Daily Archives: 30 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011


Ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ"


Ο Κώστας Βαξεβάνης τοποθετήθηκε με σαφήνεια και χωρίς υπεκφυγές για τα αποτελέσματα της έρευνάς του και τις συζητήσεις του με το δημοσιογράφο Marc Roche συγγραφέα του βιβλίου Η ΤΡΑΠΕΖΑ και απάντησε σε καταιγίδα ερωτήσεων – από ένα κοινό που γι άλλη μια φορά κατέκλυσε όλους τους χώρους του βιβλιοπωλείου «Σύγχρονη Έκφραση»

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Το Νέο Λύκειο – Λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες διδασκαλίας


Η καθιέρωση ενός νέου «μαθήματος» με τον τίτλο «ερευνητική εργασία», και νέος τρόπος διδασκαλίας, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου τύπου λυκείου που ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Στόχος είναι, το λύκειο να γίνει αυτόνομη μονάδα εκπαίδευσης των νέων και στη συνέχεια να καθιερωθεί ένα νέο σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, από το 2014…Οι μαθητές που θα πάνε το Σεπτέμβριο στην α΄τάξη λυκείου θα έχουν 7 βασικά μαθήματα, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά και μεταξύ αυτών θα είναι η ελληνική γλώσσα, αλλά και η Ιστορία και τα Θρησκευτικά. Η πρώτη τάξη θεωρείται «γέφυρα» γενικής κατάρτισης και παιδείας για τις επόμενες τάξεις.

Στη δευτέρα τάξη λυκείου
θα υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, η θετική και η θεωρητική. Ονομάζονται Α και Β΄. Στην τρίτη τάξη θα προστεθεί μία ακόμη κατεύθυνση που θα αφορά στα οικονομικά.

Βασική σημασία αποδίδεται στο νέο μάθημα της ερευνητικής εργασίας που θα έχουν οι μαθητές και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Μέσα από ευρεία θεματολογία που θα αφορά στον πολιτισμό, την κοινωνία, το περιβάλλον κλπ., θα αντλείται η θεματολογία των παιδιών που θα εργάζονται ομαδικά πάνω στο ίδιο θέμα και στο τέλος θα συνθέτουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχουν πάρει από τις πηγές.

Με αυτό τον τρόπο θα αναπτύσσεται τόσο η κριτική τους ικανότητα
, αλλά και η ικανότητα της ομαδικής συνεργασίας. Το πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το «μάθημα», φαίνεται από το γεγονός ότι θα προσμετράται ο βαθμός του στην όλη επίδοση του μαθητή και συγχρόνως μελετάται και το ενδεχόμενο να συνυπολογίζεται και στην εισαγωγή για τα Πανεπιστήμια.

Η ιστορία παραμένει βασικό και υποχρεωτικό μάθημα και στις τρεις τάξεις του λυκείου, ενώ τα θρησκευτικά θα είναι υποχρεωτικά στην α΄και β΄τάξεις λυκείου.

Όσο για το νέο σύστημα επιλογής για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ
, το οποίο θα ισχύσει από το 2014, δεν αναμένεται να ανακοινωθούν τώρα οι λεπτομέρειές του.

Ωστόσο, οι βασικές αρχές του είναι λιγότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
και δεν θα υπάρχει καθορισμένη εξεταστέα ύλη με την μορφή που υπάρχει σήμερα, αφού θα διερευνάται όλο το γνωστικό υπόβαθρο του μαθητή.

Τα Πανεπιστήμια επίσης θα έχουν σημαντικό λόγο και ρόλο για τους φοιτητές
που θα εισάγουν στις σχολές τους και γιαυτό θα κληθούν να θέσουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα που θα αποφασίσουν.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ιδιαίτερα, ότι το νέο λύκειο θα πρέπει να αποκαταστήσει όχι μόνο τη σωστή και πλήρη λειτουργία του, πρέπει επίσης να αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή των εφήβων.

«Πρέπει να κάνει «φυσιολογική» τη ζωή τους και τη ζωή των γονιών τους. Ο έφηβος έχει δικαίωμα στη γνώση, αλλά και στη ζωή. Το λύκειο δεν είναι απλά ο προθάλαμος του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ. Είναι μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα με λίγα μαθήματα, με επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας στο σχολείο, που θα μπορούν να προετοιμάσουν πλήρως τον μαθητή να επενδύσει εκεί που έχει κλήση», είπε.

«Η μορφή και το είδος των εξετάσεων θα έχουν διαφορετικά και καινοτομικά στοιχεία που δεν θα απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή. Η οργάνωση του λυκείου θα συζητηθεί ανεξάρτητα από το σύστημα των εξετάσεων, για το οποίο ισχύουν οι βασικές αρχές που έχουν διατυπωθεί και θα συζητηθούν αφού έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το λύκειο», κατέληξε η κ. Διαμαντοπούλου.


Οι βασικές αρχές του «νέου λυκείου»

Με στόχο να απαλειφθεί η αποστήθιση, να γίνει περιττό το φροντιστήριο και να έχει χρόνο ο μαθητής και για άλλες δραστηριότητες, ανακοινώθηκαν από την υπουργό Παιδείας, οι βασικές αρχές του «νέου λυκείου». Οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά με πρώτους τους μαθητές που θα πάνε στην α’ τάξη λυκείου τον προσεχή Σεπτέμβριο να είναι οι πρώτοι που θα δοκιμάζουν τις νέες μεθόδους.

Στην α’ τάξη λυκείου οι μαθητές θα έχουν να αντιμετωπίσουν από το Σεπτέμβριο 7 υποχρεωτικά μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Ξένη Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες, Φυσική Αγωγή. Επιλεγόμενο μάθημα, η «Ερευνητική Εργασία», που είναι η καινοτομία η οποία εισάγεται και διατρέχει και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Οι μαθητές δηλαδή ομαδικά ή και ατομικά θα επιλέγουν ένα θέμα από τα «πακέτα» Τέχνη και Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κοινωνικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες κ.λπ. και θα το αναπτύσσουν σε μορφή έρευνας, αντλώντας πληροφορίες από το Διαδίκτυο, από πηγές κ.α. και θα συνθέτουν μία εργασία για την οποία θα βαθμολογούνται και μάλιστα μελετάται ο βαθμός αυτός να προσμετράται στη συνολική εικόνα του μαθητή στο τέλος του λυκείου και ίσως θα παίζει ρόλο και στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.


Στη β’ λυκείου, θα έχουμε δύο κατευθύνσεις: Α και Β, δηλαδή Θετική και Θεωρητική. Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι: Νέα Ελληνικά, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, Θρησκεία και Κόσμος, Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών.


Στα επιλογής έχουμε: Εμβάθυνση στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, την Επιστήμη Υπολογιστών. Αυτά τα μαθήματα αφορούν την κατεύθυνση Α, ενώ τη Β κατεύθυνση αφορούν τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, Θρησκεία και Κόσμος, Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης, Ιστορία, Μαθηματικά, Αρχές Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Φιλοσοφία, ενώ επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα): Εμβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Εμβάθυνση στην Ιστορία, Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Λογική, Εφαρμογές Υπολογιστών, Ξένη Γλώσσα και Τέχνη και Πολιτισμός.


Το σύνολο των ωρών και για τις δύο κατευθύνσεις είναι 33.


Στη γ’ τάξη λυκείου προστίθεται μία ακόμη κατεύθυνση, η Οικονομική.


Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι:


Κατεύθυνση Α Υποχρεωτικά: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών, Φυσική Αγωγή και επιλογής με επιλεγόμενα 2 μαθήματα από τα: Εμβάθυνση στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Βιολογία, στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στη Χημεία, Θρησκεία και Κόσμος, Ξένη Γλώσσα.


Στην Κατεύθυνση ΑΒ που είναι η Οικονομική, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, Μαθηματικά, Μικροοικονομική, Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογές Πληροφορικής, Φυσική Αγωγή.


Επιλεγόμενα (από τα οποία επιλέγονται δύο μαθήματα ) είναι τα εξής: Εμβάθυνση στα Μαθηματικά, στην Οικονομία, στην Κοινωνιολογία, στην Τεχνολογία και Ανάπτυξη, τη Θρησκεία και Κόσμος και την Ξένη Γλώσσα.


Στην Κατεύθυνση Β, την «ανθρωπιστική», τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνιολογία (Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού), Εισαγωγή στο Δίκαιο (Φιλοσοφία), Λατινικά, Φυσική Αγωγή και Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα από τα εξής): Εμβάθυνση στα Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Λατινικά, Θρησκεία και Κόσμος, Ξένη Γλώσσα.


Το σύνολο των ωρών είναι και στις τρεις κατευθύνσεις της γ΄τάξης λυκείου 35 ώρες.


Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.


Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, «η α’ τάξη λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας και λειτουργεί ως τάξη-γέφυρα ανάμεσα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Οι β’ και γ’ τάξεις λυκείου παρέχουν προοδευτικά περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση ως συμπλήρωμα μιας εντατικής γενικής παιδείας με μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων. Ο μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας πολίτης του κόσμου. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και να προοδεύει μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα και έξω από τη χώρα».


Επίσης, η υπουργός τόνισε ότι το «νέο λύκειο» πρέπει να αποκαταστήσει όχι μόνο τη σωστή και πλήρη λειτουργία του, αλλά πρέπει να αποκαταστήσει και την ισορροπία στη ζωή των εφήβων, καθώς πρέπει να κάνουν «φυσιολογική» ζωή.


Δηλαδή, η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι νέος «έχει δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, στη δημιουργία, στη συμμετοχή, ενώ το λύκειο δεν μπορεί να είναι απλά ο προθάλαμος για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, αλλά μια αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα». Άλλωστε, δεν εξαγγέλλεται τώρα το νέο εξεταστικό σύστημα που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, αλλά σε λίγες ημέρες. Οι βασικές του αρχές θα είναι λιγότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, λιγότερη και μη καθορισμένη με τα σημερινά πρότυπα εξεταστέα ύλη, αλλά έλεγχος της συνολικής κατάρτισης των παιδιών και, τέλος, τα ίδια τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα έχουν σημαντικό ρόλο, θέτοντας συντελεστές βαρύτητας σε όσα μαθήματα ενδιαφέρουν κάθε σχολή. Παράλληλα, επιδιώκεται κυρίως με το μάθημα «Εερευνητική Εργασία» η εξάσκηση της κριτικής ικανότητας των μαθητών, η πάταξη της αποστήθισης, ενώ συγχρόνως θα δοκιμασθεί και η ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους. Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι το νέο αυτό σύστημα λειτουργεί αποδοτικότερα με μεγάλες σχολικές μονάδες και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά ο «Καλλικράτης» με τις συνενώσεις σχολείων που έχει ήδη προχωρήσει.


Η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, επισήμανε ότι «περνάμε από ένα λύκειο αποστήθισης και παπαγαλίας σε ένα λύκειο ουσίας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά και να εμβαθύνουν ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές τους επιδιώξεις».


Ο υφυπουργός Παιδείας, Γ. Πανάρετος, από την πλευρά του επισήμανε: «Αν δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία, να βλέπουμε δηλαδή τα πράγματα μόνο μέσα από το πρίσμα της πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο -φυσικά ο πολίτης, οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο- και, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ή δεν μπορούμε να πετύχουμε να είναι οι εξετάσεις απλώς ένας τρόπος για να ξεχωρίσουμε ποιος μαθητής θα εισαχθεί πού, θα επανερχόμαστε συνεχώς σε αυτή τη σύγχυση, το μπέρδεμα Λυκείου και Πανεπιστημίου».


Ο γενικός γραμματέας, Β. Κουλαϊδής, ανέφερε ότι «το λύκειο αναβαθμίζεται ουσιαστικά: πρώτα, επέρχεται ισορροπία μεταξύ της γενικής παιδείας και της βαθμιαίας εξειδίκευσης. Δεύτερον, παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα να επικεντρωθεί σε μαθήματα που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, στα οποία δίνεται μεγαλύτερος διδακτικός χρόνος, ώστε να μπορούν οι μαθητές να κατακτήσουν τις βαθιές δομές της γνώσης. Είναι ακριβώς αυτό που θα μας επιτρέψει να απομακρυνθούμε από τη μηχανιστική και επιφανειακή γνώση που έχει ως επακόλουθο την παπαγαλία».


Τέλος, σημειώνεται ότι η πρόταση του υπουργείου Παιδείας θα κατατεθεί αύριο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για την εκπόνησή της ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα παλαιοτέρων «διαλόγων», συζητήσεων, εργασιών και θέσεων των αρμοδίων εκπαιδευτικών οργανώσεων.

nooz.gr 

Φθιώτιδα: Στον αέρα η μεταφορά των μαθητών – Τα ΚΤΕΛ ζητούν τα χρωστούμενα!


Αν μέχρι την Παρασκευή το υπουργείο δεν καταβάλει τα οφειλόμενα του 2010 στα ΚΤΕΛ, από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια θα αποτελέσουν παρελθόν…Στέλεχος των ΚΤΕΛ είπε στο lamiareport.gr: »Σε λίγο θα πηγαίνουν σχολείο μόνο τα παιδιά των πλουσίων όπως το ΄50. Εκεί θα μας γυρίσουν». Η κατάσταση και στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, όπως και σε όλα τα ΚΤΕΛ, έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα, αφού το πετρέλαιο έφτασε στα ύψη, τα έξοδα συνεχώς αυξάνονται και τα έσοδα μειώνονται. Οι οφειλές μόνο στο ΚΤΕΛ Φθιώτιδας για δρομολόγια, που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αγγίζουν τα 700.000 ευρώ! Ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης ζήτησε από τα ΚΤΕΛ έκπτωση 35% στα οφειλόμενα, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική από την Ομοσπονδία.Το τελεσίγραφο προς την πολιτεία, μετά και την δεύτερη παράταση, λήγει την Παρασκευή και ένας Θεός ξέρει τι θα γίνει με τα μαθητικά δρομολόγια το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ…


Ο δημιουργός του βίντεο ονομάζεται Steve Price και είναι ο νικητής του TUC 60 Second Ad Contest 2011 που είχε φέτος σαν θέμα τις οικονομικές περικοπές στη Μ. Βρετανία. 
 

Δρόμος με λακούβες


από δημότη στο agapitedimarxe.gr

«Στο σημείο και για 500 περίπου μέτρα ο δρόμος προς Λειβαδιά – Δελφούς έξω από την πόλη στην Αλίαρτο παρουσιάζει πολλές λακκούβες με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ επικίνδυνος καθώς τα οχήματα προσπαθούν να τις αποφύγουν. Παρακαλούμε τον δήμαρχο εαν δεν είναι δική του αρμοδιότητα) να αναφέρει το πρόβλημα στην περιφέρεια και να φροντίσει να λυθεί για να μην έχουμε και άλλα θύματα στους δρόμους.»

Η ζωγράφος Θεοδώρα Μπάρμπου εκθέτει στο Art Cafe Αστραδενή


Η Αστραδενή με χαρά φιλοξενεί έργα της ζωγράφου Θεοδώρας Μπάρμπου. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Απριλίου.
Η έκθεσή της είναι αφιερωμένη στον Li-tai-pe (κινέζος ποιητής) και στον Kunisada (γιαπωνέζος γκουρού του 18ου αιώνα).

Για την έκθεσή της η ίδια λεει:
«Καινούριο κόσμο θα ‘φτιαχνα
Το δίκιο να ‘ναι ο ήλιος
Η αγάπη ωραίο λούλουδο και
Η ζωή ευτυχία…»

Λεωφ. Αθηνών…Αλίαρτος


από αναγνώστη
«Κανέναν δεν ενοχλεί η παραπάνω εικόνα;»

Περί της πραγματοποίησης δακοκτονίας στο δήμο Αλιάρτου, για το έτος 2011


Αρέσει σε %d bloggers: