα της Ευρώπης.
Τον Φεβρουάριο του 2008 κυκλοφορεί από την δισκογραφική «ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ» η καινούργια δουλειά του τραγουδοποιού με τίτλο «CAROUSEL», ενώ τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφορεί το cd του Marco Zappa «Ritratti 1949 – 2009» έπειτα από ζωντανή ηχογράφηση στον ραδιοφωνικό σταθμό RSI του Lugano με τη συμμετοχή του Έλληνα τραγουδοποιού.
Τον Μάιο του 2009 κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Μετρονόμος» τα ποιήματα του τραγουδοποιού κάτω από τον τίτλο «Επέκεινα των Ασμάτων«. Η συλλογή παρουσιάστηκε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στην Αστραδενή (περισσότερα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Επέκεινα των Ασμάτων» του Γιώργου Σταυρακάκη)
Τον Νοέμβριο του 2010 κυκλοφορούν οι «Χάρτινες Πόλεις», το νέο cd του τραγουδοποιού, από τις εκδόσεις «Μετρονόμος». Μια παραγωγή που έγινε στο εξωτερικό με παραγωγό τον Marco Zappa.

 

Art Cafe Αστραδενή, Έρκυνας 5 Λιβαδειά, τηλ: 22611 00920

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ…


Μόνο γι’αυτή την εβδομάδα και λόγω της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, η λαϊκη αγορά που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή, θα γίνει την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Αρέσει σε %d bloggers: